Musím hned z kraje jasně oznámit, že toto je odhad z údajů, které zatím ministerstvo vnitra přísně tajilo, ministr Chovanec nikdy nedal údaje na stůl UCELENĚ a tak je čerpáno z veřejných zdrojů s možným větším rozptylem. Aby to však nebylo okamžitě anulováno a zdehonestováno jako hoax a fake news, jsem povinen zveřejnit alespoň několik veřejných zdrojů, na kterých je založen velmi hrubý odhad.

 

 

Pohrajme si trochu s čísly.

 

Úvod: v České republice je 2 892 765 důchodců evidovaných v roce 2017. Pokud bychom přidali každému 2000, Kč, potřebujeme 5 785 530 000 , neboli cca 6 miliard Kč měsíčně.

V české republice je 128 000 neziskových organizací.

Například Člověk v tísni zaměstnává 384 zaměstnanců, Evropské hodnoty 178...

Inzerentní zdroje uvádějí, že nástupní platy do neziskových organizací jsou kolem 20 000Kč a lze brát až 50 000Kč. Tudíž vezmeme základ 20 000Kč hrubého.

 Zrušením 300 000 zbytečných míst mladých, co v životě ještě nepracovali,  při platu 20 000 hrubého bychom získali okamžitě  6 miliard korun. Měsíčně.

Pro důchodce...

 

Mnozí pozvednou obočí, protože tolik lidí v neziskové prostoru? Musíme si připomenout co je a co není vidět. Mnozí mají představu, jak se "nezisk" stará o staroušky a nemohoucí. Ale to je minimum. A skvělá pomoc státu. A především těm postiženým a přestárlým.

Ten zločin je jinde. Dělají politiku, nábory na politiku, školení, soudružskou osvětu. Neboli nedělají nic jak nepřizpůsobiví. Nic, co by státu a občanům zlepšilo životy. Naopak.

 

 Jenom pár příkladů jako důkaz:

 

Neziskové organizace

Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. Důležitým prvkem projektů bývá propojení neziskového sektoru s komerčním včetně zapojení veřejné správy.

V sekci uvádíme základní přehled programů, do kterých se mohou neziskové organizace zapojit a získat prostředky pro realizaci aktivit. Výstupy většiny projektu by měly dopadat na všechny regiony ČR s výjimkou hlavního města. Pro Prahu je určen Operační program Praha – pól růstu.

  • Operační program Zaměstnanost podporuje projekty, které dokáží předcházet nezaměstnanosti, posilují rozvoj lidských zdrojů, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků mezi sektory a zeměmi.
  • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům. (Chánov, Matiční apod.)
  • Operační program Praha – pól růstu ČR je určen subjektům, které aktivně působí především na území hlavního města a usilují o rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, připravují nové odborné vzdělávací programy, začleňují znevýhodněné jedince, přispívají ke zkvalitňování vzdělávání na školách a podporují studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

A pokračujme dále: nejen Babiš naříká, že schází na trhu 200 000 pracovních sil a chtějí je sem tahat z Ukrajiny, Bulharska, Kosova, Mongolska či Afriky. I Vladimír Dlouhý to říká. A zde máme 300 000 mladých, práce schopných neopotřebovaných občanů, kteří mohou ihned zaplavit trh a ještě ušetřit státnímu rozpočtu. 200 000 by našlo práci ihned  a oněch 100 000 by zůstalo jako skuteční pomocníci těžce nemocných, inkluzivních, či přestárlých.  Pokud pošleme do práce 200 000 lidí z neziskovek a necháme tam 100 000 starajících se o ony přestárlé apod., je vidět, jak lehce dostaneme konečně do práce převážně mladé lidi, kteří zatím nic mimo šmírování a udávání, eventuálně politického školení na internetu a na různých nesmyslných sezeních a rautech nedělali.

 

Možná, že bychom měli k tomu připočíst desetitisíce politologů a politických geografů, kteří však za 20 000 hrubého jako třeba Romancov nedělají. Pouze defilují ve veřejnoprávní televizi a vykřikují tam své výmysly.

 

A nyní neziskové organizace:  Česko existuje 128.000 neziskových organizací. Loni získaly od státu, krajů a obcí na dotacích kolem 16,5 miliardy korun. V přímých platbách. Ostatní se neeviduje. MF to dělat nemůže a systém je nepřehledný, raketový nábor dalších pseudozaměstnanců šílený a na to je navázáno obrovské množství finančních prostředků praných přes prapodivný stát. Český stát. To vážně není korupce? Příklad: nezisková organizace starající se o vyloučené lokality zaměstnávají nejen své zaměstnance, ale musí s nimi pracovat i státní orgány, které jsou opět placeny ze státního rozpočtu. Třeba právníci, sociální zaměstnanci, kteří řeší jednotlivé případy, policisté, ale nikdo nenese cílovou zodpovědnost a tyto normohodiny se jako za komunistů nezapočítávají, jakoby pracovali zadarmo.  Takže neziskovky se množí, ale vyloučené lokality také a vše se svádí na zákon.

 

Dokonce stát vypočítá, že tím se zvedne HDP státu až o 0,7%. Zajímavé. Perpetuum mobile. Nastal čas to změnit. A to je úkolem budoucí vlády.

 

Všimněte si, kolik mladých lidí se zabývá v České televizi žvaněním, vysvětlováním, filozofováním nebo fízlováním,  aniž v životě něco udělali. A ti všichni mají své nadřízené, své místnosti, své stoly, své počítače, své toalety, své vytápění a můžeme pokračovat dál až k obrovskému množství personalistek ve věku 25 let, které s vážnou tváří vyslýchají padesátileté a výš, proč vlastně chtějí pracovat. A většinou na to bývají dvě, aby správně otečkovaly bodovací systémy. A připočtou li se k tomu mluvčí, kdy každá instituce má mluvící dámskou hlavu nejlépe "mladou a atraktivní" , výčet těch, co v životě nic neudělali se možná dotýká jednoho miliónu lidí.

Ale pláčeme, že nemáme na důchody.

Pláčeme, že u nás nemá kdo pracovat a taháme sem lidi ze všech koutů světa.

 

Jsme normální? Ukažme si alespoň na dvou, jak strašně jsou nepostradatelní. Ti, co dělají především školení. které známe z dřívějška pod názvem PŠM, neboli politické školení mužstva.

 

Pražský radní zuří: Neziskovka s miliardovým rozpočtem dá na billboardy arabský nápis. Věděla, co způsobí. Ale takhle ne!

Úžasná instituce. Člověk by řekl, že tito lidé jsou předurčeni k tomu, aby zoufalým lidem pomáhali. Chyba lávky! Ti jsou od toho, aby další školili. Politicky, evropsky, a především říkali lidem, co si mají myslet.

 

 Tuto společnost zakladatelé založili jako právního nástupce Nadace při České televizi Člověk v tísni.

Zakladatelé

  • Šimon Pánek
  • Jaromír Štětina
  • Česká televize

Dnes už je to obří instituce:

ČR pracovní poměry
počet zaměstnanců průměrně   384,91
na mzdy vyplaceno  124 789 471,00 Kč 
průměrná mzda  27 017,02 Kč
osobní náklady činí  167 142 470,0

 Samozřejmě připočtěme lidi na zahraničních misích, někdy potřebných:  počet 784, náklady jsou vyčísleny na 140 315 065 Kč.

 

Výsledek obrázku pro evropské hodnoty logo

 Think-tank Evropské hodnoty

 110 stálých zaměstnanců genderově napůl a 68 stážistek. Opět většina nikdy nepracovala ve skutečném podniku, ale chodí po internetu, slídí, co kdo píše a říká a pak dělají statistiky Kremlin Watch.

 

A Škoda auto nemá lidi. Přitom tyto neziskovky odčerpávají peníze na důchody. Nebo i sociální služby. Říkají nám, co si máme myslet. Po bolševicku, byť dnes mají název Evropské hodnoty. Vyrazili jsme je dveřmi, vlezli nám nazpátek oknem.

 

Radko Hokovský 

Předseda správní rady a výkonný ředitel

JAKUB_WEB

Jakub Janda

Zástupce ředitele pro politické záležitosti

Nemá cenu popisovat všechny prapodivné instituce, kde jsou tito lidé se záhadnou pracovní náplní. Firmy zoufale shání zaměstnance, státní rozpočet je stále v mínusu a zde leží ladem mnoho miliard, pokud vynecháme skutečně potřebné starající se o ony přestárlé, těžce postižené a nemohoucí.

Udělá vláda konečně pořádek? Skutečně máme na to, živit příživníky (dle minulé terminologie)? Nadáváme na vyloučené lokality, které nepřinášejí žádné hodnoty do rozpočtu. A na tyto zapomínáme. V čem se liší?

 

 

Dále čerpáno z

Neziskové organizace | Dotace EU - Dotační info

Neziskové organizace | Vláda ČR

NEZISKOVKY - KATALOG NEZISKOVEK

KONTAKTY NA NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO ...

www.mvcr.cz/soubor/kontakty-neziskovych-nestatnich-organizaci-nno.aspx

KONTAKTY NA NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO). PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ. PŘEHLED NNO POSKYTUJÍCÍCH PORADENSTVÍ CIZINCŮM.