Pobavilo: Lepšolidi často kvičí, jak teprve díky EU jsou možné výměny studentů ...


Čtu teď knihu o Jeronýmu Pražském (upálen s Janem Husem v Kostnici).


"... po dokončení studií na pražské univerzitě (konec 14. století) odebral se do Oxfordu, neboť výměny studentů obou prestižních univerzit byly po sňatku české princezny Anny do Anglie běžné."