Stipendia pomáhají těm, jejichž studium ohrožuje špatná finanční situace jejich rodiny. A to je samozřejmě velmi dobře.

Do programu se přihlásilo více než 100 romských studentů. Vedle školních výsledků a ekonomické situace rodiny komise při výběru zohledňovala také motivaci nebo mimoškolní činnost. Vybraní středoškoláci dostanou 14 tisíc korun na školní rok, stipendisté z VOŠ pak 21 tisíc korun. V motivačních esejích, které byly součástí přihlášky, studenti mimo jiné uváděli, že považují studium za způsob jak se dostat z vyloučených lokalit, v nichž se svými rodiči žijí.

ROMEA už dříve nabízela stipendia pro vysokoškoláky. Zavedení stipendií i pro žáky středních a vyšších odborných škol bylo reakcí na dlouholetou poptávku od romských rodičů i dětí.

Přesto dvě otázky visí ve vzduchu: odkud má nezisková organizace zisk, ze kterého platí dotace - stipendium? A druhá otázka: lze dohledat, jak ti, co tyto peníze obdrželi, s nimi i naložili?