30. září 1938 brzy po půlnoci podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie Mnichovskou dohodu - evropský mír. Adolf Hitler se zavázal, že poskytne Československu, které bylo přejmenováno na Česko-Slovensko, záruky věčného štěstí. 21. října vydal příkaz k přípravě vojenského „vyřízení záležitosti se zbytkem Česka“.

Již v průběhu měsíce února 1939 byla zahájena série protičeských provokací, které byly vyvolány českými Němci, žijících ve velkých českých a moravských městech.

14. března 1939 v 17:30 vstoupily na československé území první německé jednotky; jednalo se o 8. pěší divizi doprovázenou motorizovaným oddílem SS.

 

 

3. srpna 1968 se v Bratislavě konala porada představitelů států Varšavské smlouvy (Bulharska, Maďarska, Polska, NDR, SSSR a Československa), na které byla přijata takzvaná Bratislavská deklarace. Ta zdůraznila, že obrana socialistických vymožeností je společnou povinností všech socialistických zemí a na setkání také sovětské vedení dostalo od Vasila Biľaka do rukou takzvaný zvací dopis, kterým část československých komunistů žádala Sovětský svaz o pomoc s takzvanou kontrarevolucí. 

20. 8. 1968 ve 20.00 sovětský velvyslanec v USA Anatolij Dobrynin navštěvuje prezidenta Lyndona Bainese Johnsona a informuje jej o nadcházející invazi armád pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa. Johnson krátce po tom svolává mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti 

V noci z 20 na 21. srpna 1968 vojska pěti zemí Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila čs. hranice.

Pozvání podepsali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

 

Také přijeli z lásky k zajistit svobodu Čechům

 

Je květen, rok 2019, vojska NATO (USA) v čele s americkými Dragouny se prohání českou krajinou na pozvání koho...? Který "lid" je pozval? Nebo i rok 1968 byl legální, když jsme byli součástí Varšavské smlouvy, dnes NATO?

 

Další, co nám přiváží svobodu

 

V roce 2000 spacák Ruml obsadil Českou televizi se slovy, že přináší svobodu. Zůstala tam dodnes...

Proč to všichni nazývají svobodou, když za vším je pláč a slzy?

 

Technická otázka: mohou jezdit okupanti po dálnici bez dálniční známky?