Protože mnozí nepochopili, o co ve skutečnosti šlo, pokusím se popsat hlavní pasáž dodatečně trochu polopaticky. Jedná se o zvedání důchodu, který chce ministryně Maláčová. Její zoufalá snaha je navýšit o 900Kč, s čímž nejen já naprosto nesouhlasíme. Ale naprosto mi nevadí (z dúvodu zrychlené inflace), aby se navýšily důchody o částku inflační oněch 700 Kč a budou li peníze, tak o dalších 200 Kč. Neboli 900Kč ≠ 700 + 200Kč pokud se jedná o základ algoritmu indexace důchodů, kde se navyšují procenta.

Zopakujme si to ještě jednou

V aritmetice platí, že

900 = 700 + 200

v algoritmu indexace důchodů pak ale platí, že

900Kč ≠ 700 + 200Kč pro budoucno z výpočtu

Ten spor má jednoduchý rámec. Už dnes jsou mandatorní výdaje obrovské a toto zakládá daleko větší možnou nerovnováhu, byť se to u důchodu jednoho občana zdá jako malichernost. A v případě ještě většího zpomalení či dokonce recese by musela vláda snížit důchody patrně až na polovinu během krátké doby.

 

Uveďme příklad z krize 2008: Aby Estonsko překonalo krizi, muselo do tohoto systému zasáhnout právně. Růst penzí tedy omezilo a místo plánovaných 14% penze vzrostly v roce 2009 pouze o 5 procentních bodů. Zákonem se i více specifikovala indexace penzí. Pokud bude růst HDP záporný, může být index penze nižší, než je stanoveno . V roce 2011 zůstaly penze ve skoro stejné výši jako v roce 2010, rozdíl byl v řádu jednoho eura. Tím se docílilo snížení deficitu v penzijním fondu .

A právě o toto jde: aby se nemusely snižovat důchody jako v Estonsku v případě poklesu ekonomiky, nebo dokonce krize, pofesor Zahradník navrhuje přiměřený růst penzí a jde třeba zákonem v tom daném roce navýšit jednorázově o nějakou částku. Prostě prémii, že se dobře daří. Maláčová a Marksová, nyní ještě ona dáma pověřená jejich úkolem chce prostě dát do indexu co nejvyšší částku a po nás Špidlova potopa. Krizi nechť si vyžere opět příště třeba Kalousek s ODS. A budeme na ně svádět, že neumí hospodařit, byť jim ČSSD podrazila nohy. (Kalouska nesnáším, ale odvedl v krizi skvělou práci, jinak by bylo dnes hůř)

A to je celý spor: bude li dobře, nechť se přidá důchodcům na konci roku k 700Kč třeba 1000Kč, ale nedávejme to do základu, protože po třech létech bychom v době krize nesebrali (3x1000) tudíž 3000 Kč, ale 6000Kč.

Bohužel, co dřív znal každý sedlák se selským rozumem, tyto dámy to nechápou a nechápou. A tento výpočet chtěl znát Moravec, Zahradník se smál a paní gender byla neoblomná. Srovnáme muže a ženy do stejné výše a Česká republika bude zázrak...

A přesně k tomu měl pan profesor Zahradník učebnici, přesně k tomu mluvil o aritmetice a selském rozumu. Prostě když vyžerete zásoby, tak se nenajíte. To je tak těžké pochopit? Možná pro ČSSD...

Doplnění : Petr Pokorný