Spis z jednání č. 24 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ZDE JE TO SCHVÁLENÍ NA DOTACI PRO ČAPÍ HNÍZDO !!!!! ze dne 20. 8. 2008.  Jak bude Kalousek hlasovat o imunitě Heleny Langšádlové za schválení projektu Babišovi? 

 

Žádný soud nesmí nikoho odsoudit dle domněnky, že dotyčný si něco mohl myslet, ale mohl to myslet i jinak. A jedině totalita vkládá do paragrafu to, co si mohl myslet, i když si dotyčný mohl myslet i něco jiného. Právní stát na základu "de facto" může přenést rozsudek "de jure". Můžeme si myslet cokoliv, ale nemáme právo každého podezírat, že je zločinec a na prapodivné dedukci, že by někdo mohl, nebo právní konstrukci, jak si vymyslel Ištvan, ho odsoudit, protože se nám to hodí, neb je dotyčný nesympatický, či dokonce vypadá jak vrah.

 

 

Proto pracujeme pouze s dostupnými fakty

Přítomni:

Předseda: Ing. P. Bendl

Místopředseda: A. Podzimek

Členové: Ing. J. Burian, Ing. T. Havel, Ing. J. Kantůrek, J. Král, L. Kutík, H. Langšádlová,
J. Martinic, D. Nohýnková, M. Vlková, Mgr. J. Vacek, K. Vyšehradský,
Ing. V. Žák

Omluveni: J. Pospíšilová

Ředitel Úřadu: Mgr. M. Kupsa

Program:

1) Schválení programu a volba ověřovatelů
2) Schválení seznamu projektů doporučených k financování v rámci výzvy č. 4
3) Vyhlášení výzvy v oblasti podpory 1.1
4) Schválení Operačního manuálu, verze 4.0
5) Schválení metodického pokynu
6) Schválení složení hodnotící komise IPRM
7) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2008
8) Informace o hospodaření RR za 1. pololetí
9) Schválení metodického pokynu - pravidla pro provádění analýzy rizik

1. Schválení programu a volba ověřovatelů

Usnesení č. 01-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
I. s c h v a l u j e program 24. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
II. v o l í ověřovatele zápisu A. Podzimka a M. Vlkovou

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

2. Schválení seznamu projektů doporučených k financování v rámci výzvy č. 4
Tisk č. 02/24/2008

Usnesení č. 02-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
I. s c h v a l u j e seznam projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy v prioritní ose 2, oblasti podpory 2.1 v rámci výzvy č. 4, který je uvedený v příloze k usnesení
II. s o u h l a s í s použitím prostředků z dalších výzev ve výši 6 988 275,00 Kč na financování projektu reg. č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

3. Vyhlášení výzvy v oblasti podpory 1.1
Tisk č. 03/24/2008

Usnesení č. 03-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
I. s c h v a l u j e Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 19
II. s c h v a l u j e vyhlášení výzvy č. 19

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

4. Schválení Operačního manuálu, verze 4.0
Tisk č. 04/24/2008

Usnesení č. 04-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
s c h v a l u j e návrh Operačního manuálu ROP NUTS 2 Střední Čechy, verze 4.0

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

5. Schválení metodického pokynu
Tisk č. 05/24/2008

Usnesení č. 05-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
s c h v a l u j e Metodický pokyn č. 10 Pravidla pro publicitu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

6. Schválení složení hodnotící komise IPRM
Tisk č. 06/24/2008

Usnesení č. 06-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
s c h v a l u j e složení hodnotící komise IPRM

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

7. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2008
Tisk č. 07/24/2008

Usnesení č. 07-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5/2008 Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
Su Au OdPa Pol Org UZ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Úprava
+/- Rozpočet po úpravě
232 10 6174 5011 2100001 520 0 550 -550 0,00
232 10 6174 5011 3100001 520 0 7 4 11,00
231 81 6174 5011 801100001 38100520 1788,59 1708,49 0,09 1 708,58
231 81 6174 5011 801100001 38117375 1788,58 1708,48 0,09 1 708,57
231 81 6174 5011 801100001 38517082 20270,59 19362,79 1,07 19 363,86
231 81 6174 5011 802100001 38100520 0 0,09 -0,09 0,00
231 81 6174 5011 802100001 38117375 0 0,09 -0,09 0,00
231 81 6174 5011 802100001 38517082 0 1,07 -1,07 0,00
232 10 6174 5031 2100001 520 0 148 -148 0,00
232 10 6174 5031 3100001 520 0 1,82 1 2,82
232 10 6174 5032 2100001 520 0 67 -67 0,00
232 10 6174 5032 3100001 520 0 0,63 1 1,63
232 10 6174 5038 2100001 520 0 2 -2 0,00
231 81 6174 5137 805100001 38100520 359,86 354,86 -0,03 354,83
231 81 6174 5137 805100001 38117375 359,86 354,86 -0,03 354,83
231 81 6174 5137 805100001 38517082 4078,41 4021,71 -0,3 4 021,41
231 81 6174 5137 891100001 38100520 0 0 0,03 0,03
231 81 6174 5137 891100001 38117375 0 0 0,03 0,03
231 81 6174 5137 891100001 38517082 0 0 0,3 0,30
231 81 6174 5139 805100001 38100520 1,01 6,01 8 14,01
231 81 6174 5139 805100001 38117375 1 6 8 14,00
231 81 6174 5139 805100001 38517082 11,35 68,35 90,3 158,65
231 81 6174 5139 811100001 38100520 225 220 -8 212,00
231 81 6174 5139 811100001 38117375 225 220 -8 212,00
231 81 6174 5139 811100001 38517082 2550 2493 -90,3 2 402,70
231 81 6174 5164 802100001 38100520 225 225 -2 223,00
231 81 6174 5164 802100001 38117375 225 225 -2 223,00
231 81 6174 5164 802100001 38517082 2550 2550 -22,7 2 527,30
231 81 6174 5164 811100001 38100520 0 7,14 2 9,14
231 81 6174 5164 811100001 38117375 0 7,14 2 9,14
231 81 6174 5164 811100001 38517082 0 80,92 22,7 103,62
231 81 6174 5169 891100001 38100520 0 0 51,32 51,32
231 81 6174 5169 891100001 38117375 0 0 51,32 51,32
231 81 6174 5169 891100001 38517082 0 0 581,62 581,62
231 81 6174 5172 805100001 38100520 150 150 -102,5 47,50
231 81 6174 5172 805100001 38117375 150 150 -102,5 47,50
231 81 6174 5172 805100001 38517082 1700 1700 -1161,62 538,38
231 81 6174 5172 891100001 38100520 0 0 51,18 51,18
231 81 6174 5172 891100001 38117375 0 0 51,18 51,18
231 81 6174 5172 891100001 38517082 0 0 580 580,00
232 10 6174 5901 1100001 520 7030 5154,27 761 5 915,27
231 81 6174 6111 891100001 38100620 0 0 24,23 24,23
231 81 6174 6111 891100001 38117840 0 0 24,23 24,23
231 81 6174 6111 891100001 38517849 0 0 274,57 274,57
231 81 6174 6119 891100001 38100620 142,5 142,5 -120,16 22,34
231 81 6174 6119 891100001 38117840 142,5 142,5 -120,16 22,34
231 81 6174 6119 891100001 38517849 1615 1615 -1361,84 253,16
231 81 6174 6125 891100001 38100620 0 0 95,94 95,94
231 81 6174 6125 891100001 38117840 0 0 95,94 95,94
231 81 6174 6125 891100001 38517849 0 0 1087,25 1 087,25
Celkem 45 589,25 43 451,72 0,00 43 451,72

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

8. Informace o hospodaření RR za 1. pololetí
Tisk č. 08/24/2008

Usnesení č. 08-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
b e r e  n a v ě d o m í  předloženou informaci o čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy za období leden až červen 2008 dle přílohy č. 1 k Tisku č. 08/24/2008

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

9. Schválení metodického pokynu - pravidla pro provádění analýzy rizik
Tisk č. 09/24/2008

Usnesení č. 09-24/2008/VRRSČ ze dne 20. 8. 2008
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy po projednání
s c h v a l u j e Metodický pokyn č. 11 Pravidla pro provádění analýzy rizik v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy

HLASOVÁNÍ: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0
SCHVÁLENO

 

Skutečně to není obhajoba nějakého "Babiše". Naopak se všichni kolem Skryté Pravdy shodujeme, že dotace jsou zlo a není nikdo, kdo by žádal dotace, aby pomáhal druhým a sám z toho neměl nic. Nebo snad někoho takového znáte? (Vyjma nějakých drobných projektů jako ploty kolem školek apod..) Na všem jsou přissátí poradci, neziskové organizace, firmy, co chtějí výhody či jednotlivci, co si sami na nové topení, zásobníky vody či jiné nabízené produkty nenašetří a dostávají nezaslouženou výhodu. Zločin zločinů je např. dotace na auto ve formě šrotovného, kdy chudý nemá na spoluúčast, byť má auto staré, ale bohatý ano. Přesto se lidé nebouřili. A nelze li dokázat, že v ten den a tu hodinu to s určitostí tak bylo, ale domníváme se, že to tak mohlo být, trest by byl zločinem. A pokud byly špatné termíny, špatné nahlášení v obchodním rejstříku, musí to odhalit ten, kdo to schvaluje. Často je to totiž obyčejná chyba a nikoliv záměr. Složitost je úděsná a přiživuje se na tom kde kdo.  Jinak na co by to zpracovávalo tolik kontrol a právníků, když by nic nekontrolovali? A stále lze ukazovat na Jourovou, která za tyto služby brala půl miliónu měsíčně. Bez zodpovědnosti! Jenom radila! A to jsou ty žáby na prameni, byť si o Čapím hnízdu můžeme myslet cokoliv.

 

Prostě to nevíme a oficiálně to Babiš navrhl svým dětem. Je to trestné?