Zahraniční zadluženost České republiky dramaticky narůstá, což je zadlužení státu, ale i firem a bank. Je velkou otázkou, kolik procent se podílí na údajně úžasném vlivu vlády na "skvělé" hospodaření. Vláda totiž stále opakuje mantru, že ekonomika je zářná pouze díky jejich skvělé práci. Dluh však ukazuje jiné.


Zahraniční dluh ČR vytvořil nové maximum na úrovni 3,4 bilionů korun, respektive 73 % HDP. V eurovém vyjádření dosáhl 126,7 mld. a od začátku kurzového režimu se tak zvýšil o 30 mld. eur.

Na konci třetího čtvrtletí dosáhly závazky firem vůči zahraničí 1,5 bilionů korun. Ve srovnání s loňským rokem však tentokrát nedošlo k zásadní změně celkového dluhu podniků, posunula se pouze splatnost ve prospěch krátkodobých půjček.

Takže je pravdou, že něco jde na spekulace, protože ČNB stále dělá nezodpovědnou politiku levné koruny, ale uvidíme, co udělá fanatická víra žití na dluh, že už bude jenom krásně. A to vláda neřeší. Stále více se však ukazuje, že se blíží doba, kdy bublina splaskne...