Začátek roku 1990 pořad ČT Co týden dal, moderátor Ota Černý a téma udělování bankovních licencí každému kdo si o ni řekne ano či ne? Hosté federální ministr financí V Klaus, místopředseda ODA Ledvinka a další. Černý: nejdříve se zeptám odborníka na slovo vzatého federálního ministra financí V Klause, jaký je váš názor na udělování bankovních licencí?

Klaus: já jsem zcela zásadně proti aby se udělovali bankovní licence každému kdo si o ni řekne.

Klaus: protože je u nás 10 zpět, protože je u nás, tak maximálně 5 lidí kteří bankovnictví skutečně rozumí a to jsem ještě optimista! Černý: proč tedy udělování bankovních licencí nezarazíte. Klaus: protože ze zákona o tom rozhoduje ČSB a její guvernér J Tošovský, já může jenom nesouhlasit a varovat, před překotným a nesmyslným udělování bankovních licencí. Ledvinka: já jsem pro, tak dramaticky bych to neviděl. Klaus: jen abychom toho jednou všichni nelitovali! ČSB v čele s J Tošovským udělila celkově 56 bankovních licencí. V.r. 1999 vystoupil předseda poslanecké sněmovny V Klaus a ostře varoval před schválením zákona o kampeličkách, marně. Zákon o kampeličkách tehdy schválila široká koalice: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a US.

Nikolaj Krečev