Pokud ÚSTR funguje jako (anti)komunistická propaganda a nikoliv seznamování veřejnosti s fakty, je čas to vše rozpustit. Po roce 1989 jsme věřili, že se otevřou sejfy a doplní se, co komunisté zatajili. Skutečnost je ještě hrozivější. Dnes se tvrdí, že nás osvobodila americká armáda stejně jako koncentrační tábory a SSSR rozpoutal druhou světovou válku!

 

Tak především – rok 1948 nebyl žádný puč komunistů

Národ miloval komunisty stejně jako hrdiny Sovětského svazu. A to, co následovalo, nebyl komunistický puč, ale vnitrokomunistický puč, kdy zrůdy, co se nacpaly do KSČ po roce 1946 vůbec komunisty nebyly, ale (jinak se prosím nedá nazvat) svině, které prahly po moci a penězích a začaly dělat vnitrostranické prověrky. A kdo by skutečný komunista, byl zlikvidován a dodnes není ÚSTR schopen či ochoten doložit, kdo byl a kdo nebyl poctivý komunista. A to je další zločin dnešní doby!

Komunisté nespadli z nebe. A skoro nikdo neví, že ti skuteční, nejpoctivější komunisté byli v Německu za Hitlera a mnoho českých občanů vzalo komunistickou myšlenku za svou paradoxně když byli totálně nasazeni do Německa. Jako náš otec, který byl v šoku, když byl umístěn do „nouzové kolonky“ (tak se říkalo přístřeší pro bezdomovce či nejchudší jako u nás ve Slatinách v Praze 4 Michli) a na adrese byly honosné vily. A proč ten název? Protože to byly obce, kde žili skuteční komunisté. Jejich základní hodnotovou myšlenkou byla pomoc v nouzi vždy a v každé době a všichni si byli rovni. A po návratu v roce 1944 – 1945 i zde tuto myšlenku totálně nasazení šířili, takže Staroměstské náměstí v roce 1948 nebylo zaplněno z donucení, ale z nadšení.

 

A teprve pak nastalo peklo

Byla Milada Horáková skutečně jenom komunistická oběť?

Stále silněji to vypadá, že Horáková pomáhala tehdejším Bakalům, keťasům a zločincům vyvézt finance do zahraničí a nakradené tam ukrýt stejně jako dnes na Kajmanských ostrovech jiní. (Poprava 27.6.1950) Navíc v roce 2005 se přišlo se šílenostmi, že se dusila čtvrt hodiny na háku, ale nejde to prý doložit, ani vyvráti. Nový výklad dějin je úžasný.  I Číhožský zázrak byla debilita, kdy se údajně kříž samovolně pohyboval a tím „bojoval proti komunistům“. Vážně v roce 2020 máme tyto fantasmagorie poslouchat? A opět nikdo neřekne dnes pravdu. Proč?

 

Po volbách v roce 1948 nastalo peklo.

Do vysokých funkcí se dostaly zrůdy, které komunisty nebyly. Jistě, hlásaly o srpu a kladivu a kupředu levá, ale ve skutečnosti to byli zločinci. A stejně jako statisíce jiných, i náš otec se musel dostavit k prověrkám. Jedno takové zločinné ohnisko bylo na Praze 4 v restauraci u Jaurisů. Váleční veteráni, skuteční komunisté bez nohy, bez ruky byli najednou bez dávek, protože se jejich komunistické myšlení neslučovalo s novým, které se pak razilo. Byli totiž poctiví a odmítali se podílet na kriminalizaci, okrádání a výhrůžkách smrti. Mnoho lidí jim u prověrek hodilo stranickou knížku na stůl. A ti, co k tomu ještě nadávali nahlas, byli nemilosrdně stíháni, byly jim zabrány majetky, děti vyhozeny ze škol, šílená doba. A to začalo prověrkami samotných komunistů: komunista, který nebyl loajálním komunistou a nesouhlasil s rozkrádáním a vyváděním peněz, byl vyloučen a stihl ho trest. Naštěstí náš otec pouze zahodil u Jaurisů stranický průkaz, ale protestů se nezúčastnil, takže do kriminálu nešel a my nebyli těžce šikanováni.

Bohužel i dnes se lže jak na běžícím pásu (nebo opět?)

Je lež, že „komunisti byli stíháni jako agenti židů“ před válkou a po válce.  Pokud se podíváte i dnes do dostupných materiálů, vždy byl SSSR a ČSSR na straně Sýrie, Palestiny a pouze v jednom okamžiku jsme byli součástí hlasování, aby vznikl Izrael. A stačí se podívat i do románu například Haška (Švejk) kde píše o „pejzatých židech“ a další průpovídky, za které by byl dnes ve „svobodné zemi“ pronásledován Židovskou obcí a potrestán. A ČSSR byla vždy na protivné straně: od Angoly po Libyi a můžete dohledat další. A třeba Hitler komunisty bral za žháře. Takže paradoxně bratři Mašínové, co podpalovali stohy a skoro zabili (vystřelili mu oko) dobrovolného hasiče byli ve skutečnosti zakuklení komunisti?

Ani Hitler v říši neposílal komunisty do plynu. Ale je pravdou, že byli na okraji a pohrdal jimi.

Dodnes naši historici nejsou schopni kloudně toto období popsat. Proč, když mají všechny materiály? Nebo nemají? Má to jenom ÚSTR a ten to tají?

Kolik lidí bylo vyhnáno z KSČ mezi léty 1948 – 1952 skutečně? Kolik lidí jim hodilo stranickou knížku na hlavu? Například Gustáv Husák: byl poctivý, nebo zlý komunista, který si odseděl mnoho let?

Právě v restauraci u Jaurisů (Praha 4) byly prověrky a dlouhé fronty. A najednou polovina lidí neměla co jíst, ač bojovala za naši vlast. Za svobodu. Jako komunisté. Najednou byli špatní komunisté. Ti poctiví byli zlí a gauneři byli poctiví. Jakoby se dnes doba opakovala. Mnoho lidí šlo k prověrkám a mělo nějaký majetek. Po prověrkách byli bez majetku a majetek získal… Ten, co prověřoval. Prostě si ti grázlové prověřili, kdo má majetek a peníze, následně ho obvinili jako špatného komunistu a ukradli mu jeho peníze a majetek. To byl ten skutečný záměr let 1948 – 1952.

Takže nelžete, že to byl státní puč.

Mnozí lidé následně vstupovaly do strany, která byla zločinná. Teda, nikoliv strana, ale ti, co ji násilně obsadili. A k nim pak přišli vyžírkové, co tam vstoupili mezi léty 1950  až 1965, ale především v době „Stalinova kultu“. Kdybyste si dali práci, kdo tam tenkrát vstoupil, možná byste žasli. Nepřipomíná vám to dnešní dobu, že údajně nejevropštrější jsou ti, co vzývají Havlův kult a nad kterými by dnes asi Havel zaplakal a slušný občan odplivl?