Jako voják, sloužící tenkrát v Československé armádě dva povinné roky bych tyto zrůdy ve válce poslal do první linie, aby svou hruď nastavili za obranu vlasti! Nejsem sám, komu se z té špíny chce zvracet!

 

 Generál Petr Pavel vykládá o svém charakteru

V roce 1968 trpěl, když pochopil, že nás okupují vojáci spřátelených armád. „To první, co si pamatuju, jsou roky kolem roku 1968. Jsou ilustrativní pro to, co se s naší zemí v tom století dělo,“ pokračoval Pavel a vzpomínal na to, jak se po Pionýru dostal do nově obnoveného Skautu. Byla to podle něj doba, kdy se na chvíli opět mohlo mluvit o prezidentu Masarykovi a o dalších. Pak se jednoho dne vše změnilo. „Jednou přišla babička domů o prázdninách s pláčem a když jsem se ptal, co se děje, řekla mi, že nás přepadli Rusové. Mně to nešlo do hlavy, my jsme se jako děti školou povinné učili, že sovětští vojáci nás osvobodili, tak jak nás najednou mohli zase přepadnout? Ty souvislosti mi docházely až mnohem později,“ dodal generál Pavel ke svým vzpomínkám. 

 

Když tedy pochopil a prozřel, na pláč babičky zapomněl a  vstoupil do armáry ČSSR s přísahou ke komunistické straně a Varšavské smlouvě

Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.ro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

 

Tak přísahám!"

 

Pak v roce 1989 opět prozřel a...

Budu nyní sloužit americké armádě jako duševní pucflek,  bude zabíjet východní imperialisty v zájmu svobody a pracujícího lidu. Amerického.

Mezitím maminky pláčí a pohřbívají své české vojáčky do hrobečků, zatímco nad nimi bdí velký generál, který NIKDY NEZRADIL SVOU VLAST.

PROSTĚ BOJUJI ZA TY, KDO MI DÁ VÍC. Těly mých vojáků. A TO JE MÁ VLAST. DOLARY.

TAK PŘÍSAHÁM NA SVOJI A VOJENSKOU ČEST!

 

 P.S. V roce 1968 trpěl od ztráty svobody. Dlužno dodat, že se narodil roku 1961. Vážně je to ta nová, demokratická armáda?

 

 

 

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • *

  Jaký národ, tací veřejní představitelé...

 • *

  Že by v USA byl nějaký generál bývalý člen komunistů jako Pavel? Pochybuji.
  Jakub Janda – buzna a pornoherec, odpudivá kreatůra bez morálního kreditu skutečně do médií a veřejného prostoru nepatří.

 • wolfram

  Oba do Afghánistánu - sklízet makovice.

  Krátká URL: