Masarykova univerzita Brno minulý rok v tichosti vyhlásila speciální stipendijní program pro studenty, kteří chtěli pomáhat uprchlíkům. Peníze byly určeny k hrazení cestovních nákladů, nikoli jako odměna za dobrovolnickou práci. Do fondu univerzita vložila statisíce korun a přispívat mohla i veřejnost. 

(Takže kde vzala Masarykova univerzita peníze, když sama žádá ministryni Valachovou o zvýšení dotací na svoji činnost?)