Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

 Ludvík Svoboda

 

 

Naše generace od padesáti let výš slyšela hrdinné příběhy tolikrát od útlého dětství, že jsme slyšet nechtěli a naslouchat odmítali. Bylo toho moc. Nyní se nám to vrací.

 

A my, naše generace, jsme bohužel zapomněli.

 

Jaký je to obrovský rozdíl mezi našimi dnešními bojovníky v NATO za peníze a hrdiny, kteří nasazovali své životy. Naši rodiče, tátové od rodin, aby ubránili naši vlast a dnešními vojáky, kteří za peníze slouží kdesi pro kohosi. Přesto si máme více vážit dnešních vojáků, kteří kdesi pro kohosi slouží v daleké cizině, ale vůbec neznáme ty, kdo naši vlast pro nás, naše děti a vnoučata vybojovali zpět a vlast nám vrátili!

 

 

Při bojích na Dukle se Ludvík Svoboda dozvěděl, že jeho syn Miroslav byl ve svých necelých 18 letech zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byli popraveni i oba bratři Ireny Svobodové Jaroslav a Eduard a synovec Jan Doležal. V koncentračním táboře Ravensbrück byla zavražděna Anežka Stratilová, maminka Ireny Svobodové.

Irena Svobodová s dcerou Zoe unikly zatčení a od listopadu 1941 do května 1945 se skrývaly u statečných a obětavých lidí na Moravě (mimo jiné s jejich ukrýváním pomáhal katolický kněz Jan Dokulil, působící v Uhřínově – švagr katolického básníka a spisovatele Jana Zahradníčka), z toho v letech 1943–1945 v obci Džbánice (blízko Moravského Krumlova). Dalších 15 členů z obou rodin manželů Svobodových bylo tři roky vězněno v internačním táboře.

Pokud národ dovolí, aby se toto zapomnělo, dokonce aby ve školách učili lidé, co přímo naše hrdiny uráží, národ si nezaslouží nic jiného, než aby byl rozpuštěn v prazvláštní dnešní společnosti arabsko - bruselsko - americké.

 

 

 

Obrovské oslavy v Plzni byly a budou prý logické

 

Za pět dní bojů o Plzeň padlo generálu Pattonovi množství vojáků

v počtu jeden z juniorské 16. divize.

 

  Dále pak bylo zraněno 7 vojáků americké armády. Bylo zajato asi 7000 německých vojáků a (závažné) bylo rozdáno několik milionů žvýkaček. V boji o Šumavu padlo 10 amerických vojáků, což zajisté dokazuje urputné boje...

Celkem padlo na území ČSR 116 amerických vojáků (počty se mění, ale většina badatelů se shoduje na tomto čísle) a 144 000 ruských vojáků. Při osvobození Prahy pravděpodobně padlo asi 300 sovětských vojáků a asi 500 vlasovců.

 

Jak je vidět, hlavní tíhu nesl generál Patton a američtí vojáci, proto musí mít řádné oslavy...

 

Zklamaní Američané

 Článek v The New York Times z 22. dubna 1945 líčí dva dny po osvobození Aše a Hitlerových narozeninách, jak byli při vstupu do města Američané zklamáni, že je radostně nevítaly davy Čechů, a tak prý převzali město totálně nasazení Rusové a Poláci. (Muzeum HoryDoly)

 

Znudění a navonění vojáci generála Pattona

A jak přiznal voják, pozvaný na oslavu do Plzně: byli jsme dislokovaní na okraji Plzně, holek tam moc nebylo, tak jsme si z nudy zkoušeli vařit alkohol.

 

Samozřejmě že armáda generála Pattona, která skoro nebojovala vypadala jinak,

než zbídačelá armáda SSSR, která v pětiletých bojích poztrácela statisíce svých kamarádů a spolubojovníků.

A zatímco americká armáda na válce bohatla, Sovětský svaz umíral hlady..

 

Nebo opět naše děti začneme učit pravdu a tyto zločince vyženeme.

Ale dokážeme ještě vzdorovat, máme na to morální kredit a sílu, když jsme touto lidskou spodinou obsadili i výuku našich dětí či vnoučat?

25. 2. 2016

25. 2. 2016 zde Kam směřuje česká politika – k USA, nebo Rusku?

 

P.S. Návrat k objasnění nás přinutily strašné výroky učitelky Petry Štěpánové, která fanatismus zaměnila za fakta a plamenným projevem hlásala dětem lži, že Evropu osvobodila americká armáda! (Prý už neučí)

 

A nemocní lidé v Plzni to učí děti také...

Toto jsou fakta:

 

Počet lidských obětí ve druhé světové válce se blíží k číslu 60 milionů mrtvých,  20 milionů připadá na vojáky a přibližně 40 milionů na civilisty. Nejvíc obětí měl SSSR – 27 milionů, z toho třináct milionů byli vojáci Rudé armádyUS Army přišla o 500 tisíc vojáků, z nichž velká část padla z počátku války, kdy sem jeli na výlet a pak narazili na strašnou skutečnost! Teprve zmasakrovaní klucí, vracející se do USA ukázali pravou tvář války proti Německu a mnoho dalších už nechtělo jít bojovat. Válka proti Německu byla strašná!

 

My nezapomínáme, Ludvíku Svobodo.

Ale Evropské hodnoty a USA mají moc a peníze, my pouze slovo a čest.