restaurace Hrušovka     foto Petr Pokorný

 

Restaurace a hospůdy mají nižší tržby. Prokazatelně. To není pláč jako u zemědělců, kterým vadí jaro, léto, podzim, zima.

 

Zda se někde výjimečně zvedají, není známo. Ale všeobecně lidé přešli k lahvovému pivu a v hospodách ubývají mimo turistická centra lidé. A v té době ministr Babiš zvyšuje náklady (neřešme zda málo nebo hodně, to se uvidí) a současně OSA útočí na stejné podnikatele, aby odváděli i jim vyšší sazby. Cigarety dostaly jednotnou, komunistickou cenu a z hospod se navíc vytlačují. Mívali jsme smradlavé záchodky posypané Chloramínem. Dnes máme voňavé a s tím rozšířenou salmonelu a nemoc špinavých rukou. Od severních Čech po jižní Moravu.

 

EET: prý narovná se podnikatelské prostředí

Tak to je ústřední motto EET. Vypadá to úžasně, už soudruzi tvrdili, že kontrolami kontrol zkontrolují vše až do poslední kapičky moku a svět v socialismu bude úžasný. Že náklady kontroly kontrol převyšují dokonalost systému a tím že se zhroutil celý systém RVHP, lze snadno dokázat. Dvacet pět let uplynulo a to, co jsme vyrazili dveřmi, vrací se nám oknem. Vážně ti „vysoce inteligentní zaváděči kontroly kontrol“ Babišova socialismu (Evropského socialismu pro upřesnění) nežijí mezi námi? Kdo víc je pod kontrolou kontrol postižen, než majitelé malých hospůdek, malo–živnostníci mezi svými sousedy bez ingerence státu? Vážně si odepíší tito lidé za půl roku na nový Mercedes či Superb? A není to malý počet lidí.

 

Co jsou to „vedlejší náklady státu, které nejsou vidět?

Kde je ta skrytá pravda? Údajně máme Kobru. Šlape prý jak hodinky. Také stíhá ty, co se obohatí. Obrovský daňový úřad. Milióny svodek a křížových kontrol. Prý počítače pomohou, urychlí, zjednoduší. Tam kde za socialismu bylo pět lidí v účtárně, jsou dnes také. Místo sečítání a odčítaní umějí Enter a Delete. Přibyli však ti, co spravují sítě. Opravují počítače. Vyvíjejí nové programy. Zavádějí nové programy. Obrovské týmy konzultantů. Dnes nový program, zítra už je starý. Ve státní správě jedou tisíce lidí na školení a v okamžiku, kdy se vrátí, vyjíždějí již další tisíce lidí na školení, protože už se učí nový systém a nový program. Státní pokladna, Gordic, Ginis, SAP, OK systém, navíc dnes EET, podniky a podnikatelé evidují, kontrolují, zapisují, správci sítí, ochranáři cookies a síťových adres, daňoví poradci optimalizují, přepočítávají, tisíce a milióny povelů běhají sem a tam a dole úpí jeden človíček, pro kterého je tento systém připraven, aby 10% miliardářů mohlo mít miliardy – NEPŘEKONTROLOVATELNÉ – v daňových rájích.

 

A to nese s sebou náklady druhé etapy: najednou schází tisíce „ajťáků“ navíc se dělají genderové rychlokurzy, kdy za pár dní prý nadané ženy zvládnou počítačové systémy, zatímco nadaní muži to neobsáhnou i za několik let.

 

A tak se hledá další řešení: ministerstvo financí zavádí registr kontroly kontrol – centrální harmonizační jednotku, která bude kontrolovat kontroly kontrol.

 

 

Co je ta harmonizační jednotka, která vše zastřešuje? (Opsáno z min. financí)

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Odbor vytváří v návaznosti na právní předpisy EU koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě včetně harmonizace právní úpravy. V těchto oblastech odbor vystupuje jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. Vypracovává věcné záměry zákonů a návrhy zákonů, včetně prováděcích právních předpisů k těmto zákonům, pro oblast finančního řízení a kontroly a interního auditu ve veřejné správě. Zajišťuje harmonizaci metodického řízení veřejnosprávní kontroly, včetně koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory. Zabezpečuje harmonizaci metodického řízení interního auditu a finančního řízení ve veřejné řídící kontrole ve veřejné správě. Zajišťuje harmonizaci metodického řízení řídící kontroly finančních prostředků ÚSC a DSO ve spolupráci s odborem Kontrola. Vypracovává příslušné metodické dokumenty a zajišťuje odbornou přípravu zaměstnanců v oblasti veřejnosprávní kontroly, interního auditu a finančního řízení, včetně zpracování metodických dokumentů týkajících se moderních metod řízení, zejména metod strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonu (3E - účelnost, efektivnost a hospodárnost), evaluace a řízení centralizovaného nákupu a řídící kontroly ve veřejné správě. Zabezpečuje veškeré svodné, zpravodajské a analytické činnosti spojené s gescí ministerstva za jednotný výkon finanční kontroly ve veřejné správě. Spolupracuje s profesními národními a zahraničními organizacemi a s vědeckou obcí na rozvoji systému finanční kontroly ve veřejné správě. Vypracovává věcné náplně průběžného systému vzdělávání v oblasti systému finanční kontroly.

 

 

Kdo to dočetl z normálních lidí se selským rozumem až do konce, musí si přiznat, že tato dokonalost předčila každý komunistický návrh! Zaměstná miliony lidí, nekontrolovatelně se šíří prostorem a výsledek se rovná použití toaletního papíru. Použitého!

 

A dole úpí majitel vesnické hospůdky či trhovec, kterého musíme zkontrolovat, zda si na černo nepřivydělal o dvě stovky navíc. Takže obluda státní správy požere zbytečně stovky miliard korun (v evropském kontextu), zaměstná dvakrát více lidí v kancelářích než za komunistů, aby zabránila děsivým zlodějnám prodeje vajíček, slípek a bakšiše, evropsky zpropitného.

Kocourkov, zločin nebo idiotstát?

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

  • Návštěvník - gogo

    Aeronet se s Opusem nesral a dostal za svoje trolleni ban.

    Administrátor
    Opus dostal ode mně banán. Nebudu tolerovat, aby někdo roznášel o našem serveru na jiných webech pomluvy, že jsme žumpa a současně se dožadoval toho, abychom mu tady umožnili volně komentovat. Na AE News může každý psát, co chce. Já ale jako admin můžu zabanovat, koho budu chtít. VK mi do toho ani nesmí mluvit, taková je dohoda naší spolupráce. Tento projekt tvoří skupina dobrovolníků a jestli to někoho neuráží, tak mně ano, abych tady četl o tom, že jsme žumpa. Nikdo nikoho nenutí číst AE News a nikdo z nás nepíše na našem serveru o tom, že nějaký jiný XYZ alter-server je žumpa. AE News respektuje ostatní servery alternativy a nikdy proti nikomu neútočíme. My si hledíme svého a netrolujeme na cizích serverech. Pokud je názor vyjádřen slušně a není v něm cítit trolling proti našemu serveru, komentář nikdy nesmažu, i když je kritický. Ale číst tady o tom, že jsme žumpa a hned za tím, že Bohouš Sobotka je lumen a jeho vláda nej a bojuje proti migraci (asi Opusovi nedošlo, že ta samá vláda vyčlenila 0.5 miliardy na první dva roky na integraci arabášů do ČR), tak to opravdu tady trpět nebudu. Opus může jít na mainstream a tam plivat na alternativu a psát o žumpách a vychvalovat Sobotku s plzeňským „turboprávníkem“ Chovancem, tam to určitě ocení, tady takové provokatéry tolerovat nebudu.