Politici a mnozí rádoby ekonomové se předhánějí, kdo zvedl HDP, kdo zadlužil zem a jak úžasně na tom jsou USA a vládnou světu, jak zoufalí jsou Rusové, jak je na tom Čína, zatímco ty skutečná a jasně prokazatelná hodnocení veřejnost nezná. Dokonce ani většina netuší, že něco takového je. A ekonomové? Pouze pár jich ví, o čem je řeč. Pokusím se predikci vývoje na přesných, skutečně změřitelných podkladech předložit.  Petr Pokorný

 

Všimli jste si, že jsme údajně v nejbohatší době a přitom je milion občanů v exekuci? Všimli jste si údajů, že nečekaný výdaj 10 000 Kč je pro třetinu občanů velký problém? Rusko je nám vykreslováno jako stát hladomoru, zemljanek a negramotů. Ale ono je vše jinak. Už třeba první tabulka "Světové banky" vám ukáže skutečný stav a tím i stav naší propagandy veřejnoprávně zakotvené snad i Ústavou jako za totality.

 

Úvod

Profesor Milan Zelený:
Degenerace „české“ ekonomiky nastala
 prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Česká ekonomika byla loni v dubnu zařazena mezi rozvojové země, protože hrubý národní produkt (HNP) je dlouhodobě nižší než hrubý domácí produkt (HDP). Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří. Rozvinuté ekonomiky mají HNP vyšší než HDP, rozvojové ekonomiky mají HDP vyšší než HNP. „Česká“ ekonomika byla v dubnu 2017 zařazena mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP. Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří.

 Toliko přesná definice napasaná panem profesorem pro Roklen.cz.

 

Řekněme si rovnou, že grafy jsou převážně z konce roku 2017. Ale jsou jasně čitelné a zpracované tak, aby běžný uživatel z nich poznal skutečný stav a především trend, což se samozřejmě odráží na agresivitě USA, na dalších a dalších výhrůžkách a ač předkládám ryze ekonomickou část, je z grafů jasné, proč nám šílení vojenští stratégové NATO předkládají vize, které jsou zločinem, nikoliv soupeřením ekonomickým dle největšího světového ekonoma Adama Smitha sepsaném v "Bohatství národů".

 

 Pan profesor přesně popsal ukazatel HNP. A to je základ porovnání. Další tabulky dokazují, proč USA už nejsou a nebudou hegemonem, ale naopak zoufalým topícím se plavcem, bojujícím o život. Prosperitu USA totiž podráží strašný dluh a pokud USA nevyprovokují třetí světovou válku přepadením Ruska a zničením planety Země, už prostě mají jedinou možnost: zrušit většinu základen, přestat provokovat vojenským běsněním, vyházet generály NATO, vyhrnout si rukávy a začít znovu od píky: vrátit se k trhu a dřít a dřít. Se současnou nadutostí je už svět nebere, nebude brát a jak vidno oprávněně.

 

 

 První graf ze Světové banky sice ukazuje sílu USA, ale je zde vidět jasný trend. (Rusko, Čína a Indie šlapou společně, zatímco USA jsou ve spolupráci s Německem a Evropou, která těžce dýchá a je přeregulovaná.)

 Dále si všimněte nás a Ukrajiny. Zajímavé posouzení dokazuje, že jsme montovna a zakázky jsou pouze díky tištěním umělých peněz. (kvantitativního uvolňování)

Graf ukazuje, o kolik je Rusko zdánlivě slabší

 

Mnohé samozřejmě překvapí, proč píši o Rusku jako globálnímu hráči, přestože Čína v HNP je již dnes premiantem. Za prvé má Rusko obrovské nerostné bohatství, na které sankcemi útočí USA. Ale ještě důležitější: stalo se nejvěším vývozcem zemědělské produkce a je už na druhém místě ve vývozu zbraní s nejvyššími technologickými komponenty! A navíc má dramaticky nižší kurz, což mu i přes sankce dovoluje akcelerovat vývoz.  A i další tabulka přesně ukazuje, proč USA šílí, přestože měly ještě nedávno komparativní výhodu: dluhy USA drtí  a ztrácejí dech. Navíc dolar je příliš silný a Rusko s Čínou a Indií se od něj odvrací. Prostě dolar nemá hodnotu, do které se politicky pasuje.

 Zde je důkaz

Opět si všimněte trendu. Navíc ten dluh USA je v dolarech, Ruska v rublech, protože mnohé zahraniční dluhy muslelo Rusko v roce 2015 pod sankcemi v dolarech splatit a opět je to paradoxně nyní výhoda. Tudíž ta prosperita USA je založena na dluhu a to USA decimuje. (A opět o západní, hlavně jižní Evropě ani nemluvě)

Někteří ekonomové na Wall Street zlehčují situaci USA tím, že mají obrovské zásoby zlata, zatímco Rusko je v bídě. Ale asi mnozí zaznamenali, že jak Rusko, tak Čína tento deficit prudce stahují. Na porovnání další grafy.

 

 

 A zde Ruska - ale trend je opět jasný a pokračuje bez zadlužování

Letošní nákupy zlata ruskou centrální bankou budou rekordní a již překonaly rok 2017. V loňském roce přidala ruská centrální banka do svých rezerv rekordních 224 tun (cca 7 201 877 Oz), letošní cíl se očekával přes 200 tun, což již bylo dosaženo. Říjen 2018 přinesl překonání loňského rekordu a v říjnu vzrostly rezervy na 227 tun (cca 7 298 331 Oz). (A to jsou na Rusko stále prováděny sankce)

Další zajímavá tabulka je tím, že se můžeme poučit i my. Místo, abychom dnes spláceli dluhy, je zločinem rozhazovat peníze plošně. Podíváte li se pozorně, většina států v ní má velké domáci, nikoliv dovezené problémy. Francie v plamenech, Belgie, Řecko, Portugalsko mají těžké problémy, v Japonsku se dramaticky zastavila ekonomika nyní , Španělsko v krizi, v Jordánsku je dokonce hladomor a mezi nimi USA. Děsivý pohled. Kanada balancuje. To je ta západní prosperita, do které nás tlačí?

A přesně proto USA chtějí válčit a žádají navýšení peněz  v NATO

Kam zmizela západní prosperita? Utopila se v dluzích!

A to je ten největší průšvih, jasně definovatelný! Propaganda z Bruselu volá, jak jsme v nejbohatší a nejúžasnější době, Trump volá Amerika first, ale skutečnost je jiná. USA těžce soupeří s Bhútánem a Jamajkou v zadlužení. Smutné, kam se USA dostaly.

 

Proč se stala Česká republika rozvojovou zemí dle světové banky?

Je to o kvalitě lidí a nekvalitě vedení, kdy nejsme schopni přibrzdit systém, když nás západ vydírá. A proto jsme na tom jako Ukrajina (viz tabulka č.1), i když je to nesmysl, protože bychom měli být řádově výš. A v čem to je? Prapodivný systém, kdy prý "experti" žasnou, proč při našem HDP jsme jako Češi nejskeptičtější. HDP samo totiž nic nevypovídá. Stačí se však podívat na tabulku, která ukazuje, kolik z Evropské unie dostávají státy Visegrádu a kolik odvádějí. Červený sloupec (musel jsem upravit)  je ve skutečnosti dvojnásobný díky odvodům vnitropodnikového účetnictví, takže 300 miliard, které se oficiálně nyní uvádí ročně zakreslených v původním grafu je ve skutečnosti celkem asi 600 miliard ročně. (Potvrzeno i na semináři Klause ekonomkou Lipovskou)  Kdyby v tomto poměru odvádělo Německo eura ven, za tři roky by se zhroutilo.

 

Ale televize veřejnoprávní pláče nad Babišem, že díky němu nám dotace zastaví a my zchřadnem.

Toto tvrzení je zločin a zde je důkaz!

Opak je pravdou!

Údajně jsme čistými příjemci dotací, ale pravda je jiná a o tom se mlčí!

 

A pak je tady ještě jeden aspekt, který teprve nyní vyplouvá na povrch: 10% superbohatých v USA má majetek jako 90% chudých, kteří nemají na vzdělání či na lékaře. Jako ve Francii, která už hoří. A největší zločin: USA žije na vlně děsivého okrádání celého světa. Nevěříte? Kam jdou peníze Google, Microsoftu, Apple, které u nás skoro nic nedaní? Do daňových rájů, či do USA! A USA se nám smějí a kradou a dávají sankce a kradou a dávají sankce a ještě žijí na dluh. Parazitují na nás. A my za to musíme děkovat. Za výpalné.

Tuto tabulku jsem amatérsky nakreslil na přelomu milénia a mnozí se smáli. Rusko se tenkrát hroutilo, Jelcin odcházel, prezidentem se stal mladý Putin, kterého západ nebral vážně. Ta tabulka byla pro "rádobyexperty" komix. Nevěřili. Nebo lhali, jako lžou o Rusku a o nás dnes. A západní Evropa si do kapes lže stále, i když Británie odchází. Nechce připustit, že jdeme ke dnu. Tančíme na palubě a Titanik se potápí. Pouze té amatérské tabulce už se mnozí nesmějí.

 

 Možná se někteří zeptáte, když to najdeme my, že to nevědí jiní. Ale oni vědí! Důvod je však prostý: všimli jste si, že v šílené krizi v roce 2008, ze které jsme se nedostali dodnes, jenom v USA kolem 30% občanů střední a chudší třídy ztratilo majetky, domy, přestalo platit zdravotní a další pojištění, školy se vyprázdnily, protože nebylo na školné, ale... Uvádí se, že se bohatým zvedl majetek až o čtvrtinu. V krizi! Věděli o krizi předem a uložili to do uměleckých děl, či jiných majetků a důkladně se připravili, stejně jako bankroty bank neodnesli bohatí, ale převzal to stát USA a vybírá to dodnes od nejchudších občanů.

To se, přes všechny naše potíže v bývalém východního bloku zde neděje. A vede Rusko, které je sice stále pod sankcemi, ale díky jim a malému dluhu si svoji ekonomickou pozici paradoxně upevňuje. Orbán v Maďarsku zavětřil a Maďarsko se ze strašného propadáku vyhouplo díky přepřahání směrem na východ v docela dobrou kondici a lid Maďarska (mimo Sorosů a jemu podobných) si ho váží. Volby vyhrál suverénně a s jeho tažením lid souhlasí.

Dnes na závěr: co z daného vyplývá? Že diverzifikovat naší ekonomiku směrem k naší prosperitě je snad jasné. Proč se vázat na topící se západ, který nemá sílu odhodit zátěže byrokracie a stále nová a nová nařízení nás tlačí ke dnu? A současně to ukazuje zabedněnost a fanatičnost pseudodemokratických českých stran, které nás nutí se přímo přivázat k chřadnoucímu západu, zatímco budoucnost je na východě. A slepé poklonkování USA našich některých politiků je zločin proti českému lidu! Samozřejmě Británii a jejímu lidu toto bylo jasné, proto odchází, aby měla volné ruce, i když než odejde, se možná dočkáme dalších prapodivných "novičoků", aby uspokojila antivýchodní nálady části nevzdělaných, fanatických obyvatel. Mohl bych sem dát další tabulky jako podložení důkazu, že se sice máme úžasně, ale jako rozvojový stát, jenom v ukazatelích HDP se tváříme, jak jsme úžasní. Nejsme a klesáme a příjde li krize, tak nejsme připraveni. Nyní, v roce 2018 jsme prudce brzdili, ale do mínusu jsme nešli. Ale o tom až v lednu.

Petr Pokorný

 P.S. Všimli jste si, jak USA zaútočily tento týden na ředitelku čínské Huawei Mengovou v Kanadě, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje? Kanadská policie zadržela v sobotu ve Vancouveru na žádost Spojených států. V Kanadě. Prý USA vyhlásily embargo na Irán a ona s ním drze obchoduje. A Japonsko se chystá vyloučit z vládních nákupů příslušenství dodávané čínskými telekomunikačními firmami Huawei také. Aby Trump předluženému Japonsku nezvýšil cla. Zoufalí patolízalové. Čína je prostě děsí a opět se stačí podívat na první tabulku. Kde vzniká agresivita USA je jasné...

 

 

 
 
 
 
Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

Nahraj předchozí komentáře
 • Izmir Ibn Abdulah

  V odpovědi na: Toník

  A kde jsi ty pošuku četl v příspěvku o nějakém dluhu? Kde je tam něco napsáno, jak zvládat dluh? Nic takového v příspěvku není!
  ČSSD nemusí vykládat, jak mají druzí prosperovat. Za vlád ČSSD, ČR vždy prosperovala, to je je přeci jasný důkaz toho, že ČSSD to umí.
  Nikde v přípěvku není nic o nějakých radách. Asi máš pošuku narušené myšlení.
  Celý tvůj příspěvek pošuku, označuji za jeden velký blábol.

 • Toník

  V odpovědi na: Izmir Ibn Abdulah

  Exekuce ti klepe na dveře a ještě vyskakuješ? Ozubená pleš nic neušetřila a tomu řikáš výborný vedení státu? A kdy zaplatíš dluh Altnerovi? Ten radši natáh brka a ozubená pleš zmizela do neznáma. Rozkradli jste co vám nechali jiní a po vás potopa. Děs a bída. Vytáhne Pidla jeho zdroje?

 • Izmir Ibn Abdulah

  V odpovědi na: Toník

  Opět je tůj příspěvek jedna velká LEŽ!
  Sobotkova vláda začala v únoru 2014 a zdědila státní dluh ve výši 1680 miliard. Po čtyřech letech, na konci volebního období předal Sobotka státní dluh o 60 miliard nižší ve výši 1620 miliard. Navíc se snížila obsluha státního slduhu z 57 na 39 miliard, to jest dalších 18 miliard v plusu. Tak tady nefantazíruj nějaké bláboly, je jasné že naznáš ekonomická data. Že ČSSD dobře hospodařila také váznamně dokazuje vysoký růst HDP a extrémně nízká nezaměstnanost. Současně se pohla demografická křivka, začalo se opět rodit více dětí, což je jasná známka, že lidem se dobře daří.
  Co se týče dluhu Altnerovi, tak s tím nemá Sobotka absolutně nic společného. Smlouvu s Altnerem podepsal tehdejší předseda ČSSD a současný prezident Zeman. Altnerovi dědici stejně nic nedostanou, protože smlouva byla jen o procentu z hodnoty Lidového domu a nikoliv také z výnosů pronájmů Lidového domu, jak dodatečně požadoval Altner. Dědici Altnera nakonec nic nedostanou, protože soudy to potvrdí. Více nemá smysl se k tomu vyjadřovat, protože je jasné, že o té kauze abslutně nic nevíš a ničemu nerozumíš, jen tady trolíš blbosti.

  Krátká URL:
 • Jan

  V odpovědi na: Toník

  Altnerovi nezaplatili pres 300 milionu jako vzdy, kdyz maji dluh. Socani nemaji nikdy penize, leda ze je nekomu ukradnou. Lidem rozdavaji s oblibou z ciziho. Jenom ale, aby si zlepsili preference ve volbach.
  Lzete, ze Altner ma narok jenom na procenta za zachranu Lihoveho domu! Socani nezaplatili po leta. Ty miliony jsou penale za prodleni. Socani stale doufali, ze to nekdo za ne zaplati, nebo ze si na to nakradou. S 6 % ve volbach si toho moc nenakradou i kdyz maji ministerstva. ANO s nimi nema Tolerancni patent, aby mohli krast jako s ODS!

  Krátká URL:
 • novota

  Kudy chodil tudy krad socan a na rohu oblbova lsocan demokrat..:p apropo jedno patro v liháči prý obsadili trollove z muslimhamacek vnitra...:p

 • Izmir Ibn Abdulah alias Opus a bůhví jaké má ještě přezdívky je podvodník. A pak se diví, že ho všude mažou. Ten zázrak ČSSD je vidět na prvním grafu: prostě žádný vzestup se nekonal, pouze si HDP přimalovali, protože neinvestovali, ale rozhazovali na platy. Tím se samozřejmě zvedly nákupy lidí a HDP, ale HNP bylo a je katastrofální, protože domácí firmy neposílily. Ten důkaz je jasný a "Světová banka" snad nejsou poskoci "Skryté Pravdy". Špidla byl zločinec stejně jako Sobotka: měli třeba opravovat D1 a místo toho rozhazovali peníze svým kámošům a úředníkům. A dnes se z D1 šílí. A tyto podvody fanatik Opus z ČSSD všude trolí, protože doufá, že to nikdo nedohledá. Proto když je to neúnosné, ho všichni mažou. Asi je to nějaký nemocný člověk, který sám sebe nikdy nikde nepředstaví, pouze každému nadává. A své jméno tají. Takže ještě jednou, on nikdy nikde názor nenapíše, pouze kopíruje vymyšlené podvody a nadává. A nás už to nebaví. Může si založit svoji stránku a tu pak obhájit. Ale na to je zbabělý. A říká tomu cenzura. Má to v hlavě pomotané a pomatené. Milec Bohuslava Sobotky.

 • Izmir Ibn Abdulah

  V odpovědi na: Petr Pokorný

  Jsem podvodník a proto jsem smazán.

  Komentář naposledy upraven v přibližně 1 rok nazpět od Petr Pokorný
 • Jan

  V odpovědi na: Petr Pokorný

  Vykaslete se na to hovado, je to troll. Ma prachy od radku, proto tak dlouze prudi. V kazdem narodu jsou hovada a nenavistne hyjeny.

 • Jan

  Trollove si s oblibou davaji arabska, ci ruska jmena. Jako Zidi v Rusku co rozpoutali revoluci si zmenili nemecky znejici jmena na ruska. (napr. Trockij/Bronstein).Tak podvedli rusky narod. 90% lidovych komisaru byli Zidi.
  Ted neco jineho. Je treba se zabyvat soucasnosti a proc jsme tam, kde jsme. P.C.Roberts byl poradce prezidentu, ted je v USA na indexu. Tady je jeho clanek:
  http://www.zvedavec.org/komentare/2018/12/7788-mytus-zapadni-demokracie.htm

 • Kateřina

  Výborně, nechcete se pane ******** připojit ke studijní skupině? http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku
  měla hsem jedinou výhradz - k plošnému rozhazování.Jde o to, co tím myslíte, aby to nebylo to, na čem lze úspěšně postavit důchodovu reformu:
  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ceska-fikce-socialniho-statu-cinska-duchodova-realita
  zdravím Katka A.'