Nalejme si čistého vína: fanatická obhajoba Babiše a jeho Schillerové nás vede do pekel! To není o udavačství a Čapím hnízdě, ale o budoucnosti České republiky a zde legrace končí!

 

Dluh 500 miliard během pár měsíců ukončil dobu hájení vlády

ANO a ČSSD - CESTY, KTERÁ NÁS VEDE DO PEKEL!

 

David Humé - jeden z největších anglických (skotských) filosofů a excelentních myslitelů - ekonomů

Tři staletí prokázala oprávněnost teorií tohoto skotského velikána, předchůdce dalšího Skota Adama Smitha, který následně vše popsal v knize "Bohatství národa". Napišme si jeho nejslavnější teorie, kterými Hume rozprášil merkantilisty a Schillerová by měla s pokorou přijímat jeho excelentní ekonomické vývody, poplatné dodnes.

 

Svobodná vůle

svoboda jest síla, působící nebo nepůsobí, v souladu s určením se. Pokud se člověk rozhodne zůstat v klidu, může, pokud se rozhodne přestěhovat, pak také může. Tato svoboda je dána každému, kdo není vězeň v řetězech.

Kvantitativní teorie peněz

zvýšení množství peněz v oběhu promítne vždy do růstu cen, bez ohledu na to, odkud jsou do ekonomiky peníze přiváděny. Pouze se tak občas děje s určitou časovou prodlevou.

Neutralita peněz

Peníze jsou téměř vždy neutrální. Nezáleží tedy vůbec na tom, kudy je do oběhu přivedeme. Změny cen, zisků a mezd jsou tedy pokaždé pouze nominální. Vydatnou (masívní) peněžní emisí se nám nikdy nemůže podařit zvýšit výkon reálné ekonomiky. Maximálně se nám může podařit změnit reálné poměry mezi příjmy a majetkem jednotlivých skupin obyvatel.  

Úroková míra

Teorii úrokové míry podávanou merkantilisty také vyvrátil. Množství peněz v oběhu nemá na úrokovou míru naprosto žádný vliv. Úrok není  peněžním jevem, ale reálným jevem. Zvýšenou nabídkou peněz se nám ho proto nikdy nepodaří snížit. Příliv peněz do oběhu pouze zvyšuje ceny všeho zboží, a tedy i množství peněz, které si chtějí lidé vypůjčit. Převis nabídky peněz nad poptávkou se proto během krátké doby rozplyne a úroková míra se vždy vrátí na hodnotu předchozí. Jen ty ceny budou opět o něco vyšší. 

 

 Všimněte si, že Babiš se Schillerovou dělají vše opačně. Vysoké ceny potravin, ceny bytů a dalšího, neboli vysokou inflaci svádějí na kdeco, dokonce na Kalouska a Klause, jenom důvod, že přidávají peníze každému, kdo si řekne (úředníci, nezisk, inkluzní školy, zdravotnictví a další) a tím zvyšující se inflaci odmítají zastavit. Prý se do prosperity prodlužíme.

Strašné je, že mnoho českých občanů, zvyklých spořit a šetřit, na tuto zvrácenou teorii o předlužení do prosperity přijalo za svou. Přitom každý ví, že na konci předlužení je exekutor, na úrovni státu je to státní bankrot a bída chudších a chudých.

Ale šílenou Schillerovou to nezajímá. Babiš je Bůh a když tvrdí, že dluhem se staneme bohatými, tak je to kánon. Utahování opasků je nezajímá, což udělá každý, komu se zmenší příjem.

 P.S. Skoro bych se vsadil, že Babiš utratí místo 500 miliard 450 miliard a bude to vydávat jako úžasný úspěch šetření vlády, i když se ekonomika bude hroutit. Snížení ratingu USA a Japonska nás nevaruje?

 Petr Pokorný