Our Story

 

Kdo jsme

skrytapravda.cz

Jsme malé (zatím ještě) svobodné médium, které nazývá věci pravými jmény. A východ, západ, sever, jih, komunismus, socialismus či kapitalismus nám nesmí tuto svobodu vzít. Neexistuje svoboda pravá, či levá, demokracie pravá, či levá.

Svoboda a demokracie buď je, nebo není.

 

Můžeme se mýlit, můžeme se splést a naší povinností po předložení důkazů je omluvit se a napsané opravit, ale nikdo nám nesmí vzít svobodu slova: na názor má každý dle Ústavy právo!

 

Toto je první ze tří informačních textů, jak si vyžaduje

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119 4.5.2016, s. 1)