Podnikatel a protikorupční aktivista Karel Janeček a jeho společnost RSJ se údajně stále dopouští krácení daní. Podle informací České justice ho orgány činné v trestním řízení kvůli tomuto podezření vyšetřují. Věc byla postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Meritem trestního oznámení je podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a povinné platby zvlášť závažného rozsahu, které dostala do rukou přímo vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

 

Obsahem trestního oznámení byla žádost o prověření toho, že fondy RSJ jsou fakticky vedeny z ČR, jejich daňovým domicilem je ČR a že se tedy vlastníci účelově vyhýbají placení daní v ČR, k čemuž využívají fiktivní sídlo v daňovém ráji Mauricijské republiky. „Dokumenty dokazují, že podezřelé osoby se minimálně v letech 2012 a 2013 dopustily daňového deliktu, jehož výši lze stanovit jako rozdíl mezi daňovým základem, který uvedli v ČR a daňovým základem na Mauriciu,“ uvádí se v doplnění trestního oznámení.
Text oznámení byl v kopii adresován i řadě významným osobám z policie, finanční správy nebo ministrům, dostala ho i média.

Janeček tehdy byl podle advokátní kanceláře v podezření z daňových úniků minimálně 200 miliónů korun. I tehdy měl podnikat prostřednictvím zahraničních společností, které jsou řízeny z ČR. Zdanění příjmu právnických osob na Mauriciu jsou 3 procenta, v Česku dvacet procent, daň z kapitálových výnosů je na Mauriciu dokonce nulová. Janeček nařčení odmítl, daně prý odvádí v souladu se zákonem.

„Naše AK podala trestní oznámení na Karla Janečka a jeho společníky, protože jsme byli a zůstáváme přesvědčeni, že účelovou firemní konstrukcí zahrnující investiční fondy na Mauritiu se dlouhodobě vyhýbají placení daně z příjmu fyzických osob v České republice. Bohužel, po nástupu paní Bradáčové do funkce Vrchní státní zástupkyně v Praze, byla tato věc „zametena pod koberec“ bývalým předsedou Unie státních zástupců Zdeňkem Matulou.

Obě dvě trestní oznámení byla doplněna odbornými posudky právníka Davida Teleckého. Ten v analýze například uvádí, že použijeme-li tzv. Metodu rozdělení zisku, podle které je zisk na základě analýzy zásluh rozdělen mezi sdružené podniky, které se na řízené transakci podílejí a porovnáme-li ji s mediálními prohlášeními Janečka, dospějeme k tomu, že zisk firmě vytváří software, který je vytvářen a obhospodařován ve společnosti RSJ. Příjemcem lví části zisku mauricijských fondů by tak podle českého práva i norem OECD měla náležet právě RSJ. Janeček v médiích už dříve prohlásil, že své obchodování z Prahy kontroluje.

V tuzemsku RSJ vykazuje jen část příjmů a v posledních čtyřech letech tato částka setrvale klesá. Zatímco v roce 2015 vydělala 37 milionů korun, loni už to bylo jen 1,2 milionu.

 

Více na: http://www.euro.cz/udalosti/kraceni-dani-janecka-prosetruji-urady-1370712#utm_source=euro&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=eurorss#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink

 

 Převzato

 Česká justice.

 

 

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

  • Návštěvník - Jeronym Bosch

    Musím upozornit, že nadpis článu opět absolutně neosuhlasí s obsahem článku. Bohatství Janečka je skutečné, žádná bublina a navíc žádná klec nespadla. Nadpisy článků na Skrytá Pravda překonávají i ten nesmrdutější bulvár.

  • Návštěvník - Stephanie

    Interpersonal intelligence is amongst the most overlooked, underutilized skill sets. In school, as we form our careers or level-up our professional life we very often think about technical skills https://mrspotty.com/members/loverwent32/profile/