To, co se dnes děje v Senátu a jak se chovají k národu už s demokracií nemá naprosto nic společného. Nastává čas začít projednávat pozvolný přechod k jinému systému, který bude více demokratický a kde nebudou extremističtí senátoři pod pláštíkem imunity či indemnity vyhrožovat každému, kdo má jiný názor!

 

V první etapě by mělo být naprosté a bezpodmínečné zrušní imunity a indemnity, aby se stali rovnými všem občanům a za své činy byli trestně právně zodpovědní tak, jako každý občan, na kterého se ve výrocích odvolává Nejvyšší státní zástupce Zeman. A tyto výroky nesmí být jednostranně vykládány způsobem, kdy bezprecedentně Nejvyšší státní zástupce Zeman toleruje urážky a výroky proti lidem nesouhlasícím s Evropskou unií, ale současně žádá bezprecedentní exemplární tresty pro ty, kterým ujede "huba" a jednorázově něco vykřiknou.

Demokracie funguje jenom tehdy, kdy mají stejná práva: kmán, jako pán. A dvojsmyslný výklad práva má být trestný nejen směrem k nejvyššímu státnímu zástupci, státním zástupcům, ale i k senátorům, kteří se zákony o svobodě slova manipulují dle své náklonnosti a nikoliv práva!

 

Zrušme bez výjimky imunitu a indemnitu senátorů!

Nejen na činy, ale stejně jako my občané i na mluvené slovo!

Protože svoboda slova je základem svobodné společnosti!

 TOTO PRIVILEGIUM SENÁT NESMÍ ZNEUŽÍVAT!

NEBO NENÍ SENÁTOR OBČAN?