Tato písnička byla známa pro mnoho generací. Samozřejmě že pro některé časy to neplatilo doslova, ale protože se pivo po mnoho staletí na území Čech stalo základem jednání, obchodu, studenti u piva „rozumovali“ a nakonec zvesela či obchodníci s lidkupem odcházeli, stal se z něho nápoj lidový.

 

Bohužel až do doby, kdy příprava na vstup mezi údajnou západní elitu zaznamenala z lidového nápoje (ve Francii třeba levné víno) a vykradením Českého piva neuvěřitelný a zločinný zdroj peněz do zahraničí a mnohasetletá tradice česká vzala za své. Vykradli, vykrádají, co mohou.

 

Ale nepředbíhejme událostem, k tomu se detailněji dostaneme

Pivo se vaří již 5000 let. Pravděpodobně se „narodilo“ v úrodném povodí Eufratu a Tigridu v Mezopotámii. Doklady se našly v nalezených mezopotámských tabulkách, které popisují vaření piva a i zvyky. Dokonce se našel v babylónském kodexu Chammurabiho v Súzách zákon, že „všichni, kteří budou padělati pivo a nebudou dodržovat pravidla jeho prodeje, budou odsouzeni k trestu utopením“. Kolik by dnes bylo utopeno hostinských a číšníků?

Je jisto, že až do doby nedávno minulé bylo pivo zdrojem obživy a vitamínů, proto se mu říkalo „tekutý chléb“. Opět podrobněji později, ale důvod, proč to již dnes většinou neplatí, je nasnadě: dlouhodobá spotřeba, kdy jsme s vaničkou vylili i dítě. Prostě chemicky filtrujeme až vyfiltrujeme vše, takže se už v pivu nemá co zkazit a vydrží půl roku, někdy i více jak rok. Zato nabobtnala cena až na desetinásobek, dokonce někde na dvacetinásobek a zahraniční vlastníci mlaskají. Jak se jim penízky hrnou a ceny zvyšují…

 

Davidova hvězda jako zaklínadlo a amulet proti uhranutí piva

Vaření piva byla úctyhodná práce a nikdo nesměl dupati, klíti, děti nesměly povykovati a teprve, když nápoj byl hotov, bylo naopak doporučeno řváti, aby nápoj dodal síly. A dodnes z některých hospod ještě zaznívá hlahol a zpěv, k půlnoci i řev, i když už jenom tam, kde se hostinský nebojí panské zlovůle a nepřetržitých kontrol či šikany. Bohužel dnes při současné ceně piva se z jeho pití stává obřad a lidé si hledají náhrady, takže klasické hospody díky vrchnosti vymírají.

 

Vinaři uctívají Bakchuse, pivaři mají svého krále Gambrina

Vžilo se rčení, že králem piva je Jan Primus z Brabantu, vynikající jezdec a voják, jehož jméno se později přeměnilo na Gambrinus. Tvrdí se, že když se jednou vrátil z válečné výpravy, jako pivní kumpán vylezl na tři sudy a pronesl „významný pivní “ projev. Následovaly nadšené výkřiky „Ať žije Jan Primus“, které zněly jako Gambrinus a u toho zůstalo.

 

Pivo v Čechách

Zajímavé je, že v Čechách bylo pod hrozbou exkomunikace z církve dlouhou dobu zakázáno. I když zákaz nebyl úplně dodržován, teprve zrušení krále Václava I. umožnilo obrovský rozkvět a díky vynikajícímu chmelu českými pěstiteli jsme se vyhoupli do špičky Evropy a světa. Klášterní pivovar na českém území byl pravděpodobně založen roku 970 konventem benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Ale asi nejstarším dokladem je nadační listina knížete Břetislava I. z roku 1039.

Kde je sládek

 1. |: Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivovárek :|
  kde se pivo vaří, tam se dobře daří
  tam se dobře daří, kde se pivo vaří
  pojďme tam a píme ho, až do rána bílého,
  pojďme tam a píme ho, až do rána bílého.

  2. |: Pivo píme, ať to zvíme, zdali sobě rozumíme :|
  máme-li se rádi, jsme-li kamarádi
  pojďme tam a píme ho,
  až do rána bílého.

  3. |: Pívo píti, vesel býti, hezké děvče v lásce míti :|
  to nás bratři milí, blaží každou chvíli
  pojďme tam a píme ho,
  až do rána bílého.

  4. |: Pívo píti, vlasti žíti, řeč a krále slušně ctíti :|
  tak zní naše právo, Česko ať je zdrávo
  pojďme tam a píme ho,
  až do rána bílého.

 

Bohužel pro roce 1990 nám „zlaté dědictví kultury české“ sebrali a měli bychom udělat vše, aby nám to museli vrátit. Těžko ale říct, jak.

_____________________________________________

Vysvětlivky: pozor, neplést s privatizací většiny firem, které se nevztahují ke státnosti české, strategickým surovinám či kultury.