Už sedmnáct let drží "demokratičtí teroristé" linii Evropských hodnot Evropské unie a nikdy jinak v České televizi!  V roce 2000 ji obsadilo komando v čele s Rumlem a Pilipem. A jak to začalo?
 
Mnoho lidí i dnes je přesvědčeno, že takzvaná "televizní krize" byla pouze součástí výměny politických garnitur a frontální útok na původní ODS. Jenomže další a další fakta dokazují, že vše bylo jinak, že "spacáková revoluce" byla strategií, jak ovládnou hlavní médium před vstupem do EU. Dnes s odstupem času vidíme, že to byla nátlaková akce propagandy budoucích Evropských hodnot, aby referendum porazilo euroskeptiky. A důkazů je mnoho. Zavzpomínejme!
 
 
Kdo stál v čele tehdejšího Ústavního soudu a podvod s referendem posvětil?
 
Na základě dostupných materiálů (mnohé jako příjmy rodiny a příbuzných Pajerů jsou všude na internetu vymazané), ale vzhledem k tomu, že z nich bylo čerpáno, můžeme na dobových materiálech (fota jsou autentická) dokázat, že referendum o vstupu do EU mělo být Ústavním soudem zastaveno a mělo se opakovat, protože bylo neuvěřitelně zmanipulované. Nátlakem a dokonce finančně!
 
Lze snadno dokázat, že informace občané dostávali pouze na reklamu do rozkvetlé Evropské unie, zatímco druhá strana dostala 0 - slovy nula korun.
 
 
Ta Fantastika - protesty nám nepomohly! Pokorný, Hodač.
Ta Fantastika - protesty nám nepomohly! Pokorný, Antonín Zelenka
 
 
 

Jak šel vývoj?

 
V roce 2000 byla anektována Česká televize a tento převrat byl veden s jediným cílem: v tehdejší době nejmasovější médium (internet byl ještě v plenkách) mělo všem občanům vnutit, že jediná správná cesta je Evropská unie a jiná alternativa neexistuje. Tento převrat provedla skupina lidí v čele s Rumlem, Pilipem, Buzkovou, Gabalem, Fero Feničem a partou, která nechala Ruzyň přejmenovat na Letiště Václava Havla dnes pohrdavě nazývanou sluníčky či kavárenskými povaleči. Televizní převrat se podařil, protože většina občanů uvěřila, že prosovětské síly zde chtějí opět zmařit svobodu a demokracii.
 
 

Jak nás Řecko pozvalo v roce 2003 do rozkvetlé Evropské unie!

Na základě vyjádření Ústavního soudu musel potvrdit v červenci 2003 platnost referenda prezident Václav Klaus. Smlouva vstoupila v platnost o rok později 1. května 2004!

Smrt nastala okamžitě!

Nikdy nezapomeneme!

Ale co tomu předcházelo?

(Omluvte prosím horší kvalitu, internet byl tenkrát v plenkách)  

Zde je autentická úvaha o vstupu: a důkaz, že už jsme na internetu pracovali v roce 2000, zatímco Evropské hodnoty ještě seděly na nočníku!

Další důkaz z roku 2000

Zde odkaz Vyjádření ke vstupu do EU

 

 

Tenkrát v roce 2000 demokrat Kraus vyháněl každého s jiným názorem než měla ústřední linie Evropské unie! A pan Kraus prý každého platil: pozorně poslouchejte! Demokrat!  Kdo se chová arogantně? Prý Kraus nepracuje pro peníze!!

Mimochodem tehdejší generální ředitel Petr Hodač nebyl členem ODS. Naopak žil v Anglii a pracoval v BBC.

Takto nás zvali do Evropské unie Řekové - masáž na českého občana! Přijďte do Evropské unie na ouzo a budou vám padat pečení holubi do hu... (úst)

A kam došli?

A takto nás zvala Roithová

 

A diváci Novy zažívali překvapení. Dosud ve své televizi slýchávali spíše některé (údajně - dnes víme, že je to pravda) nepravdivé mýty o tom, jaké nepříjemnosti nás čekají po vstupu do Evropské unie. A pak? Nova, známá svým rezervovaným postojem ke vstupu do unie, začala vysílat šoty, ve kterých diváky upozorňovala především na výhody členství. Za úplatu!!!

 

Moderátor Novy telefonuje občanům v roce 2003

Dřívější nezaměstnaný se raduje, jak mu jde v Evropě odbyt slivovice, vězeň si zoufá, že "začala fungovat policie a soudy". Mladí manželé zase vzkazují, že jejich babička je na důchodovém odpočinku v Portugalsku. To vše se odehrávalo v roce 2003, kdy moderátor Novy Rey Koranteng v minutových šotech obvolával občany a ptal se jich na život v unii. 

 Skutečně dnes naši důchodci jezdí na Seychely? Tu špínu nezapomeneme, ale Rey Koranteng vesele vysílá dál...

 

A Česká televize nezůstávala pozadu, někteří herci měli žně a doživotní práci na dalších projektech:

Bylo to především "Evropské referendum" s herci Janou Bouškovou a Václavem Vydrou, či "U nás v Evropě", které pojednávalo o životě v jednotlivých kandidátských zemích. "Jsou to pořady, které jsme platili z vlastního rozpočtu. " podotkl tiskový mluvčí České televize Richard Klatovský.

A bruselské slunce nikdy nezhasne!
A bruselské slunce nikdy nezhasne! Vydra - Boušková

 

 

 Demokratické rozdělení peněz na referendum

Rozdělení peněz daňových poplatníků pouze příznivcům vstupu

Na kampaň bylo přiděleno bez schválení parlamentem 200 miliónů korun z rozpočtové kapitoly Ministrestva zahraničí ČR. Tyto peníze měly být podle všech demokratických zvyklostí rozděleny rovným dílem mezi zástupce i odpůrce vstupu. Nejen že se tak nestalo, vláda sáhla dokonce k „nulové variantě“. Organizacím, které odmítaly vstup, nedala žádné prostředky. Jednalo se o flagrantní porušení všech demokratických principů.

Ministerstvo zahraničí ČR, které mělo tuto agendu na starosti, nejprve vyčlenilo pro organizace z určených 200 milionů pouze 7 milionů. Zbylých 193 milionů rozdělila komise MZV bez výběrového řízení jednotlivým reklamním agenturám, které z našich daní i z daní odpůrců EU zadávaly televizní šoty a vytvářely billboardy z propagandistickým obsahem ANO pro vstup. Pro odpůrce vstupu se tak „smrskly“ státní peníze na pouhých 7 milionů.

 

A jak to nakonec dopadlo s oněmi 7 miliony pro odpůrce vstupu??

Po poctivém podání projektů, které počítaly s alternativou vládní kampaně a pohybovaly se v řádu milionů, bylo všem organizacím odmítajícím vstup do EU sděleno, že bohužel nebyly jejich projekty schváleny a nedostaly nic. Těchto sedm milionů, komise MZV přidělila také organizacím podporujícím vstup. Tímto byla pro stát otázka rozdělení peněz vyřízena. Občané neměli možnost se proti tomuto výroku odvolat a kampaň spěla ke svému vyvrcholení.

Takže se sebralo i těch 7 miliónů!!!

 

Veřejnoprávní prostředky šířily pouze propagandu pro vstup do EU

 

Evropské referendum — Česká televize odvysílala 102 pokračování cyklu, ve kterém se diváci dovídali odpovědi na nejčastěji kladené otázky kolem našeho vstupu do EU.
Evropské referendum — Česká televize odvysílala 102 pokračování cyklu, ve kterém se diváci dovídali odpovědi na nejčastěji kladené otázky kolem našeho vstupu do EU.

A co bojovnice proti komunistům a Rusku Monika Pajerová, starší sestřička Jau Jau Biomasové Žákové?

Jako reprezentantka SSM připravovala Monika Pajerová studentskou demonstraci 17. listopadu na Albertově. Budoucí kádr a záštita komunistické strany najednou pochopila, že finanční zdroj ze západu pro vybrané se otevírá a mezi prvními byla u lizu partička kolem Pajerové. A i když to zapírá, i když tvrdí, že skoro nedostala žádné peníze chudinka, vše je poctivě všude vymazáno a skoro se nedá dohledat, jaké penězovody pluly přes MacDonagh, manžela Pajerové, přesto:

 

Evropa pro začátečníky i pokročilé - pořad vypečené rodinky

„Rozumíte tomu, co vám o evropských problémech politici říkají?“ Ptá se v úvodu nového publicistického cyklu Monika MacDonagh-Pajerová. Evropský manuál nehledá „jediné správné řešení“, nenabízí jednoznačné odpovědi, ale překládá divákům evropská témata do srozumitelné podoby, přičemž dává vyvážený prostor argumentům představitelů různých názorových směrů tak, aby si odpověď mohl každý formulovat sám. Fraška? Co vedlo bývalou diplomatku a aktivní členku sdružení ANO pro Evropu k přípravě tak rozsáhlého projektu?

Sestřičky Pajerovy
Sestřičky Pajerovy

 

I Meda Mládková přiznává podvod, jak museli být lidé zmanipulováni!

„Působila jsem v 90. letech jako kulturní atašé v Paříži a potom jako administrátorka kulturního výboru v Radě Evropy ve Štrasburku. Když jsem se asi před deseti lety vrátila z Francie, měla jsem pocit, že jeden z hlavních úkolů naší republiky, totiž vstup do Evropské unie, tedy onen faktický návrat do Evropy, který si naši političtí představitelé po listopadu 1989 předsevzali, je tak trochu ohrožen. Že je veřejné mínění rozpolcené a občanská informovanost o evropské problematice malá. Některé aktivity jsem tedy začala vyvíjet už na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, například v rámci časopisu Srdce Evropy. Zdálo se mi ale, že veřejné mínění před referendem o vstupu mohu zásadněji ovlivnit jedině prostřednictvím televize a rozhlasu. Tak vznikly první pořady o Evropě. V České televizi cyklus Naskočíme?, v Českém rozhlasu – Radiožurnálu Studio Evropa. Tehdy se jednalo o základní informovanost, co je to Evropská unie a proč by bylo dobré stát se jejím členem. Odtud byl jen krůček k založení občanského sdružení ANO pro Evropu, připravilo cyklus Evropský manuál.

 

Nejzajímavější je, že všechny "penězovody" dříve dostupné se prostě vymazaly a kdyby nebylo těchto vyjádření, dalo by se popřít, jak se sta miliónů vyvoleným rozdalo.

 

Vražda je promlčena po 20 létech (§ 179 odst. 2 a 3 TZ)
 
Vražda České republiky spadá pod výjimky nepromlčitelnosti!
 
Prvou skupinu, na kterou se výjimka vztahuje, tvoří trestné činy proti lidskosti, jež jsou obsaženy v Hlavě desáté trestního zákona (§§ 259-265). Nepromlčitelnost této skupiny trestných činů je stanovena v souladu se závazky, které pro Českou republiku pramení z mezinárodních smluv. K tomu patří i podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, což se evidentně viz výše důkazy - stalo. Mimochodem, dvacet let to ještě ani není!
 
 
 Každopádně vstup do Evropské unie byl de facto neplatný podle všech měřítek o platnosti referenda!

 

Komedie Pajerové a sdružení Ano pro Evropu host (Monika Pajerová): Ale fakticky jste jim dali něco přes čtyři miliony korun z celkové částky dvě stě milionů. To je to co vám zazlíváme. Kdybyste to rozdělili třeba půl na půl. 

Český rozhlas 6 (archivováno)

4. 6. 2003 - Moderátorka (Jana Šmídová): Paní Pajerová, vaše

 

Některé z dochovaných důkazů

referendum o evropě - Česká televize

Evropské referendum — Česká televize

 

 

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • ČT už věří jenom 18 procent lidí. Mainstreamovým médiím už stejně nikdo nevěří. U nás ani v zahraničí. Poslouchají to už jenom důchodci. Takže by nás to nemuselo až tak zajímat.

  http://www.epshark.cz/clanek/93/smrt-mainstreamovych-medii

 • Ten, co to cáluje

  V odpovědi na: Martin

  Tomáš Klus není důchodce!!!

 • Jaroslav Matuška

  KRIZE v České televizi z přelomu let 2000 - 2001 byla pro mě šokem. Překonal jsem dokonce svou pohodlnost a založil PUBLIC MONITOR, o. s., jenom proto, abych mohl navrhnout "svého" člověka do Rady. Poslankyně Dostálová mně doporučila kandidáta, kterého jsem považoval za ideálního. Byl to člověk, který se vyznal v médiích, ale nikdy nekopal za žádnou politickou stranu. Věřil jsem, že je možné, aby média veřejné služby plnila to, k čemu byla předurčena. Dostal se mezi 50 vybraných. Měl jsem velkou radost, když jsem četl v LN jeho jméno. Přes noc však došlo k dohodě mezi ODS a ČSSD a bylo vymalováno. K jeho chystanému vystoupení před poslanci už nedošlo...

  Po 6 měsících jsem činnost PUBLIC MONITOR ukončil. Dovolím si ještě citovat ze Stanov ČL. II Cíle:
  1. Hlavním cílem Sdružení je sledovat nezávislost, nestrannost, objektivitu, svobodu projevu a racionální použití koncesionářských poplatků v České televizi a Českém rozhlasu.
  2. Při porušení těchto zásad se Sdružení bude snažit o nápravu zákonnými prostředky.
  3. Členům Sdružení není lhostejné působení České televize a Českého rozhlasu v oblasti kultury, vzdělanosti, prohlubování národní indentity a svobody lidské osobnosti.
  4. Snahou Sdružení je napomáhat zyšování celkové úovně veřejnoprávních médií.
  5. Pro dosažení stanovených cílů Sdružení zejména:
  a/ vyhledává, shromažďuje kritické připomínky a názory především laické veřejnosti na vysílání a činnost České televize a Českého rozhlasu
  c/ používá otevřených zdrojů k analýze informací týkajících se hospodaření České televize a Českého rozhlasu

  Nemusím si po 17 letech sypat popel na hlavu. Stál jsem na té správné straně.

 • Jaroslav Matuška

  Dědečková

  Výrazní jedinci v podobných kolektivních orgánech dovedou prosadit hodně ze svých vlastních názorů. Něco o tom vím. A právě takovouhle osobností se ukázala být Jana Dědečková. Znám Janu řadu let. Je to neuvěřitelně statečná a poctivá ženská. Před listopadem 1989 nechyběla se svým manželem na žádné demonstraci, jako řadový pěšák boje proti totalitě poctivě opisovala a šířila texty slavnějších osob disentu. Svoje přesvědčení a mravní principy si ponechala i po sametové revoluci a hájí je se stejnou vehemencí a statečností. Když šlo v roce 1999 na Václavském náměstí do tuhého kvůli výzvě Děkujeme, odejděte!, rozvinula tam se svým manželem transparent na podporu Václava Klause. Jako jediná se také tváří v tvář postavila davu na Kavčích horách. I tam na ni plivali. (pozn.: Stejně jako Klause podpořila, neváhala jej později tvrdě kritizovat.)
  https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Petr-Stepanek-2006/clanek/17-let-od-spacakove-krize-aneb-Bude-se-Halik-smazit-v-pekle-82927

 • jaroslav Matuška

  V odpovědi na: Jaroslav Matuška

  Petr Štěpánek vzpomíná: Charakteristická je historka, kterou mi vyprávěl novinář Jefim Fištejn. Poté, co napsal článek proti vzbouřencům, telefonoval mu jeho známý, redaktor ČT a rusista Libor Dvořák. Co prý Jefim blázní, na jakou stranu se to staví, že oni to tlačí k předčasným volbám, ve kterých ODS nepřeleze přes pět procent. Vskutku - svérázný boj za svobodu slova a nezávislost ČT!

 • Jaroslav Matuška

  DO SMRTI nezapomenu na slova Jana Krause: My vám tu televizi nedáme! Nakonec si ji na pár let tak trochu zprivatizoval, málem s "celou rodinou". Přiznám se, že jsem mu jeho nezastupitelnou roli v době televizní krize "tak nějak" odpustil a na jeho pořad Uvolněte se, prosím, jsem se dlouho díval /s příchodem Šípa jsem dal přednost jeho Všechnopárty/. Těch dílů bylo 239. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1176221164-uvolnete-se-prosim/