Ochrana České republiky má jednoznačně přednost. Co však zapomněl dodat Ústavní soud je kdo ochrání Českou republiku před BIS, pokud BIS bude napojena na kteroukoliv velmoc, či na blíže dnes neurčený stát? Například poslední zpráva BIS přiznává, že nedokázala odhalit ani jednoho amerického agenta, přestože ti zde operují a dokonce by ohrozili USA, pokud by tajné služby CIA na našem území neoperovaly. A pokud je tak velká neschopnost BIS, kdo je za jejich neschopnost zodpovědný? Premiér Sobotka? Nebo zákon, který ve svém důsledku odhalil něco, co veřejnost neměla vědět: žádný cizinec nemá právo na automatické získání občanství a nemůže si jej nárokovat. (Toto je jasné a logické) Záleží pouze na rozhodnutí státních orgánů a na stanovených pravidlech. 

Což je ve skutečnosti HLAVA XXII: stát sice musí odůvodnit, proč žádost o udělení občanství odmítl, pokud by však zveřejnění informací ohrožovalo bezpečnost státu, tak je státní zájem nad zájmem jednotlivce. „Je to zákon o obraně státu, základní právo a povinnost chránit stát a jeho občany,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. 

Není možné připustit, aby takzvaná riziková osoba znala důvody, proč byla její žádost zamítnuta. 

A kdo že je riziková osoba? Přece každá, na kterou ukáže sovětská, nebo americká ambasáda, protože ta "osoba"nemá možnost zpětně se odvolat a nikdo tajné služby nedonutí, aby důvod musely zveřejnit. HLAVA XXII dokonána jest a Hitler se Stalinem se smějí, že na jejich slova došlo...