Prosím, pomozte.  Musím mít rád muže, ač jsem heterosexuál, čímž zajistím České republice Evropské dotace. Když se přihlásím k transgender mohu do sprch se ženami, což je perfektní, ale směrnice to zatím nenařizuje. Prostě nahlásím, že jsem questioning“, neboli jsem ve fázi a procesu objevování své sexuality a genderu. A kruh se uzavírá: opakem rád je nerad. Tak co s tím nerad.

 

Mám velmi vážný problém, takže se bojím Jourové a Ursuly von der Leyenové: jako muž mám ženu, dvě děti, které jsem počal klasicky staromilsky, nikdy jsem se nerozvedl ač jsou už děti dospělé a zvedá se mi žaludek, kdybych se měl líbat s mužem, nebo když to vidím. Jsem zločinec? Potrestají mě?

 

Ujasněme si to

Takže když jako heterosexuál nemám rád homosexuály, jsem homofob. Abych vyloučil toto označení, musím se stát homosexuálem a začít nenávidět ženy.

 

“Bude to najzaujímavejší večer,” sľubovalo gymnázium

Bratislavské Gymnázium Jura Hronca sa ku 25. aprílu zapojilo do medzinárodnej LGBT akcie s názvom “Gender-Swap Day”, v rámci ktorej sa mali deti v škole prezliecť za opačné pohlavie. Škola o tom informovala na svojich stránkach na sociálnych sieťach.

 

 

Pak je ještě jeden problém: metrosexuál není intersexuál, heterosexuál není homosexuál. Člověk identifikující se jako queer může být lesbou, gayem, bisexuálem, transsexuálem, doslova čímkoliv se cítí být, a pod písmem Q  se ukrývá „questioning“, který označuje lidi, jež jsou vprocesu objevování své sexuality a genderu. No nekupte to! Není to nádhera?

Když nemám rád černochy dnes nazývané Afroafrické, či Afroamerické, možná Afročeské muže, stávám se býti homofobním rasistou. Takže musím ještě mít rád Afro, i kdybych je rád neměl, protože se mi (ne)líbí Afromuži. Dokonce rasistou se i stávám, když odmítnu nevzhlednou Afroženu.

 

Komise představila vůbec první unijní plán boje proti diskriminaci LGBTIQ komunity, tedy leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů, intersexuálů a queer. V příštích letech se zaměří na  potírání diskriminace a nenávistných projevů a posílení rodinných práv homosexuálů. 

 „LGBTIQ lidé jsou občany Evropské unie, kterým musí být garantována svoboda, plná práva a rovné příležitosti. Není to o ideologii, ale o identitě. Komise bude vždy chránit práva LGBTIQ před těmi, kteří mají v současné době stále větší apetit se proti této komunitě vymezovat na základě ideologie,“ prohlásila dnes místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. „Každý by měl mít možnost být tím, kým chce být, aniž by se musel bát perzekuce,“ dodala.

.„Je poněkud ironické, že nečlenská země je schopná zaujmout silnější postoj vůči Maďarsku a Polsku než samotná Evropská unie,“ uvedla Marlene Windová, politoložka na Kodaňské univerzitě.

Za přístup ke společnému trhu platí nečlen EU Norsko vysoké částky skrze norské fondy a do programů Evropského hospodářského prostoru (EHS). Tyto částky putují do 15 ekonomicky nejslabších členských zemí. V únoru letošního roku Norsko zmrazilo 65 milionů eur (1,8 miliardy korun podle současného kurzu), které měly jít na podporu polských soudů a nápravných nařízení poté, co zavládly obavy o dodržování nezávislosti soudnictví ze strany polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Na konci září Norsko dalo o sobě znovu vědět, když vyloučilo z výzvy v hodnotě 100 milionů eur (2,7 miliardy korun) polská města, jež se v loňském roce přidala k zákazu takzvané „LGBT ideologie“.

„Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že se jedná o zóny zbavené lidskosti, a proto nemají v Evropě místo. A místo nemají ani v našich dotačních schématech,“ uvedla Ziolkowskiová.

Členské státy, které nebudou respektovat práva LGBTIQ osob, by mohly o prostředky z evropské kasy přijít i v budoucnu. Nový nástroj na ochranu finančních zájmů unie je v současné době nejčastěji skloňován s dodržováním právního státu, podle eurokomisařky pro rovnost Heleny Dalliové by se však měl vztahovat také k respektu LGBTIQ práv...

Unijní exekutiva chce v rámci nové strategie v příštích pěti letech bojovat s diskriminací LGBTIQ komunity jak na pracovním trhu, tak ve školství či zdravotnictví. Komise bude proto v příštím roce prověřovat, jak členské státy implementují směrnici o rovnosti v zaměstnání. „Pokud najdeme nějaké nedostatky, budeme jednat,“ uvedla Jourová.

Komise chce posílit také práva duhových rodin. V současné době členské státy garantují LGBTIQ osobám odlišná rodinná práva podle vnitrostátních zákonů. Rodinná politika je totiž v kompetenci členských států. „Rodinná politika je v kompetenci členských států a my to plně respektujeme,“ uvedla Jourová.

 Neměli bychom my, občané Evropy (nikoliv státu socialistická Europia), ale my, občané Evropy společně vybrat pro Jourovou a Ursulu von der Leyenovou správnou Afrolesbu a ony nám ukáží, jak kráčí v čele příkladem v loži manželském? A pokud tak neučiní, potrestat je jako homofobní rasistky příkladným trestem?