Možná budete v šoku, ale pod štítkem "Dějiny a fakta" se budete seznamovat s informacemi, které jste možná nikdy neslyšeli. A jejichž důvěryhodnost bude jasně doložitelná včetně zdrojů. A mnohým ozřejmí vyústění, které skončí květnovým osvobozením Rudou armádou. Samozřejmě za pomoci na západě spojenými vojsky Británie, Francie a USA + další.

 

A zde je první bonbonek, či ochutnávka.

Cikáni pocházejí z Čech a jejich vůdcem je Jan Žižka, napsaly americké noviny. A americký velvyslanec v Paříži se vyjádřil, že dříve nepoznal Čechoslováka od Kalmyka.

Takto jsme bydleli dle amerických zdrojů
Vůbec netušili, že tyto stavby už v Praze existovaly

Ale začněme ještě dříve:

Jak je možné, že Německo si na nás stále činí nároky a těžce na nás vydělává "za výpalné" s tím,  že nás jakoby ochraňuje? Vraťme se o několik století zpět před třicetiletou válku.

Problémem Čechů na území dnešní České republiky v průběhu šestnáctého století nebyl ani tak smysl pro inovace a vynálezy (jak se dnes oficiálně systém nazývá), ale že výroba a prodej v našich městech měl styl cechovní, byl jím svázán a tudíž se vše prodávalo na místních trzích v dosažitelné vzdálenosti. Mimo dvou řemeslných prací: soukenictví a plátenictví, kdy za prvé oblečení potřeboval každý a za druhé právě proto ho mohl vyvážet každý včetně krajánků a cestovatelů. A pokus o založení obchodní kompanie na přelomu 16 - 17. století skončil neúspěchem, neboť narazil na odpor cechovních organizací a jejího ochranářského systému.

Všímejte si, že už tehdy se bojovalo mezi volným trhem (popsán dnes Adamem Smithem a Frédéricem Bastiatem) a ochranářským systémem dnes reprezentovaným nejvíce Francií a Evropskou unií přes cla a dotace. Pouze názvy byly jiné.

Vznikl u nás "nákladnický systém", což byl moderní způsob na tehdejší dobu styl řízení a předcházel manufakturám, ale Češi a města díky cechům a ochranářství nebyly schopny dále se vyvíjet, čehož náležitě už tenkrát využili obchodníci především z německých oblastí a za úplatu s tučným ziskem to rádi prodávali. Šlechta totiž sice zaměstnávala místní na robotní práce, ale zisk místo investic do dalšího podnikání dávali do honosného života, vlastní prezentace (jako Viktor Kožený nedávno), stavěli zámky a paláce, ale zadluženost velkostatků byla skoro všude obrovská. Snad jenom rod Smiřických v severovýchodních Čechách vynikal nad ostatní díky ekonomovi Jeronýmu Bukovskému z Neudorfu, který dle dochovaných pramenů později přešel k Albrechtovi z Valdštejna. Důvod, proč Smiřičtí pak došli k pádu byl jiný a o tom někdy příště.

A právě tím uzavřeným ochranářským systémem se stalo, že Češi byli známí jako skvělí řemeslníci, ale jaksi ze země neznámé, někde za horizontem Mongolů, Cikánů a Tatarů.

Mnozí si v Americe (USA) mysleli, že toto je naše území ještě v roce 1920

 

Občas prekérní situace proto nastávala v tom, že Němci byli známí, kdežto my měli zvláštní název. V anglosaském prostředí se totiž používalo pro nás označení Bohemians. Toto slovo zároveň označovalo i Cikány a bohémy, z čehož vyplývala řada omylů. Američané se tak mohli dočíst, že Cikáni pocházejí z Čech a že otcem této rasy je husitský vůdce Žižka. Ještě po první světové válce se americký velvyslanec v Paříži vyjádřil v tom smyslu, že dříve nepoznal Čechoslováka od Kalmyka.

 Materiály použity: foto wikipedie, dále Dějiny zemí Koruny české a Monarchie 1848 - 1918

 

 Nejsme odborníci na chronologické postupy, takže tyto dějinné kuriozity a fakta nebudou datovaná, ale snad to bude mnohé zajímat a vždy se to dohledá pod štítkem "Dějiny a fakta"