Přehled přijatých darů v Kč

Rok Dar Dárce
2015 1 850 000 hl. m. Praha
2014 1 850 000 hl. m. Praha
2013 1 850 000 hl. m. Praha
2012 4 850 000 hl. m. Praha
2011 1 850 000 hl. m. Praha
2010 0  
2009 4 000 000 hl. m. Praha
2008 10 000 000 hl. m. Praha (peněžitý vklad při vzniku)