V dalším dílu předvolebního speciálu odpovídá na dvě desítky otázek Petr Robejšek, mentor (ať už je to cokoli) nové strany Realisté.

 

Realisté jsou strana nová (vznikla na konci minulého roku) a v některých rysech minimálně zvláštní. Nemá například vedení s klasickou pyramidovou strukturou ukončenou nahoře hrotem předsedy. „Realisté vznikli jako kolektivní dílo a kolektivně jsou také řízeni. Nejvyšším výkonným orgánem strany je Sbor zakladatelů,“ píše se na stranickém webu. Politolog Petr Robejšek, který je nejviditelnější tváří hnutí, tedy není jeho předsedou, strana o něm mluví jako o mentorovi.

 

Gabriel Pleska, Ondřej Tůma | 29. 9. 2017

Strana, která krystalizovala v think tanku Institut 2080, se profiluje jako pravicová, kritická vůči Evropské unii, důraz klade na „národní perspektivu“. Jako prakticky každá z nově vznikajících stran se vymezuje proti „tradičním stranám“, tvrdí, že na rozdíl od nich má odbornost a především obsah. Tak se na něj podívejme:

 

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

NE. Regulace minimální mzdy na vládní úrovni způsobuje problémy a obvykle i vyšší míru nezaměstnanosti. Minimální mzda by měla být výsledkem jednání odborových svazů v příslušných odvětvích se zaměstnavateli a vztahovat se pouze na členy těchto svazů. Tento model považujeme za optimální.


Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

NE. Jedná se o sociálně-psychologicky velmi riskantní experiment. Mám totiž pochyby o tom, jak by již tak změkčilí a pohodlní lidé na možnost bezpracného příjmu reagovali a jak by zvládli nečinnost.  


Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

NE. Realisté naopak nabízejí opačnou cestu. Chceme práci na živnostenské oprávnění legalizovat. Není důvod, aby si zadavatel práce a dodavatel práce nenastavili takový vztah, jaký jim vyhovuje. 


Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

ANO. Chceme výrazně snížit důchodové pojištění pracujícím rodinám s dětmi, a zároveň zcela zrušit absurdní platbu důchodového pojištění pracujícími seniory v důchodovém věku. O plošném snížení odvodů pro zaměstnance jsme připraveni diskutovat, protože náklady práce jsou v ČR poměrně vysoké. To však předpokládá shodu napříč politickým spektrem, kterou nepovažujeme za reálnou.


Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

ANO. Z EET učiníme dobrovolný systém, který by uživatelům přinášel určité výhody. Realisticky je však nutné říci, že pravděpodobnost této změny po volbách není příliš vysoká, proto navrhujeme pro restaurace a hospody přesun jídla a nealkoholických nápojů do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent.


Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

NE. Stěžejním bodem našeho ekonomického programu je jedna rovná daň z příjmu pro všechny typy plátců ve výši 15 procent. Současně navrhujeme zrušení superhrubé mzdy, dvojího zdanění a solidární daně. Podporujeme nízké a jednoduché daně. 


Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

ANO. V případě zavedení jedné daně z příjmu ve výši 15 procent bychom navrhovali jedinou výjimku – zdanění bank bychom ponechali ve stávající úrovni. Bankovnictví bylo nejdříve státem sanováno a pak pod cenou prodáno do zahraničí. Proto by měly banky hradit tzv. příspěvek na stabilitu finančního systému.


Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (s placením daní počítáme jako se samozřejmostí)

NE. Sdílená ekonomika je fenomén, který nemohou státy a města ignorovat, protože zcela proměňuje podstatu fungování celých sektorů služeb (jako právě taxislužba). Vhodnější cestou nám přijde promyšlená deregulace. Existují však sektory a konstelace, kdy je státní regulace a kontrola i do budoucna nutná (např. finanční služby).


V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

NE. Museli bychom být seznámeni s konkrétním návrhem a jeho předpokládanými dopady, sami tento krok navrhovat nebudeme.


Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

Rozhodně ANO. Pacient by měl mít možnost výběru a právo připlatit si za nadstandard nebo se na nadstandard připojistit. To platí i pro výběr konkrétního lékaře.


Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

ANO. Ale ne bezvýhradně. Znepokojují nás tendence Evropské unie k stále větší politické, měnové či fiskální unifikaci a centralizaci. Nelíbí se nám posilování kompetencí Bruselu, rostoucí počet regulací, pokřivování trhu skrze dotace, snahy o další osekávání kompetencí národních států a celková neschopnost EU řešit akutní výzvy dnešní doby. Pokud EU nezmění směr, míří ke svému zhroucení. Chceme hledat spojence, kteří nám pomohou kormidlem EU pootočit. Pokud se to nepodaří a začnou převažovat negativa členství nad pozitivy, jsme připraveni o odchodu uvažovat. EU není bez alternativ, ČR by se mohla zapojit například do spolku EFTA.


Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

NE. Naopak jednoznačně odmítáme přijetí eura. Pro Českou republiku je nevýhodné a nebezpečné připojovat se k projektu, který je již nyní na pokraji krachu. ČR se nesmí vzdát vlastní měnové politiky.


Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

ANO. Ekonomické sankce vůči Rusku nefungují a poškozují naši vlastní ekonomiku.


Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

NE. Snižování skleníkových plynů je žádoucí, ale musí probíhat racionálně, nesmí být drahé, devastovat půdu a krajinu. Také nesmí snižovat konkurenceschopnost našeho průmyslu vůči zahraniční konkurenci. Hlasovali jsme ve Sněmovně proti přijetí Pařížské klimatické dohody. Měli jsme vůči ní od počátku celou řadu výtek. Odstoupením USA a Turecka beztak ztratila jakýkoli smysl.


Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE. Je to nesmyslné opatření, které ženy rozhodně nepotřebují. 


Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

NE. V první řadě politici nemají prodávat významné firmy pochybným způsobem a pod cenou spřáteleným miliardářům, jak to předvedli sociální demokraté. Pokud zbankrotuje ztrátový soukromý podnik, není úlohou státu zachraňovat jej na účet ostatních daňových poplatníků.


Legalizujete nějaké drogy?

NE, museli bychom být seznámeni s konkrétním návrhem a jeho předpokládanými dopady, sami tento krok navrhovat nebudeme.

 

 

Část volebního speciálu 2017

Odpovědi uveřejňujeme v pořadí, v jakém dorazily do redakce:


PřihlášeníRegistrace