V přímém projevu v České televizi tvrdě, velice tvrdě urazil některé české představitele a Česká televize či další veřejnoprávní média mlčí? To vypovídá o mnohém.

 

Doslovně v překladu řekl

„Na pracovištích se rozběhly potupné prověrky, desetitisíce zaměstnanců byly šikanovány, či vyhozeni z práce a jejich děti nesměly studovat. Mnozí šikovní a vzdělaní lidé emigrovali. Moc převzali bezcharakterní jedinci opírající se o sovětské bodáky,“ řekl Kiska. Prosím proto rodiče, učitele, příbuzné i pamětníky, aby si v těchto dnech našli chvilku času a aby se s mladšími lidmi a dětmi podělili o svoje poznatky a zkušenosti.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/andrej-kiska-proslov-prezident-1968-srpne-invaze-varsavske-smlouvy-10l-/domaci.aspx?c=A180821_192432_domaci_hell#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

 

 Koho tím myslel?

 

Předseda senátu Milan Štěch

Výsledek obrázku pro štěch

Mezi lety 1979 a 1989 byl členem normalizační KSČ. Členství mu bylo nabídnuto v souvislosti s kariérním postupem. Podle Kisky bezcharakterní jedinec, opírající se o sovětské bodáky. Dnes ČSSD, podporující NATO a Evropskou unii.

 

Generál Petr Pavel

Tak přísaháme - Československá socialistická republika

.Výsledek obrázku pro generál petr pavel

Generál Petr Pavel v polovině osmdesátých let vstoupil do KSČ. Také, jak říkal prezident Kiska v projevu, bezcharakterní jedinec, opírající se o sovětské bodáky. "A jestli v cestě stálo jen to, abych podal přihlášku do KSČ, nemohlo mě to nijak zastavit.", řekl generál Petr Pavel.  V roce 1989 převlékl kabát a stal se z něho normalizační důstojník NATO. Dnes podporuje Evropské hodnoty, Evropskou unii a je propagátorem NATO.

 

Nemá cenu pokračovat, všichni si můžete ty bezcharakterní kariéristy opírající se o sovětské bodáky doplnit sami. Kolik jich bylo z 1,7 miliónu komunistů dnes už ani nikdo neví. Pouze je zajímavé, že se Česká televize nedistancuje. To znamená, že tiše souhlasí?

 

P.S. Vlastně ani veřejnoprávní média nemohou nesouhlasit, slovenský prezident Kiska má pravdu a dokumenty tu zvrácenost o bezcharakterních kariéristech potvrzují, i proto jsou ve strukturách NATO a Evropské unie. Děkujeme.