Musím upřímně přiznat, že z filozofického a lidského hlediska nechápu systém nám vnucovaný multikulturní společností u nás známé pod značkou "lepšolidi z kavárny Václava Havla". Snažím se usilovně pochopit, ale ani o vánocích mi to nejde. Rychleji pochopím rovnici o třech neznámých, než to, co je nám předkládáno. A strašné je, že výklad nikde u nikoho, dokonce ani na internetu či Wikipedii jsem doposud nedokázal nalézt a už nejsem mladík.

 

Pozor, předem upozorňuji, že jsem nečetl ani Korán, ani Bibli, dokonce mě to ani nezajímá.

Dokonce mě nezajímají ani plácanice jakéhosi strejdy z Vatikánu a  obohacení kultur, protože to už tu také bylo. Nejdříve se provalilo znásilňování dětí kněžími a skupinový sex prožily "Děti květin" známé pod anglickým názvem "Hippies". Fakt mě to nezajímá, jsem totiž Čech, ateista.

 

Následné je pouze dle toho, co nám lepší společnost z řad "lepšolidí kavárny Václava Havla" a mnohdy i justice vykládá. Takže přebírám vnucovaný názor, který se má stát zvykovým právem a já mu nerozumím. Nic víc.

 

Nejdříve pokládám otázky, které se mi honí hlavou. A po sérii otázek si na ně dám laické odpovědi. Ale možná jsou špatné. Já fakt nevím.

 1. Musím milovat (jako muž) ženu, kterou mi vláda, stát, neziskovka či rodiče vyberou?
 2. Musí milovat (žena) mě jako muže, kterého ji vláda, stát, neziskovka či rodiče vyberou?
 3. Musím milovat Araba, kterého mi vláda, stát, neziskovka či rodiče vyberou?
 4. Musím milovat Žida, kterého mi vláda, stát, neziskovka či rodiče vyberou?
 5. Musím milovat černocha, kterého mi vláda, stát, neziskovka či rodiče vyberou?
 6. Musím jako muž milovat muže, kterého mi vláda, stát, neziskovka či rodiče vyberou?

 Pokud ano, platí zde právo "šaría", pokud ne, tak zde "šaría" neplatí.   Tak ať mi někdo vysvětlí, že když nebudu mít rád černochy, Židy a Araby, nebo dokonce Pražáky či Chachary, jsem zločinec a měl bych být potrestán, protože nedodržuji právo šaría, které u nás neplatí? Hlava XXII v roce 2018? Dokonce mi (nám) vyhrožují, že neposlouchám své duchovní nadřízené? Přece zákon rovnice a rovnosti by měl platit jak v matematice,  v osobním životě i v právu. Já se domnívám, že muž se nerovná žena, že žena se nerovná slepice, atd., ale muž se nikdy nemůže rovnat ženě a naopak, protože to je daný stav přírodou a lepšolidi to nezmění.  Kde se tedy stala chyba, soudruzi z DDR?

 

A to právo šaría má další konotace

když žena slovně útočí na muže, je to síla osobnosti ženy. Když muž útočí slovně na ženu, je to násilí v rámci Mee Too. Když bílý muž slovně útočí na černého, či snědého muže, je to rasismus. Když černý či snědý může útočí na bílého, je to vrozený temperament. Když bílý muž křesťan zaútočí slovně na Araba, je to mezinárodně-náboženská urážka. Když bílý už zaútočí slovně na Žida, je to antisemický trestný čin.  Když všichni zaútočí slovně na Pražáka, tak je to chválihodný čin, protože si nic lepšího nezaslouží. Kde se tedy stala chyba, soudruzi z DDR?

 

Přesto

 1. Dle tohoto bodu se nic nestane.
 2. Dle tohoto bodu se nic nestane.
 3. Musíme vysvětlovat
 4. Musíme vysvětlovat
 5. Musíme vysvětlovat
 6. Musíme vysvětlovat

Kde se tedy stala chyba, soudruzi z DDR?

 

Přece má logiku, že když fyzicky napadnu (nebo za úplatu nechám napadnout druhého) ať je to kdokoliv, mám dostat trest. Pokud platí svoboda slova, mohu nemít rád kohokoliv i slovně veřejně. Ústava to zaručuje, v případě bílého muže vůči některým to neplatí. . Kde se tedy stala chyba, soudruzi z DDR?

Jedna věc vybočuje a v civilizaci je dávno popsaná: nefyzické týrání, kdy žena slovně dennodenně týrá muže, občas toto dělá i muž ženě a díky technologiím jako mobily přibyl stalking. A ač to není přímo vše v zákoně, lidé z civilizace v České republice tomu rozumí a umí to i popsat. Obranu přijali za svou jako zvykové právo a dnes už i právní.

 

Dokonce vtip je v tom, že i ta přesmyčka "Kde se tedy stala chyba, soudruzi z DDR?" je pouze přesmyčka, protože tyto zhovadilosti se za socialismu neřešily: pouze urážka komunisty, protože jim bylo ústavně zaručeno právo jediného vládnoucího "orgána", což sice byla zhovadilost, ale jak matematicky, tak logicky to opodstatnění nakonec trestného činu mělo. Prostě ústavní zakotvení v Ústavě bylo dané, takže trest dle zákona, opakuji dle zákona měl svoji logiku. Vše ostatní však nikoliv.

 

Takže se ptám: musím dodržovat právo šaría a milovat ty, kteří mi jsou někým vnucováni, nebo zde neplatí právo "šaría" a mohu milovat, tudíž u sebe i přijímat, koho chci. Dokonce, když jsem ateista?