Od rána do večera slyšíme nářek na islamisty, islám a jejich nekulturnost. Jistě, rozumný člověk na našem území tyto občany přivítá jako turisty, ale nikoliv k soužití. Zatímco Čech v USA časem splyne a stane se z něj Američan s českými předky, lidé s islámskou vírou nikdy. Vepřové je symbolem zločinu a zabíjačka může být strůjcem vraždění.

 

Turistům jídelníček přizpůsobíme, jako oni u nich nám.

Jak se chovají k ženám Arabové (islamisté - odborníci by vyjmenovali přesně) nám údajně hrozně vadí, zatímco z upozornění, že jak ortodoxní islamisté, tak ortodoxní židé jsou víry naprosto totožné se snaží setřást urážkou o antisemitismu a nenávisti k židům. Pravda se smí psát o islamistech, ale židech nikoliv?

 

Z USA a není to z dávných dob! A pozor, to není o zločinu, ale víře, protože žena je hadr! Jako v islámu!

 

 

Rabíni nutili muže k rozvodu   (převzato)

Tři ortodoxní rabíny  usvědčil federální soud v americkém Trentonu. Patřili k celkem desetičlenné skupině nájemných únosců a násilníků, která byla na podzim pozatýkána v  New Jersey a obviněna z toho, že bitím nutila židovské muže k rozvodu.

Nešťastně provdané ženy skupině zaplatily desetitisíce dolarů za to, že se na jejich manželích bude dopouštět násilí tak dlouho, až budou svolní s rozvodem.

 

Ortodoxní židovky mohou o rozvod požádat jen se souhlasem svého manžela. Bez rozlukového listu, který má manželce vystavit bývalý muž, se žena nesmí znovu provdat. (HLAVA XXIIPodle amerických expertů muž často odmítá rozlukový list vydat, dokud mu manželka nepřenechá větší část společného majetku.

 

Ačkoliv před civilním soudem nemá rozlukový list prakticky žádný význam, ortodoxní duchovní a komunita bez něj rozvod neuznají.

Skupina padla do léčky agentů FBI, kteří se v rámci utajené operace vydávali za ortodoxní židovskou ženu a jejího bratra. Maskovaní muži ozbrojení chirurgickými noži pak byli zadrženi, když se v opuštěném skladišti chystali k útoku na domnělou oběť.

 

Není důležité, jak dopadl rozsudek za násilí. (Možná lze někde dohledat) Důležité je, proč byly nuceny zoufalé ženy toto používat. Proč jsou jenom hadrem v rukách ortodoxních židů. A to nejdůležitější:  nikde sluníčkáři, feministky, pornoevropské hodnoty neletí do Izraele pomoci zoufalým ženám, které totálně trpí, zatímco židovské obce každého, kdo na to upozorní, obviňují z antisemitismu. Dokud bude stále dvojí metr a přetvářka, mír nejde uskutečnit. Na americkém území začal Trump dobře. Dotáhne to do konce? Převracení hodnot a zaměňovat lež za pravdu ničí všechny národy světa. To musí skončit.

 

P.S. Mnoho i slušných lidí je přesvědčeno, že psát o tom je napadání Izraele. Není. Je to jenom nekritický obdiv, co dokázal Izrael a stejně jako za komunistů zamlčování pravdy. A stejně tak komunisté běsnili a vyhrožovali, když se psala pravda. Mimochodem i ta síla Izraele je založena na obrovských finančních transferech z USA a nikoliv bohatství Izraele, který by si sám na zbrojení vydělal.