Americký prezident Donald Trump v pátý den svého úřadu podepsal dokument, který pověřuje tajemníka pro vnitřní bezpečnost, aby pravidelně „zveřejňoval komplexní seznam trestné činnosti páchané cizinci ve Spojených státech“. Seznam bude rovněž obsahovat podrobnosti o takzvaných „azylových městech,“ která odmítají vydat obyvatele z řad přistěhovalců za účelem deportace. 

Oficiální dokument Trumpova příkazu:
K tomu, aby mohla být veřejnost lépe informována o bezpečnostních hrozbách spojených s azylovými jurisdikcemi, bude tento dokument (Declined Detainer Outcome Report) nebo jeho ekvivalent aktualizován na týdenní bázi a bude zveřejňovat souhrnný seznam trestné činnosti páchané cizinci a stejně tak i seznam jurisdikcí, které budou odmítat vydávat tyto cizince.
 
Odhaduje se, že ve Spojených státech žije zhruba 820 000 ilegálních imigrantů, kteří mají na kontě trestný čin. Na podpis nového Trumpova dokumentu už zareagovali demokratičtí starostové řady velkých amerických měst včetně New Yorku, Chicaga nebo Seattlu. Tito starostové uvedli, že odmítnou spolupracovat s federálními úřady na případné deportaci přistěhovalců. (Fraška je, že se úmyslně vyhýbají přiřadit slova "ilegálové s trestnými činy" a zatajují to. Nutno podotknout, že ve většině těchto měst jsou ve vedení Hispánci a podobní zástupci)
Ilegální přistěhovalci se bouří a společně s feministkami připravují pochody, protože prý se na ně trestní odpovědnost nevztahuje...? A vedení těchto měst je podporuje a trestné činy netrestá a nehlásí!!!