Další a další ostré protesty a stížnosti se hrnou proti zcenzurovanému a manipulativnímu vysílání České televize, kdy se zdá, že redaktoři jsou pod komandem extremistického ÚV Evropských hodnot a nikoliv pod novinářskou etikou žurnalistického kodexu. Kam jsi šla, svobodo slova s věrohodnou informací?
 
 
Věc: Stížnost na neobjektivitu ve vysílání ČT a podezření z manipulativního jednání.   V Praze 18. 2. 2018
 
 
Vážení členové RRTV,
 
na základě zákona 231/2001 Sb., dle § 31 ods. 2 a 3 podávám stížnost na
neobjektivitu a podezření z manipulativního jednání ve vysílání ČT
a tímtožádám RRTV, aby k případu otevřela správní řízení s Českou televizí pro
porušení zákona.
 
 
Po skončení druhého kola prezidentských voleb odvysílala ČT na kanále ČT24 (a
zřejmě i na kanále ČT 1) v rámci zpravodajství záznam o konfliktní situaci, ke které
došlo 27.1. 2018 v pražském hotelu TOP. Podle zveřejněné výpovědi očitého svědka
konfliktu Ing. Jana Šolty je zřejmé, že záznam zveřejněný veřejnoprávní ČT byl
manipulativně upraven tak, že byla porušena chronologie události. Tímto zásahem,
kdy ze záznamu bylo vystřiženo nejméně 10 minut, byl u diváků ČT vzbuzen mylný
dojem o posloupnosti děje a tedy jim nebyla poskytnuta možnost, aby si na událost
vytvořili vlastní názor. Nezveřejněná (manipulativně vystřižená) pasáž záznamu
zachycovala situaci, kdy Ing. Jan Šolta přítomný v salónku hotelu TOP poskytuje
první pomoc zkolabovanému novináři Milanu Rokytkovi a žádá shluk novinářů, kteří
„senzační“ událost natáčejí, aby telefonovali pro záchranku. Po několika minutách,
když se stav M. Rokytky stále zhoršuje a Ing. Jan Šolta sám telefonuje na
Záchrannou službu a urguje její příjezd, je mu řečeno, že nikdo ještě o pomoc
zdravotníků nežádal. V krátké době poté záchranka přijíždí, což přítomní novináři
natáčejí. Na žádost zdravotníků, aby jim byl uvolněn prostor pro poskytnutí první
pomoci, se Ing. Jan Šolta a Ing. Karel Slezák snaží překážející houf kameramanů
zahnat do sálu určeného pro novináře a zasunout panelové dveře. Teprve v této etapě
události pokračuje záznam, který ČT odvysílala.
 
O existenci zcenzurované části se diváci nedověděli, jinak řečeno byla jim zprostředkována neúplná informace o
konfliktu způsobem, který manipulativně zamlčel důvod, proč Jan Šolta a Karel
Slezák jednali s novináři rozčileně a nevybíravě, a proč je opakovaně zaháněli ze
salónku.Pouze velmi pozorný divák, který by odvysílaný záznam shlédl opakovaně, si snad
mohl povšimnout nelogičnosti v chronologii a dojít k podezření, že cosi podstatného
na záznamu chybí.K takovým nečetným divákům patřím i já. Jako scénáristka a pedagožka na filmové
škole z praxe dobře vím, že střihem lze změnit každé „vyprávění“ a že i špatně
napsaný scénář lze kreativním střihem vyspravit, aby se divák příliš nenudil.
Umělecká filmová tvorba a veřejnoprávní televizní zpravodajství jsou ale zcelaodlišné žánry se zcela odlišnými pravidly.
 
Veřejnoprávní zpravodajství je svědectvím,které ve stejné chvíli přijímají deseti tisíce (a v případě významných událostí, ke
kterým volba prezidenta patří, i sta tisíce) lidí současně. Manipulativně sestříhaný a
odvysílaný záznam z konfliktu, ke kterému došlo ve večerních hodinách 27. ledna
2018 v hotelu TOP, tedy není objektivním svědectvím o průběhu události, ale
pokusem o dehonestaci dvou osob, které jednaly v afektu, avšak příčina jejich
chování byla zamlčena. Z odvysílaných záběrů vůbec není zřejmé, že tzv. napadení
novináři předtím porušili svou občanskou povinnost přivolat ke kolabujícímu
záchrannou službu a že ve snaze o „senzaci“ natáčeli bezvládného muže. Jejich
záběry na příchod záchranářů a žádost o uvolnění prostoru také kdosi vystřihl, takže
divák viděl až situaci následnou, kdy se rozčilený Jan Šolta opakovaně snažil
kameramany zahnat do sálu pro tisk a Karel Slezák vůči jednomu použil i boxerské
výpady. Nikdo ze zaháněných novinářů neutrpěl zranění ani hmotnou škodu. Ing.
Karel Slezák byl po odvysílání pořadu vyloučen ze Syndikátu novinářů a po několika
dnech pokračující mediální dehonestace zemřel.
 
Věřím, že kromě Policie ČR, která se případem pečlivě zabývá (i z hlediska
neposkytnutí první pomoci), dostojí svým povinnostem i RRTV a najde způsob, jak
získat ucelený záznam z průběhu konfliktu, aby jej mohla srovnat s tím, co
veřejnoprávní ČT svým divákům odvysílala.
 
Vážení členové RRTV, děkuji předem za řádné prošetření mé stížnosti a žádám Vás,
abyste mě informovali o krocích, které v té věci podniknete. V případě Vašeho zájmu
o podrobnější debatu k tématu jsem připravena se zúčastnit Vašeho zasedání.
Ke stížnosti přikládám jako přílohu osobní stanovisko Ing. Jana Šolty, které bylo
medializováno a tudíž se jedná o otevřený zdroj.
 
S pozdravem Lenka Procházková
spisovatelka