O Chanuce je třeba se bavit. Hosté v pražském centru Chabadu se nejprve najedli skvělých koblih, pak někteří předvedli své taneční kousky.

(Zda extáze byla zásluhou kvality koblih už autor nepíše...)