Asi tak nějak si lze definovat soudní rozhodnutí soudce Výborného a "konstruktivní opozice" v čele s Fialou a Kalouskem. Toto žádá soudce Výborný a "konstruktivní opozice" od svého národa, pokud nepodají žalobu na virus koronavirus COVID - 19.

 

NÁROD MÁ ZAPLATIT BOHATÉ TŘÍDĚ ZTRÁTY DO 100%!

 

Nula od nuly pojde, je matematický výrok a o ten jde

Mají občané jako trest za to, že je "nouzové zákony" ochránily od smrti platit živnostníkům, podnikatelům a podnikům výpalné? Vždyť je to absurdní, nepřípustné a zločinné. Vláda, ať ji milujeme nebo nenávidíme neudělala nic jiného, než zastavením státu ochránila životy lidí. Tak proč to mají zaplatit obyčejní lidé z daní převodem přes vládu, aby měli bohatí nulové ztráty?

Náklady ztrát, se kterými souhlasil prakticky celý národ, aby smrtnost byla co nejmenší, mají nést všichni a ne jako v USA, kde bohatí bohatnou, zatímco chudší a chudí umírají. To není kapitalismus, ale zločin!

 A new report from the Institute for Policy Studies found that, while tens of millions of Americans have lost their jobs during the coronavirus pandemic, America’s ultra-wealthy elite have seen their net worth surge by $282 billion in just 23 days. This is despite the fact that the economy is expected to contract by 40 percent this quarter. The report also noted that between 1980 and 2020 the tax obligations of America’s billionaires, measured as a percentage of their wealth, decreased by 79 percent. In the last 30 years, U.S. billionaire wealth soared by over 1100 percent while median household wealth increased by barely five percent. In 1990, the total wealth held by America’s billionaire class was $240 billion; today that number stands at $2.95 trillion. Thus, America’s billionaires accrued more wealth in just the past three weeks than they made in total prior to 1980. As a result, just three people ­– Amazon CEO Jeff Bezos, Microsoft co-founder Bill Gates and Berkshire Hathaway’s Warren Buffet – own as much wealth as the bottom half of all U.S. households combined.

V překladu: a o to soudci Výbornému a Kalouskům jde i u nás!

Zatímco desítky milionů Američanů přišly o práci během koronavírové pandemie, americká ultra-bohatá elita zaznamenala nárůst jejich čistého jmění o 282 miliard dolarů za pouhých 23 dní. A to i přesto, že se očekává, že se ekonomika v tomto čtvrtletí sníží o 40 procent. Zpráva rovněž uvedla, že v letech 1980 až 2020 se daňové závazky miliardářů v USA, měřeno jako procento jejich majetku, snížily o 79 procent. Za posledních 30 let vzrostlo bohatství amerických miliardářů o více než 1100 procent, zatímco střední bohatství domácností vzrostlo sotva o pět procent. V roce 1990 činilo celkové bohatství americké miliardářské třídy 240 miliard dolarů; dnes toto číslo činí 2,95 bilionu dolarů. Američtí miliardáři tak získali v posledních třech týdnech více bohatství, než kolik vydělali celkem před rokem 1980. Výsledkem je, že tři lidé - Amazon CEO Jeff Bezos, spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates a Berkshire Hathaway's Warren Buffet vlastní tak velké bohatství jako spodní polovina všech amerických domácností dohromady.

A stát USA nemá peníze pro děti, školství a zdravotnictví!

Musel si půjčit 2 biliony dolarů!!!

 

Vůbec nejde o to, překlenovacími úvěry nepomoci podnikatelům a dalšími ekonomickými nástroji pomoci rozběhnout opět výrobu. Koneckonců nás živí práce a podnikatelé přidávají bonus navíc:riziko. Takže na to mají právo. Ale nemají morální právo v demokratickém systému, aby si zákonně vyžádali výpalné od důchodců, maminek a všech středně a nízkopříjmových občanů do výše 100% ztrát!

Dopadne jako poslanec Kott i Kalousek?

Ona to asi i vypovídá fraška v 18:12, kdy Kalousek mlátí do řečnického pultíku a řve o aroganci vlády, kterou občané už nesnesou a současně je průzkum, že vládní kroky podporuje 72% občanů. Škoda, že mu nedali dýchnout jako poslanci Petru Kottovi, než ho vytáhli (prý) za nohy ze sněmovny. Zda i Stajnura už měl včera naložíno se nezjistí, ale trapné útoky tomu nasvědčovaly.

 

 A na závěr: v celodenní parlamentní debiliádě zazněly dva smysluplné výroky, na které by vláda měla odpovědět: prý Schillerová přiznala peníze i podnikatelům, kteří daní v daňových rájích a to (pokud je to pravda) je zločin. A druhá: když děti mohou davově do kina, proč Plaga nepustí děti do škol. (Lze třeba obden půl třídy, pokud 30 je moc.)

Ale jinak to bylo odpoledne urážek, sprostoty, odporu a zmaru. Inu, "konstruktivní opozice"...