Zatím z výstupů ministra Petříčka není patrné, co Pompeovi prozradil a ten má možná chatrné znalosti o faktech Evropy.

 

Bohužel ze žádných výstupů není známo, že by se zmínil v Plzni o generálu Ludvíku Svobodovi, o Rudé armádě a maršálu Koněvovi, který osvobodil koncentrační tábory, Polsko a Německo od nacistů včetně Adolfa Hitlera a pak vyhnal nacistickou armádu z Československa.

Petříčku, co jste vlastně Pompeovi o osvobození řekl?