Což není nic jiného, než snaha naroubovat na lidskou společnost určitá ideologická pravidla. Podle nějakých pravidel žily lidské civilizace vždy a zbožňování panovníka bylo nepsanou povinností. A samozřejmě, také vliv náboženství.
 

Ale, myslím, že až do tzv Velké říjnové socialistické revoluce se nejednalo o nějakou ucelenou ideologii, sepsanou a podporovanou jejich tvůrci, která se pak, víceméně nuceně rozšířila na velké masy, na celé národy.

Ono, tak trochu, vůbec není divu. U nás v roce 1946 získali komunisté okolo 40% hlasů, což je pro dnešní politické strany nesplnitelný sen. Zdatný propagandista by, po vzoru Krymu, mohl namítat, že lidé hlasovali "pod hlavněmi samopalů".

Ovšem, stejně jako v případě Krymu to nebyla pravda. Lidé si tu cestu prostě vybrali dobrovolně proto, že nebyli spokojeni s dosavadním vývojem a přáli si změnu. Ale, na rozdíl od Krymu, byla v roce 1948 všechna demokratická pravidla zapomenuta a popřena a nastal vláda jedné strany.

Ale i přesto je vidět, jak šikovně prezentovaná ideologie může ovlivnit i celé národy. Idea socialismu, tedy vlády komunistů, i přes záchranné pokusy v roce 1968 prohrála a ve většině států Evropy a samozřejmě i Severní Ameriky, byl nastolena liberální demokracie.

Ovšem, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Prakticky okamžitě se vynořily nové ideologické směry, které mají za svůj smysl a účel zotročit lidskou společnost. Samozřejmě, nikoli doslova, ale obrazně. Bojuje se za Práva žen.

Co to je? Den po inauguraci nového amerického prezidenta byly s tímto heslem mohutné demonstrace. A jaké právo by v USA mohlo být vyšší, než právo stát se hlavou státu, prezidentem? Nevím o žádném jiném takovém právu.

A Hillary Clinton nejenže vůbec nikdo ve vykonávání tohoto práva nebránil, ale naopak byla ze všech stran podporována a bylo jí nadržováno. To, proč se nakonec 45. prezidentem USA je prostě v americkém volebním systému, který platí pro všechny kandidáty.

A další. Třeba Práva homosexuálů. Proboha, co to je? On snad homosexuální jedinec, přičemž jejich "homosexualita" není v 99% případů vůbec objektivně zjištěna a Evropská Unie toto dokonce zakazuje a jde vlastně o jakési "svobodné prohlášení jedince" nemá stejná práva jako heterosexuál?

Právo na život, právo nabývat majetek, volit, atd. Nechci to všechno vyjmenovávat. Ono je něco z toho homosexuálům upíráno? Je jim upíráno právo ženit se a vdávat? Není. Pokud tak touží po dětech, mohou to klidně udělat a žádný zákon jim v tom nebude bránit.

A k tomu ještě Práva rasových menšin. Jaká práva to jsou? Nejsou snad všechny menšiny v naší západní euroatlantické společnosti rovny před zákony a dokonce silně zvýhodňovány? A možná se ty menšiny teď bojí, že toto zvýhodňování ubere na intenzitě. A proto ten odpor proti DJT.

Kdybych si myslel, že to k něčemu bude, tak založím platformu Proti diskriminaci seniorů a já sám se budu delegovat za figuranta. S pomocí matky Šabatové si vyhledáme inzerát s volným místem, já se budu ucházet, splním všechny požadavky a nebudu přijat.

A matka Šabatová tam potom pošle o 30 let mladšího "zájemce", tedy figuranta, který přijat bude. A ombudswomanka té firmě vysolí 100.000,- pokuty za diskriminaci a ještě je dá k soudu. Myslíte si, že to je ptákovina? Ano je. Ale přesně tak to s "rasovou diskriminací" funguje.

Prostě a jednoduše, spousta výmyslů moderní liberální společnosti má ten samý charakter, ale menší intenzitu nežli ona Marx-leninská ideologie. Neposílá sice lidi do gulagů, popřípadě na šibenici, ale snaží se ovlivnit život společnosti velmi podobným způsobem.

A já si myslím, že jak pro komunismus, tak i pro tyto všechny, jak říkal V.Klaus, tzv. "ismy" platí jediné. jejich propagátoři se snaží ovlivňovat život lidské společnosti tak, že v podstatě chtějí tento život otočit tak, aby voda tekla do kopce.

 

Zveřejněno se souhlasem autora

Jiří Hermánek

jirihermanek.blog.idnes.cz