Hnus, který provádí TOP 09 aby se opět dostala do hledáčků médií ukazuje špinavost extremistů, co ostatní nazývají extremisty. Rudá amáda osvobodila Československo, zatímco americká se válela v Plzni. A zloba ruského ministra se dá pochopit: zachránit miliony lidí za vlastní oběti a pak ta špína česká začne urážet?

 

Prosím: jsem také Čech, Pražák po meči a po přeslici a nikdy bych zachránce vojáky neurazil. Byli nevzdělaní, hladoví, ale nebýt Rudé armády, tak by už byl zbytek Evropy jeden koncentrák a hřbitovy by byly všude.

 

Ne my, ale ministr Petříček má nakopat starostu Prahy 6 do zadku a pak se pokorně omluvit ruskému (všem národnostem bývalého SSSR) národu za české špinavce. Nikoliv český národ, ale zdůrazňuji: za české špinavce. Je jich asi jedno procento, dvě? Nevím, kolik kolaborantů se na našem území nachází, ale jejich jménem by se měl ministr zahraničí České republiky všem národnostem bývalého SSSR omluvit.

My neřešíme rok 1968 a politickou okupaci, kdy vojáci plnili rozkazy, ani rok 1956, kdy vojáci plnili rozkazy. My nesoudíme upalování a znásilňování pětiletých holčiček ve Vietnamu americkou armádou, abychom strhli sloup v Plzni. My řešíme osvobození po strašné druhé světové válce a 75 miliónů mrtvých včetně koncentračnícjh táborů osvobozených Rudou armádou.

A za kolaboranty a Koláře se my, slušní občané České republiky (bývalého Československa) omlouváme všemu ruskému lidu a prosím, neumím vyjmenovat národnosti za naše rodiče a tím za naše životy nasazující!

 

Co ale můžeme očekávat od Petříčka a kolaborantů? Toto jsou naši spojenci...

Vrchol cynismu: v dny výročí 80 let děsivé okupace německou armádou předá za smrt 500 000 dětí Albrightové Petříček vyznamenání! Běhá mráz po zádech!

 

Šaškárna v Plzni: Dobrý den prapore... A v Plzni padl jediný americký voják! Alkoholem...

 

Zkuste tvrdit, že obé není pravda. Prostudujte dokumenty. Prostudujte originál dějiny, nikoliv ty zpracované po roce 2010.

Fakta statisticky

Celkem padlo na území ČSR 116 amerických vojáků (počty se mění, ale většina badatelů se shoduje na tomto čísle) a 144 000 ruských vojáků. Při osvobození Prahy pravděpodobně padlo asi 300 sovětských vojáků a asi 500 vlasovců.

 

Jak je vidět, hlavní tíhu nesl generál Patton a američtí vojáci,

proto musí mít řádné oslavy,

zatímco ti sovětští sem přijeli pouze pít...

 

Takže "Dobrý den, prapore z pruhů a hvězd...