"Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

 

Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů.

 

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.

 

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

 

Tak přísahám!"

 

 K tomuto přísahal generál Petr Pavel?

 

 

 

Záhadné prohlášení proamerického generála Pavla kopíruje prohlášení nacistické doby: Stát se musí připravit na boj proti dezinformacím a hybridním hrozbám, což stvrdili v debatě na ministerstvu vnitra věnované dezinformačním nebezpečím ministr vnitra Milan Chovanec a předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Podle Chovance jsou dezinformační weby, které na českém území působí, úspěšné. Poznamenal, že Česko musí proti dezinformacím bojovat aktivně a vysvětlovat zavádějící informace. Boji s nimi se má věnovat nový útvar, který na začátku roku na ministerstvu vnitra vznikne.

 

 

Nikde ani slůvkem se generál Petr Pavel ani ministr nezmíní, jak bojovat proti dezinformacím generála Petra Pavla a ministra Chovance, potažmo Čt a dalších hlásných trub režimu!

 

My to ale víme

Samozřejmě nenásilně, bez urážek, ale s jasnými argumenty. Především takovými důkazy, které jsou nezpochybnitelné a průkazné.

 

 

 

Třeba to, že generál Pavel přísahal: sloužím socialistické vlasti. Pak prozřel, uzřel Boha a přísahal: sloužím lidu.

Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

 

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

 

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.

 

Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

 

Tak přísahám!"

Nebo snad na toto přísahal generál Petr Pavel?

 

 

Nebo nakonec generál Petr Pavel pochopil, že sloužit českému lidu nenese žádné velké peníze a rozhodl se sloužit americké armádě, stal se z něho předseda Vojenského výboru NATO a už netvrdí, že slouží lidu. Sloužit lidu znamená náročnou činnost, které není efektivně zhodnocena, ale sloužit armádě USA znamená nadouvání peněženek a kont.

Dokonce to došlo tak daleko, že sloužit lidu je jaksi pod jeho generálskou úroveň, protože opět prozřel a pochopil, že lid je od toho, aby sloužil generálu Pavlovi a nikoliv generál Pavel lidu.

 

 

A že NATO není naše ochrana, ale čistě vojenská bojová jednotka za zájmy USA předložila ve finále debata na volbu prezidenta USA mezi Trumpem a Clintonovou, když oba jasně vyslovili základy NATO, pouze se neshodli, kolik peněz má platit ten který stát USA jako výpalné.

Značka: nejlepší obranou je útok!

 

 

Chovanec  řekl, že stát musí najít cestu, jak dostat k lidem pravdivé informace. Vznikající tým proto bude mít za úkol uvádět na pravou míru i třeba nepravdivá nebo zaváděcí vyjádření předních českých politiků, které by mohly Česko poškodit. "Budeme hledat cestu k lidem, kteří chtějí vidět a slyšet," řekl Chovanec.

Fajn řeknete si, tak co kdyby ministr Chovanec a generál Petr Pavel začali u sebe a vysvětlili výše napsané. Protože jak jinak máme věřit generálovi, který lže jako kdyby byl bývalý komunista a místo toto, aby veřejnosti řekl pravdu, bude jeho lži chránit bývalý sudí - ministr Chovanec?

 

Nebo pane Chovanče, tým, podléhající Evropským hodnotám, bude o generálu Pavlovi jeho prozření vykládat jako že do něj vstoupil Duch svatý a bude se vznášet na nebesích? Vždycky jsme byli přesvědčováni, že vojenská čest je víc než život. Už ve Třech mušketýrech to Alexandr Dumas zdůrazňoval a muškeříři, než aby zradili svého krále a svoji vlast, raději si vzali vlastní život.

 

 

 A poučování o civilizaci v USA je už hluboko za hranou: vážně se generál Pavel ani na zpravodajství nedívá, jak nosí nos vysoko?

Strašit lidi přílivem migrantů je podle něj to nejjednodušší, na čem mohou získat politické body. Podotkl, že by měli otevřít solidní debatu o migraci. Evropu podle něj nepálí migrace jako taková, ale „nelegální“ migrace. Politici by se proto měli zaměřit na její sociální, právní a další aspekty. „Pak se chováme jako civilizovaný stát, který má nějaké zázemí, má nějakou kulturu a přistupuje k tomu s určitým nadhledem. Ale to se zatím bohužel moc nevidí.“(Vážně ty davy jsou legální migranti, generále?)

Vážně je Bronx, New Orleans či dnes už Calais hoax, vážně ty davy jsou partička "nelegálů" a vážně, kdo upozorňuje na hrozbu, která se díky pětiletému bombardování v arabských státech udatnou americkou armádou na nás řítí, je rozvraceč Evropské socialistické republiky a protiamerický kontrašpión?

Není je spíše někdo udatný debil?

 

Generál Petr Pavel přísahá, jak ho korouhvička navede a aby ho někdo nehnal k zodpovědnosti (k sebevraždě za vojenskou ztrátu cti už vůbec ne), pozval si k sobě udatnou Evropskou hodnotu - bývalého fotbalového sudího ministra vnitra Chovance údajně z rychlokurzu v Plzni, který už se postará, aby byl generál Petr Pavel očištěn, i kdyby si Chovanec musel píšťalku v ústech upískat...

 

 ________________________________________________________________

Že výše napsané není ojedinělý výkřik?

  
"Co lze očekávat od ministerstva, které vede usvědčený plagiátor, který ve své bakalářské práci doslovně kopíruje ze stránek s vypracovanými maturitními otázkami?" Komentuje předseda Pirátů Ivan Bartoš vznik nového útvaru. "Doporučil bych peníze určené na "potírání" Piráti: Chovancovo ministerstvo "pravdy" nechceme!dezinformací společně s dalšími miliony, které v ČSSD neutratíte za billboardy ve volební kampani 2017, využít pro intenzivní dlouhodobou vzdělávací kampaň, zadanou v transparentním výběrovém řízení. Kampaň, která naučí běžné lidi poznat pravdu a lež, odlišit informaci od dezinformace, pracovat se zdroji, prostě neskočit na špek. Jenže to se do současného politického prostoru příliš nehodí, protože by pak občané poznali, že řada politiků lže a dezinformuje v množství větším než malém. Pokrytec numero uno."
 
Piráti jsou přesvědčeni, že cesta rozhodně nevede přes cenzuru, ke které se založením útvaru proti dezinformacím ministerstvo vnitra zjevně chystá. Svoboda šíření informaci je garantovaná ústavou. Hodnocení "kvality" informací je na příjemci. Výjimkou jsou jedině takové informace, které uvádějí spotřebitele v omyl, jsou výhrůžné, nabádají k násilí nebo mají povahu poplašné zprávy. Stát a jeho úředníci v demokratické společnosti nemají a nesmí mít informační monopol ani právo rozhodovat, která informace je vhodná a která už ne.

A pod toto se dá bez výhrady podepsat.

 

Úzce související

Skrytapravda.cz se připojuje k protestu Parlamentních listů proti Gabalově cenzuře!