Zvrácenosti, které začaly ve dvacátém století se blíží k vyvrcholení. Nikoliv ejakulací, ale genetickému. A je možné, že degenerace, která postihla šlechtické rody, může se nakonec stát zkázou kultury západní.

 

Tisíce dvojčat nastřelovaných dětí zaplavila celý západní svět. Že tisíce jich může mít společného otce, se z uniklých případů nedá vyloučit. A brát si za manžela či manželku někoho, kdo může být můj bratr či sestra, může být časovanou bombou. A to ještě není nic proti tomu, o co se pokouší část nemocné společnosti, které věda povoluje i nemožné.

 

 Vážně je popsáno níže právní stanovisko, nikoliv hoax a fake news - neboli text o homofobii

Chlap si nechal zmrazit své semeno. Pak zjistil, že je žena a přetransformoval se v ženu. Tento prapodivný otec, který byl žena, daroval sémě další ženě. Nyní sploditel onoho semene, z něhož se stala matka, chce být zapsán jako matka do matriky. Možná se blíží doba, kdy si muž nechá zmrazit semeno, převtělí se v ženu a pak si toto semeno nechá nastřelit opět sám sobě. Výroba nových děloh už je v praxi. Co tomu brání?

 

Spolkový soudní dvůr v Karlsruhe:  životní partnerka transformované ženy dítě porodila v červnu 2015. Matriční úřad ji zaregistroval jako matku. Přání transformované ženy, aby byla také zapsána jako matka, bylo naopak odmítnuto. Spolkový soud nyní postup matričního úřadu potvrdil. Právně může být podle něj matkou pouze žena, která dítě porodila. Zákon o transsexuálech podle soudu stanoví, že příslušným dětem je i přes právní změnu pohlaví jednoho z rodičů právně vždy přidělena jedna matka a jeden otec. To je také v souladu s ústavou, tvrdí soud. Loni v září spolkový soud rozhodl v obdobném případě rovněž v neprospěch transsexuální osoby. Tehdy chtěl naopak transsexuální muž být uznán za otce dítěte, které porodil ještě jako žena.

 

BGH již rozhodla, že transsexuál ženského muže nemůže být registrován jako otec jeho dítěte. Nyní se soudci zabývali zpětným scénářem a zachovali si svou judikaturu.

 

Připadáte si jak v blázinci?

 

Transsexualita je v současné době jedním z hlavních témat v rodinném právu - a vzhledem k jeho poměrně mladému věku je také posuzována u nejvyšších soudů. Nedávno se federální soudní dvůr (BGH) musel zabýval případem transsexuála narozeného se znaky muže, z jehož zachovalého semena vzniklo dítě. Navzdory jeho následnému ženskému pohlaví nemohl být registrován jako matka dítěte, rozhodl soud Karlsruhe nyní ve svém rozhodnutí (v. 29.11.2017, Az XII ZB 459/16).

Pohlaví dotyčné osoby bylo v srpnu 2012 právně změněno. Od září 2015 ona a její partner zaregistrovali registrované partnerství, které zahrnuje dítě narozené v červnu téhož roku. Toto bylo ospravedlněno konzervovaným spermatem původně mužského partnera. To bylo - notářsky - uznáno ještě před narozením, kdo je  matkou dítěte.

Registr odmítl žádost o registraci vedle jejího partnera také jako matku. Jak okresní soud (AG) Berlin-Schöneberg (citovaný 11.01.2016, Az 71b III 426/15), tak odvolací soud (KG) Berlin (citováno 06.09.2016, č. 1 W 109/16 ) zamítl jejich žádost o uložení registračního úřadu požadovanou registraci. Žalobou se žalovaná odvolala k BGH.

 

Rozhodnutí v opačném případě už v září 2017

Rozhodnutí je jednoznačně podobné rozhodnutí federálního soudního dvora v září loňského roku . V tomto případě, který byl také rozhodnut okresním soudem okresu Schöneberg, byla situace naprosto opačná: Osoba narozená jako žena se snažila, aby její právní změna pohlaví byla zaregistrována jako otec dítěte, kterou sama porodila.

  Ačkoli Senát poukázal na to, že transsexuál má být podle nového pohlaví považován za konečné rozhodnutí podle § 10 odst. 1 Transsexuálního zákona (ZTŠ). Podle § 11 věty 1 TSG to neovlivňuje právní vztah mezi ním a jeho dětmi, a proto se člověk musí ještě považovat za matku. To platí i v případě, že se dítě narodilo až po změně pohlaví.

Soudci v Karlsruhe zůstali věrni této línii: právě proto, že se sex už změnil před narozením dítěte, osoba, která je nyní legálně uznána jako žena, by neměla být považována za matku, ale za otce. Spíše zůstává pro registraci jejich původního pohlaví.

Podle platného práva původu je pro rodičovství relevantní pouze bývalé pohlaví a odpovídající "reprodukční příspěvek", uvedl BGH. Tak je zajištěno, že "postižené děti jsou legálně vždy přiděleny otci a matce navzdory legální změně pohlaví rodiče". Ústavní obavy Senát neuznal.

MAM / LTO-Redaktion

 

Ne, toto je skutečné, vážně vám, milí čtenáři nepřeskočilo. To pouze civilizace už nudou neví, co by si vymyslela a jak by sama sebe destruovala.

Německý vrchní soud říká, že transsexuální žena nemůže být zaregistrována jako matka poté, co její zmrazená sperma byla použita k oplodnění vajíčka

 

 Jestli ještě Bůh nespáchal sebevraždu, tak nespíš brzy toto rozhodnutí učiní...