Obnovená premiéra: už nic lepšího Češi a Slováci neřeknou, lépe nepoděkují. A více se neomluví.

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

 Ludvík Svoboda

 

 

Naše generace od padesáti let výš slyšela hrdinné příběhy tolikrát od útlého dětství, že jsme slyšet nechtěli a naslouchat odmítali. Bylo toho moc. Nyní se nám to vrací.

 

A my, naše generace, jsme bohužel zapomněli.

 

Že nás západ zradil, když došlo na lámání chleba, dnes zapřít nejde. Jenomže dnes už prakticky nikdo neví, že by se generál Patton a jeho napomádovaná, žvýkačková armáda do Československa nedostala, kdyby si Churchill nevyplakal další nasazení vyčerpané Rudé armády, zatímco americké armáda pak rozdávala žvýkačky a bojovala s lehkými ženami!

 

 Rudá armáda se topila v krvi, abychom my mohli žít.

 

Fakta, která nelze zpochybnit

Generál Moskalenko přečetl zoufalý dopis W. Churchilla ze dne 6.ledna 1945 J.V Stalinovi

Na západě trvají velmi těžké boje a vrchní velení může být kdykoliv donuceno k velkým rozhodnutím.

Víte sám z vlastní zkušenosti, jak velmi obtížná situace je, když je třeba bránit širokou frontu po dočasné ztrátě iniciativy. Generál Eisenhower si velmi přeje a nutně potřebuje vědět alespoň v obrysech, jaké jsou Vaše plány, neboť to má samozřejmě vliv na jeho i naše důležitá rozhodnutí ... Byl bych Vám proto velmi vděčen, kdybyste mi mohl sdělit, zda můžeme počítat s velkou ofenzívou Rudé armády na viselské frontě nebo jinde během ledna, nebo kdekoliv na jiném místě. Nepostoupím tuto přísně tajnou informaci nikomu kromě polního maršála Brooka a generála Eisenhowera a jen za podmínky, že ji co nejpřísněji utají. Považuji věc za naléhavou.“

 

Takto zoufale žádal Winston Churchill Sovětský svaz o pomoc, aby ulehčil západu v čele s USA situaci. A to přesto, že Rudá armáda nesla na svých bedrech děsivé utrpení, zatímco na něm USA prodejem zbraní těžce vydělávaly a teprve v dubnu 1944 se připojily do války, až když byly napadeny. "Tři roky nám slibovaly otevřít druhou frontu,"řekl generál Moskalenko. "A teď, když ji otevřely, nevědí, kudy kam."

Ano, západ nechal Sovětský svaz totálně vyčerpat hlavní tíhou boje, sbíral často vavvříny na jeho úkor, na náš úkor pluku generála Ludvíka Svobody a když měl dočasně převzít tíhu většího boje, dostal se do úzkých. A velitel 38.armády připomněl, že je třeba opatrně posuzovat žádost, protože západ velmi často a rád bojuje cizí krví. Přestože americko-britsko-francouzské síly měly 87 kompletních a skvěle vyzbrojených divizí s více jak 10 000 letouny proti už částečně zdecimované německé armádě po bojích s Rudou armádou 74 prořídlých divizí 1600 tanky a 1750 letouny. Přesto úpěnlivě americká armáda prosila o pomoc. Podraz? Špína?

Přesto okamžitě vedení Rudé armády připravilo ofenzívu, kdy jedna část v čele s Ludvíkem Svobodou měla osvobozovat Československo a hlavní tah generála Koněva vyrazil vražedným tempem na Berlín. A to i z rozkazu Stalina.

 

STALIN ODPOVÍDÁ

„Dostal jsem večer 7. ledna zprávu z 6. ledna 1945. Je velmi důležité využít naší dělostřelecké a letecké převahy proti Němcům. Tyto druhy zbraní vyžadují, aby bylo jasné počasí pro letectvo a nebyly nízké mlhy, které brání mířené palbě dělostřelectva. Chystáme se k útoku, ale počasí nyní naší ofenzívě nepřeje. Vzhledem k situaci našich spojenců na západní frontě se však hlavní stan vrchního velitelství rozhodl urychleně dokončit přípravu a bez ohledu na počasí zahájit rozsáhlé ofenzívní akce proti Němcům na celé střední frontě nejpozději ve druhé polovině ledna. Nepochybujte, že učiním vše, co jen je možné, abychom poskytli pomoc našim slavným spojeneckým vojskům.“

Churchill okamžitě reagoval: Osobní a přísně tajná zpráva maršálu Stalinovi je datována 8. ledna 1945.

„Jsem Vám nesmírně vděčen za Vaši vzrušující zprávu. Zaslal jsem ji generálu Eisenhowerovi jen pro jeho osobní informaci. Nechť je Váš ušlechtilý podnik doprovázen zdarem.“

 

Ano, vychvalovaná americká armáda byla v úzkých a důvody byly jasné:

 Pattonův rychlý postup se na podzim zastavil hlavně kvůli nedostatku paliva a zásob na linii Nancy – Metz, která byla dobře bráněná Němci.  Město Metz padlo až 22. 11. 1944 po zdlouhavých bojích, během kterých utrpěli americké jednotky těžké ztráty. A to přesto, že hlavní tíhu nesl SSSR a Rudá armáda, na kterou Hitler vedl hlavní úder.A Ludvík Svoboda se rozčiloval na neschopnost amerických generálů. Pak se ukázalo, že zdržení mělo i další díl: co nejvíce oslabit Sovětský svaz válkou. Opět důkazy:  Americko-britsko-francouzské síly měly 87 kompletních, skvěle vybavených a vyzbrojených divizí s 6500 tanky a více jak 10 000 letouny, proti nim měla zbídačená německá prořídlá armáda 74 neúplných divizí s 1600 tanky a 1750 letouny. Přesto američtí hrdinové plakali a prosili Stalina o pomoc.

 

Stalin splnil slovo: bez ohledu na zimní počasí, které ani zdaleka nevytvářelo příznivé podmínky pro ofenzívní akce, vydal rozkaz k zahájení viselsko-oderské operace. Mohutné armády několika frontů se 12. ledna 1945 daly do pohybu. A ten tah byl děsivý. Zatímco jedna část Rudé armády armády i s  s Ludvíkem Svobodou začala osvobozovat Československo, další část krvácející armády z posledních sil zavelela směr Berlín.

 

Protože se zjistilo, že došlo k několika excesům, čehož dnes využívá náramně americká propaganda, jaksi se zamlčuje, že  na pomoc přišla také Stalinova výzva, která byla znovu a znovu čtena u jednotek: „Na obsazeném nepřátelském území se nesmí vykonávat žádný intimní styk se ženami. Za zneužití a znásilnění budou viníci zastřeleni.“

(Což například dva Arméni ve Vršovicích, kteří okradli a znásilnili ženu následně si u velitele stěžující a hodinky se tam našly, před nastoupenou jednotkou tvrdě odnesli. Na druhé straně američtí vojáci to v Německu, ve Francii a pak v Československu brali jako trofej a házeli Viktorky a palce nahoru)

 

A Sovětský svaz nesl děsivé náklady: válka ho stála 140 miliard dolarů, ze které se vzpamatovává dodnes, 23 200 000 obětí a totálně zničenou zem, zatímco USA dodaly zemím protihitlerovské koalice válečný materiál v hodnotě 46 miliard amerických dolarů. Na půjčku!! Padlých z USA bylo  418 500 a USA těžce na válce zbohatly. Ocelárny měly šílené zisky a američtí magnáti si mnuli ruce: pár potrhlých lidí, jejchž děti zahynuli ve válce v Evropě, jim z nabitého válečného bohatství nemohlo zkalit radost.

 (Mimochodem, dnes je Rusko skoro bez dluhů)

 

Po válce se však zjistil další podraz

Sověti samozřejmě věděli, že v Pomořanech, v Peenemünde, pracuje německé raketové středisko. A že je německý raketový výzkum eminentně zajímal, je nasnadě.

Proč USA středisko několikrát důkladně bombardovaly, naposledy v roce 1944? A  Němci ještě před sovětským záborem všechny objekty demolovali trhavinou?

 Proč USA považovaly za nutné ničit trosky? A hlavně a především – proč byla v Peenemünde po válce naměřena zvýšená radioaktivita? A současně víme, že všechny válečné zajatce odvlekli do USA, kde pro ně pracovali, aniž byli odsouzeni.

 

 

 Pro ty, kteří nechtějí poslouchat celý program pro válečné veterány jedinečných skladeb Eleny Vaengy, zaposlouchejte se do první a poslední skladby (1:06:47).

 

Ten přerod hrdého národa, poděkování hrdinům, kteří si nenechají vzít svou zem až ve výzvy, kdy mír se musí ubránit a poslední skladbou, kdy válka už se nesmí vrátit.

Něva

 

 Ano, americká a evropská propaganda se po roce 2000 vydala jiným směrem, začala psát NOVÉ dějiny, a nakonec mnozí začínají chápat, proč se dřív o západní frontě tolik nepsalo. Podrazů bylo příliš mnoho, byť na mnohé přicházíme až s otevřenými archivy až dnes, což se zase "Antihybridní centrum" snaží zoufale vymazat a zlikvidovat. Ale!

 

 

 Sesbíráno z Československých dějin, z knihy Ludvíka Svobody "Z Buzuluku do Prahy" a ověřeno v mnoha dalších dokumentech.