V globálním těžkém oteplování praskají v Praze mrazem koleje a jediná inteligence v Rusku je ta, která nadává na Rusko a zbožňuje Evropskou unii a Havla. A vrcholem inteligence jsou prý Havlovy hry...

 

Ne, to není hoax. V Praze v centru Prahy skutečně praskají mrazem koleje a doprava byla paralyzována. A to prý globální oteplení čekají ještě větší mrazy. Přesto dle předpovědí už jsme měli chodit v trenýrkách a tričkách. Něco se zase nepovedlo.  To v Rusku mají zase jiné starosti: na otázku, zdali v Rusku ještě existuje tradiční ruská inteligence odpověděli pověstní „vlastitěli dum“ – angažovaní svobodomyslní podmanitelé myšlenek Pivovarov a Rubinštejn s obavou, že taková inteligence už v Rusku není.

Bylo prý až dojemné, když s takovým skeptickým závěrem přišli dva na slovo vzatí ruští inteligenti. Umělci, kteří se nezdráhají společensky angažovat, když mají pocit, že jejich hlas může být co platný. Malíř Pivovarov, který pomohl intelektuálně zformovat prostředí ruského i českého undergroundu a básník Rubinštejn, jehož hlas má dnes ve společenských a politických záležitostech v Rusku bezmála stejnou váhu, jako prý u nás za normalizace hlas Havlův.

Prostě tu štafetu inteligence v osobách Václava Havla, jeho "geniálních "děl, Plastic People, Landovského dnes přebírají Pivovarov a Rubinštejn. Jenom je smutné, že na ně veřejnost kašle a ještě se jim posmívá.

Divná to inteligence...