Vysvětlí mi někdo, jak mám žádat o změnu jména, abych mohl mít koncovku -ová? Uznejte, to bude krása, když muž se bude jmenovat Nováková a žena Novák. To svět vědecký: Antropomastik - Onomastik - Andragog upadne na záda.

 

Je čas na výklad školní nový. Antrapomastický. Už máme výklad nový o osvobození 1945, kdy kapacity dospěly v roce 2020, že nás napadla Rudá armáda v čele s Josifem Vissarionovičem Stalinem a zachránila nás udatná armáda Adolfa Hitlera podporovaná udatnou americkou armádou a zahnala ji až na československé hranice.

Nyní nová doba, doba která si žádá další nové udatné činy.

V zájmu zachovaní správné ideologie musíme jít s dobou západní a je čas na změny. Pepa Novák se bude jmenovat Pepina Nováková a Mařena Poláková se bude jmenovat Mařen Polák.

To bude krásy onomatologů v českém onomastikově ústavu, až zazní věta: Pepina Nováková se zdemoloval v místní restauraci, když Mařen Polák odjela do porodnice.

Spíše se zdá, že se tím bude vážně zabývat ontogenetický psycholog, primatolog, protozoolog, ale hlavně a  pravděpodobně patopsycholog.

 Upřímně řečeno: není jednodušší hned v prvním slově vědět, zda je to muž nebo žena, pokud nemáme současně s debilní větou vyhrnovat sukně, nebo sundavat kalhoty, abychom věděli, kdo je kdo? A že se vše urychluje, ale díky pár zvráceným dámám máme doplnit text či mluvu další větou, abychom vyjasnili, kdo je kdo? Přece koncovna nemá nic společného s podřadností, ale docela jednoduchá logika, že logicky v češtině ihned víme, kdo je kdo bez dalších dotazníků, jako je to u některých cizích jmen a mnoho komických či vzteklých situací odpadá?

Stále více vyniká vtip: