Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Vánoční poselství heterosexuálním bílým mužům? Svlíkačku za kačku vyhlašujeme na podporu hrdosti Prague Pride a holčiček, které jsou potenciálním zdrojem sexuálních choutek hlásají i Evropské hodnoty s Jakubem Jandou od tyče. Vážně se svět zbláznil, nebo jenom jeho prapodivná odnož?

 

 

 Bůh je žena!

Polonahá aktivistka z feministické skupiny Femen se v pondělí pokusila zmocnit sochy Ježíška z jesliček na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Žena s obnaženými ňadry přeskočila bezpečnostní zábrany a s pokřikem „Bůh je žena” se hnala k betlému v nadživotní velikosti. Stejný slogan měla napsaný i na zádech. Policisté ji zastavili ve chvíli, kdy sahala po postavě Ježíška.

 

 Novodobá ženská četa bojuje za ochranu žen: už dost bylo mužů a jejich pohledů na nás, ozývají se i prapodivné skřeky  v České republice:

Dobrovoln_

Martina Dobrovolná  Autorka je socioložka a manažerka v kultuře. "Deník Referendum". Prapodivná kultura. Udělat si legraci z žen je prý sexismus či dokonce sexicismus a zvrácenost, nákup semene je moderní kopulace. Nebo LGBT duhový exhibicionismus? Nastal čas zlikvidovat drogerie, parfumerie a ženám nakoupit arabské hábity.

Ale jak mají poznat zdraví, heterosexuální muži zdravé, heterosexuální ženy?

Image

Nesnesitelná lehkost samozřejmosti Soukupova a Adamova sexismu

 

 

V některých severních zemích se dokonce vyhlašuje souhlasný podpis o povolení pohlavního styku v důsledku rozmnožování. Žádají robotické ocelové muže a nákup semene v potravinové samoobsluze vedle mouky a brambor. Dějte mi dvacet deka pánského semene: rozmnožuji se, žádá moderní žena  #MeToo.

Jsem  #MeToo a z heterosexuálního muže se mi dělá špatně.

 

Vážně má být heterosexuální muž či heterosexuální žena trestána za to, že se přirozeně narodila a je normální?

Položme si otázku, kde vzaly nemocné ženy a nemocní muži tolik síly, aby začali terorizovat homo sapiens sapiens? Kdo a proč jim vyplácí peníze na kampaně, aby zaseli "sémě nesváru" mezi zdravým mužem a zdravou ženou? Jakoby vždy nějakou pomatenou ženu dostihla pověst o dívčí válce:

 

Po smrti kněžny Libuše dívky z její družiny zjistily, že již nepožívají takové vážnosti a počaly připravovat ozbrojený boj proti mužům, vedeny Vlastou, a založily hrad Děvín. Muži se však přes varování knížete Přemysla jejich přípravám jen smáli. Vlasta poslala nejkrásnější dívky, aby muže svými půvaby okouzlily, a sama vedla útok proti mužům, co přitáhli k Děvínu, a ženy zvítězily.

Jednoho léta během války se také vydal mladý vladyka Ctirad se svou čeledí k Pražskému hradu. Uslyšel volání a nalezl dívku přivázanou ke kmeni stromu, která žádala, aby ji osvobodili. Představila se jako Šárka, dcera vladyky z Okořína, a vyprávěla, jak ji ženy z Děvína připoutaly. Jednalo se však o Vlastinu lest, dívky jeho čeleď pobily, Ctirada zajaly a poté na hradě umučily. Údolí, kde se tak stalo, se dnes nazývá Divoká Šárka.

Když se to dozvěděli muži na Vyšehradě, rozlítili se a počali bít a zajímat dívky na cestách. Vlasta v odpověď vyrazila proti Vyšehradu, kde byla zabita a ženy poraženy. Děvín byl spálen a dále vládli už jen muži.

 

Faktem je, že i dnes mnoho normálních mužů mávne rukou nad voláním do zbraně osob třetího pohlaví. A až teprve, kdy  #MeToo začne ve sprše osahávat jiného muže s úslovím: já jsem zakuklená žena a dostane pár facek, s překvapením osahávaný zjistí, že nikoliv  #MeToo, ale ten, co se brání zvrácenosti jakési  #MeToo ženy s pánským pohlavním údem má být ve skutečnosti de jure potrestán.

 

Je Boží hod vánoční  L.P 2017