Je hrůzné pomyšlení, že garnitura členů SSM, neboli svazáckých studentů, kteří omylem došli na Můstek a pak se usalašili v politických funkcích, zpívá dnes slova (Hudba Jindřich Brabec text Petr Rada) nazpívaná Martou Kubišovou:

 

Ať mír dál zůstává s touto krajinou. 

Zloba, závist, zášt, strach a svár,
Ty ať pominou, ať už pominou.

Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
Zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.

 

 

Kde jste dnes, paní Marto Kubišová?

 Paní Marto, vážně jste, stejně jako my, tenhle politický, neřkuli senátní odpad chtěla, když jste jako my cinkala klíči?

Když senátoři vyřvávají, že lid má zavřít huby, protože oni vědí, co je pro lid nejlepší? Když Petříček, Fischer či Hilšer vyřvávají o svobodě, ale pouze opět té jejich?

Vždyť stejné jsme slýchávali za bolševika, když nás vedla jedna strana, mající to zakotvené v Ústavě a nyní nám senátní odpad Hilšerů, Fischerů, Vystrčilů a dalších tvrdí totéž?

Oni ví, co si máme myslet a nic jiného nesmíme říkat nahlas?

Otázkou je, zda paní Kubišová za nezlomným duchem neskrývala nebezpečný fanatismus. Jinak by totiž dnes, kdy nám opět berou svobodu slova a za názor se trestá, stála na naší straně, ale přitom se naše cesty rozešly. Ona je ikona zaslepená obdivem a nás opět drtí vůdci jako tenkrát. Bohužel ne bolševici a cenzura z východu, ale bolševici a cenzura ze západu. A Kubišová má možnost ukázat charakter. Ale mlčí. Proč? Sleduje, jak nás Senát uráží a tvrdí, že lid má držet ústa a krok. Brusel nám vyhrožuje jako Moskva. A píseň? Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. A přitom ten lid má zase být ticho, pouze volit. V roce 2020. Nemůže o ničem rozhodovat a vůdci národu opět vyhrožují.

Tak kde jste dnes paní Marto se svou Motlitbou a rozhodováním lidu, nikoliv několika totalitních vůdců?

Nejlepší Dietlův seriál: Synové a dcery Jakuba skláře

STBáci ve formě poskoků BIS opět vystrkují růžky a národu vyhrožují, Piráti se chovají jako Lidové milice, kteří nepřipustí, aby byla porušena jednota lidu, zatímco v televizi doznívá Dietlův nejlepší seriál "Synové a dcery Jakuba skláře", kde náckové ve formě Hitlerjugend likvidovali vše české a chovali se k národu jako sběř, později za češství zabíjeli!

 Děsivé v roce 2020!