Kam až dokáže zajít veřejnoprávní televize s Tvarůžkovou a jí podobnými? Jak si dovoluje tato podřadná redaktorka s kubánskými kořeny mluvit s profesorem Prymulou jak s jejím slouhou? Stejně takto mluví ve vyloučených lokalitách žáci se vými učiteli!

 

Co je to za chátru, která se usídlila v těch "správných a ověřených médiích", jak nám tvrdí komisařka Jourová, která byla ve vyšetřovací vazbě?

A stále drze a stále dokola útočila na profesora Prymulu jak na nějakého spratka z ulice, který ji bude klečet u nohou:

„Podle vás je tedy jedno, kdo řídí Ústřední krizový štáb, anebo není?“ ptala se. „No, tak není to jedno, v té struktuře tak, jak je krizový stav ustanoven, tak je to většinově ministr vnitra, v těch systémech, to znamená proti tomu já nic nemám a já říkám, já jsem zodpovídal za tu odbornou část a nadále za ní zodpovídám,“ řekl rázně. Tvarůžková se však ptala dál. „A bylo tedy chybou, že jste ho neřídil od počátku, když se zeptám naposledy na to samé?“ zeptala se.

„Já nevím, proč se ptáte naposledy na to samé, protože...“ odvětil Prymula. „Protože jste mi ještě neodpověděl na to, jestli to byla chyba, nebo nebyla,“ ječela Tvarůžková.

„Já si to nemyslím, že to bylo chybou,“ zareagoval Prymula. 

 

Veřejnoprávní hnus

A stále dokola povýšeně s nohou přes nohu jak v putyce IV cenové skupiny nutila pana profesora k tomu, aby urážel či pomlouval premiéra Babiše a adoroval člena ČSSD, a aby mezi ně vrazil klín.

 Že se ta prasárna neúcty ke vzdělaným lidem ukazuje napříč celým pseudodemokratickým spektrem je vidět na tom, co si dovoluje komisařka Jourová a koho korumpuje komisařka Jourová. Tuto chátru v zájmu EU adoruje a korumpuje, slušné s jiným názorem pronásleduje.

 

Čestmír Strakatý potetovaný a povýšený

 

Nechte mě domluvit, mladý muži, žádala paní profesorka Adámková

„Já si myslím, že se objednávky udělaly, objednávky nebyly vykryty. A když vám nedodají objednávku, byť zaplacenou, tak co uděláte?“ ptala se pani profesorka Adámková. Tragédií je, že ti vystudovaní po roce 2000 jsou natvrdlí a stejně tvrdí, že to mělo prostě zde být. I na tsunami se každý může připravit. My novináři to víme a už dávno jsme to věděli...

To idiotství s povýšenost mladší generace se silně kloubí a to, co bylo dřív bráno jako somráctví  a opovrženíhodné je dnes hybnou silou generace nastoupivší po roce 1989.

 

Jak hluboko jsme klesli v Evropské unii, když ani bolševik ducha národa a kulturu nezlomil. Až teprve dnes...