Umí si někdo představit, že Rusko v čele s Putinem pošle vojáky na pomoc komunistům a postřílí Václava Moravce, Fialu z ODS, Novotného z ODS, Koláře otce i syna z TOP 09 a pak bude žádat, aby případné hroby padlých Rusů udržovala ODS a TOP 09?

 

(Zrcadlová ukázka, o co se jedná včetně faktů) 

Zdá se vám to zvrácené? Asi každému soudnému člověku. Jenomže parta u Moravce to schvaluje. Srovnává totiž naše legionáře a nenávist zabitých potomků na území Ukrajiny a Ruska s hroby hrdinů, co nás osvobodili od nacismu.

Tak si představte, že čeští legionáři vraždili za Bělogvardějce Rudogvardějce a Václav Moravec tvrdí, že Rusové mají právo vyzbrojit komunisty a jít zabíjet ODS, TOP 09 a toto schvalují i další. (Samozřejmě jako srozumitelný, zrcadlový příklad, nikoliv fakticky) Neuvěřitelné!

 

Nemá i mezinárodní právo platit na všechny stejně? 

Fakta

Československé legie v Rusku

Byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území  za ruského cara spolu s Bílou armádou proti Rudé armádě. Jeden z hlavních velitelů legií v Rusku byl Radola Gajda.V listopadu 1917 obsadila část 1. divize (2. pluk Krále Jiřího z Poděbrad) prakticky bez boje k potlačení bolševických nepokojů Kyjev, byla však odvolána, podle tehdejší instrukce Masarykovy „nevměšovat se do vnitřních ruských sporů“. Nikdo však neposlechl. Při bojích před Kresčatikem však zahynul poručík Hrdina. V celém Rusku nebylo kromě 40 000 čs. legionářů významnější síly.

Pokud České legie zabíjely na území Ruska a potomci zabitých odmítají spravovat hroby (z jejich pohledu vrahů), nebylo by správné vysvětlit, jak to souvisí s hroby těch, co nás osvobodili od nacistů, Němců a vyhnali je z naší země, zatímco Čechoslováky (opět mimo něštěstí, když bombardovali nacisty) nikdo nezabíjel?

Pozorně čtěte a je do dokonce veřejně dostupné na Wikipedii

 

 Československé legie dobyly 30. května 1918 Penzu a Syzraň, 8. června Samaru, 23. června město Ufa, 25. července Jekatěrinburg a 6. srpna (společně s bílými) Kazaň. V Kazani převzali českoslovenští legionáři zlatý ruský státní poklad obrovské hodnoty. V Ufě byla vytvořená Ruská provizorní vláda a nejvyšším velitelem bílých byl jmenován admirál Alexandr Vasiljevič Kolčak. Poklad později předali Kolčakovi (který jej poněkud zmenšil výplatami svých vojsk). Na výzvu spojeneckého velení se pak dostal zlatý poklad pod ochranu legionářů ještě jednou.  Českoslovenští legionáři dobyli všechna velká města Sibiře i Jekatěrinburg.

A tyto hroby mají Rusové milovat?

Operace se rozšířily i mimo oblast transsibiřské magistrály, došlo k dalšímu přesunu jednotek přes Sibiř do Vladivostoku, přes vojenský odpor bolševiků. Legionáři museli kromě jiného v boji zničit i celou Golikovovu bolševickou armádu Centrosibiře, aby se podstatný zbytek vojsk dostal za Bajkal. Gajdovi muži po šesti týdnech nelítostných bojů s Němci dokázali obsadit 39 ze 40 tunelů v okolí Bajkalu!

Vlády spojeneckých států (Francie, Velké Británie, USA) plánovaly československé legionáře ponechat na Rusi a vytvořit z nich jádro intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z toho, že Československé legie kontrolovaly podstatnou část Sibiře – konkrétně oblast okolo jižního Uralu – a byly jedinou dobře organizovanou spojeneckou silou v Rusku. Jejich velení podléhalo Francii a nejvyšším velitelem byl generál Maurice Janin, který vydal i rozhodnutí k ochraně Kolčakova vlaku. Posily spojenců, které do Vladivostoku dorazily, však byly pouze symbolické. Převážně se v pomoci legiím angažovala americká YMCA, Japonci a asi 10 000 Angličanů, Francouzů a Číňanů. Z plánované intervence tedy sešlo. Japonci pomohli Čechům a Slovákům při obsazování železničních uzlů nad Vladivostokem a při bojích na Ussuri i dobytí Chabarovska. Následně však vzhledem k vývoji událostí došlo k ústupu legií dvěma cestami: z Vladivostoku lodí do Ameriky, vlakem přes kontinent a lodí dále do Evropy, či jižní cestou přes Japonsko, Hong Kong, Cejlon, Suezský průplav do italského Terstu, velké americké, původně německé lodi President Grant a Amerika urychlily evakuaci.  

Kdo má zájem, může si půjčit knihy, noviny, je to posáno dost podrobně, takže nemá cenu kopírovat sem celé statě. Co je však zásadní: v roce 1939 to samé s námi udělala nacistická Hitlerova německá armáda, také tvrdila, že jsme méněcenná rasa, západ nás nechal okleštit, vybrakovat, vyvraždit, a mlčel, než Hitler napadl je. Českoslovenští legionáři parcelovali Rusko, zabíjeli v zájmu Bílé revoluce zastánce Rudé revoluce a pak žasli, když totéž s námi udělali Němci a západ nás zradil. Opět.

 

  To, že jsem celý život proti komunistům, proti komunismu a ústavně zakotvené vládě jedné strany (do roku 1990) neznamená, že v zájmu demokracie a pofiderního vlastnictví zlodějů jako je Bakala budu souhlasit s vražděním, upalováním dětí jako ve Vietnamu, s nervovým plynem Agent Orange a dalšími zvěrstvy, které se v zájmu demokracie a la vojenské intervence po celém světě provádějí.

Neměla by se otevřít diskuze i k této době, co vlastně dělali naši legionáři na cizím území a proč na mnoha místech vyvražďovali místní obyvatele, hlásící se k jinému politickému spektru? Vždyť i T.G. Masaryk na to upozorňoval a hluboká poklona!

 

P.S. Přitom se jedná o peníze až na prvním místě: dostavba jaderné elektrárny a sítě 5G, které jsou nejlepší v Rusku, respektive v Číně a zisk chtějí USA...