Abych nebyla obviněna z nálepkování, tak jim budu říkat ,,beznázoroví lidé". Tito lidé si hrají na to, že jsou někde uprostřed (co se týká imigrantské krize). Rádi používají věty jako ,,to je ode zdi ke zdi".

Takže když někdo chce bezpečí pro své děti a odmítá islamizaci, tak je vlastně podle nich extrémista u jedné zdi. Podle nich jsou oni ti správní, protože naoko nestraní nikomu. Jenže nikdy jsem je neviděla, aby se podobně naváželi do sluníček.

Když se jich zeptám na názor, tak nikdy neodpoví a vykrucují se. Když jim položím přímý dotaz, najednou přestanou komunikovat. A jak to řekl Edmund Burke? ,,Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nedělali nic."