Před dezinformacemi se nedokázal ochránit ani ten Think tank, který dodal ministerstvu vnitra zprávu, či studii, na základě které se ministr rozhodl zřídit nový úřad pro uvádění věcí na pravou míru.
A tak by se prvním případem, který bude napravovat, mohl stát právě duchovní otec té nové instituce.

 

Jak se zdá, pan Janda se sekl a šíří dezinformaci o prezidentech USA a Ruska. Není jednostranně zaujatý pro jednu či druhou stranu, jak jej zlé jazyky pomlouvají. Klidně píše pochybné zprávy i objektivně a nestranně.

 

Provinil se, jak oznámil, Trump i Putin, jak uvedla neomylná CNN a The Washington Post, podle nichž se v Praze na přelomu srpna a září sešel Trumpův emisar, právník Michael Cohen a Putinův muž, zástupce ředitele Ruského centra vědy a kultury Oleg Soloduchin.

Jakub Janda té zprávě uvěřil, jak sám říká, uvěřil proto, že zdroj té zprávy, CNN, považuje za mnohokrát prověřený a důvěryhodný. CNN ale není původním zdrojem. Původní autor, jakýsi nejmenovaný britský zpravodajský důstojník, kamsi zmizel. Americký tisk dnes celou zprávu zpochybňuje, právě pro to, že obsahuje samé "údajně", možná" pravděpodobně", "podle zdrojů, které si přejí zůstat anonymní".

Český tisk přinesl informaci, že pan Cohen, pokud v Praze vůbec byl, není zanesen v záznamech pasové kontroly.

Mohl ovšem přijet do Prahy z nějaké země Schengenu autem, vlakem, nebo na kole a pak by u nás žádný záznam nebyl. Na kole ale nemohl přejet Atlantik a tak by měl být zanesen v seznamu nějaké letecké společnosti, což by americká media pravděpodobně vypátrala.

Jakub Janda nepochyboval a tím chyboval, porušil vlastní pravidlo, spolehl se na "údajný" a anonymní zdroj, neověřil si pravost informace a víme jen to, že ty pochyby, které měl cítit před tím, než zprávu přinesl a komentoval, má až dnes, kdy se na ně odvolává: Údajně se to stalo, uvidíme.

Zatím vidíme jen to, že před dezinformací nás neochrání žádný úřad a před falešnou zprávou, jejímž cílem je někoho poškodit, v tomto případě kromě Putina, u něhož to nevadí a jeden pražský Think tank si na tom postavil živnost, tato dezinformace poškozuje i zvoleného prezidenta jedné naší spřátelené velmoci, což by mělo stačit pro to, aby se jí věnovali chovanci nového úřadu.

Samozřejmě by nešlo o cenzuru, jen by měli rychle objektivně zjistit, a zveřejnit, jak to ve skutečnosti bylo, protože to je jak říkají, jejich primárním posláním.

 

P.S. Ještě dodatek:
To, že by se dezinformací šířenou na sociálních sítích Jakubem Jandou, mělo zajímat nové Centrum, myslím, když už ten úřad budeme mít, smrtelně vážně.
Zejména pro to, že jde o dezinformaci šířenou představitelem organizace, která je fininacována ze zahraničních zdrojů, cizích organizací a institucí a dokonce cizích vlád. Jde o organizaci, která na našem území uplatňuje značný politický vliv, na jejich doporučení zřizuje vláda nové instituce a úřady a její představitelé jsou pravidelně hosty našich veřejnoprávních i velkých soukromých medií.

Neplatí námitka, že informace ze zahraničních zdrojů často užívám i já a nejsou někdy ověřitelné a několikrát jsem se proto čtenářům omluvil.
Já žádný vliv nemám, můj styk s politiky je omezen, s politiky se pravidelně nescházím a pochybuji, že by na mé doporučení současný ministr vnitra vypil kafe. Ti se kterými se někdy sejdu jsou drtivou většinou bývalí politici dnešní opozice.
Mými texty se úřad asi zabývat nebude, nejsem natolik vlivný, bych stál našim bezpečnostním orgánům a novému úřadu za pozornost.


Jakub Janda je jiná liga.

 

Zde originál:  Pokračování