Pierre Vergniaud: Revoluce stejně jako Saturn požírá své vlastní děti (13. 3. 1793) Generální ředitel České televize Dvořák a jeho kohorta 24 hodin denně nahání občany do krytů,  Moravec s extremisty kolem  Wolnera a Fridrichové pronásledují každého, kdo se pohybuje venku. A ejhle, soudruh generální ředitel Dvořák stejně jako Prymula...

Grázlové, šmejdi, je to na poblití! Extremistická veřejnoprávní Česká televize občany České republiky 24 hodin masíruje, děsí a lotři nám vyhrožují, jaké tresty nám vyměří.

Urážky na Václava Klause na Staroměstském náměstí nebraly konce.

Pak se hraje fotbal a vůdci likvidace dětí a národa si sami užívají na fotbale, protože jsou VIP!

 

Prymulova neskutečně nebetyčná drzost

„Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ postěžoval si exministr, který přitom sám opakovaně prosazuje tvrdá protiepidemická opatření.

Takže národ uvedli do deprese, děti k psychiatrům, ale politici si užívají, Vondrové a Prymulové si chodí na fotbálek, ale běda člověku, který si chce na horách s dětmi zasportovat!

Prymula byl "údajně vyhozen"

Generální šmejd ředitel veřejnoprávní České televize Dvořák vykopán zatím nebyl

Co udělá Nora Fridrichová, Václav Moravec, Marek Wolner, když tak hrdině uráží obyčejné lidi a jejich nadřízený generální ředitel se válí na fotbale, že prý má testy, když ty by si udělalo 50 000 diváků chtějící také na fotbal?

Kdo vyrazí šmejda Dvořáka z České televize, když se chová morálně jako dobytek? Bude kázat Václav Moravec o morálce za zády s generálním Dvořákem? Nebo také Dvořák za naše peníze má právo jako Prymula na odpočinek za 100% platu, zatímco národ padá na hubu? 

 

Pierre Vergniaud: Revoluce stejně jako Saturn požírá své vlastní děti

La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants.

Již nadále není možné mluvit o úctě k právům, o lidskosti, o spravedlnosti a o právech člověka bez toho, aby člověk nebyl označen za intrikáře a mnohem častěji za aristokrata a kontrarevolucionáře. Snažili se je každý den, každou hodinu, v jakoukoliv chvíli podvodem hanobit šílenými výkřiky a provoláními v nečestných hanopisech, ostudných řečech z této tribuny, na lidových shromážděních i veřejných místech. Mohli jsme vidět, jak se vyvíjí tato podivná forma svobody podle níž nám říkají: "Jste svobodní; ale myslete si o otázkách politické ekonomie to stejné co my, jinak vás čeká pomsta lidu. Jste svobodní; ale klaňte se modle, které podkuřujeme, nebo vás čeká pomsta lidu. Jste svobodní; ale připojte se k nám při pronásledování těch, o jejichž poctivosti a soudnosti pochybujeme, nebo vás označíme směšnými jmény a čeká vás pomsta lidu."

A tak se, občané, obávám, že revoluce stejně jako Saturn postupně požírá své vlastní děti, plodí despotismus se všemi pohromami s ním spojenými.

Ohně hněvu byly zapáleny prudkostí tohoto shromáždění a aristokracie, která nijak neomezuje své naděje, vytvořila ďábelský plán, aby se toto shromáždění samo zničilo.

Vy, nešťastní lidé, necháte se ještě dlouho klamat pokrytci, kteří si raději vynutí váš potlesk, než aby si jej zasloužili; kteří si získávají oblibu spíše pochlebováním vašemu hněvu, než aby si ji získali činy?

13. 3. 1793 - Pierre-Victorin Vergniaud [verňjó] : francouzský právník, státník a umírněný revolucionář – girondista z období Francouzské revoluce.