Dovoluji si zaslat radě RRTV stížnost formou dopisu, kde sepisuji stupňující se formy neovladatelnosti České televize ve zpravodajských a publicistických pořadech nejen jednostranným viděním, ale dokonce vyřizováním si skoro soukromých účtů s komerčními či občanskými médii, čímž porušují příslušný paragraf a především smysl veřejnoprávní, k čemuž byla původně veřejnoprávní televize určena: ověřené nestranné a objektivní informace předložit tak, aby si sám mohl udělat úsudek.

 Toto zde do roku 1989 nebylo a dnes opět začíná veřejnoprávní systém generálního ředitele Dvořáka kopírovat dobu, kterou jsme odmítli.

Že se bouří politické strany není důležité, ale že se bouří jak laická, tak odborná veřejnost až na některé jedince v systému zaháčkované závažné je!

Proto prosím o důsledné vyšetření viz příloha a předání výsledků nejen veřejnosti, ale také by s nimi měl být seznámen Parlament České republiky.

(Pokud by byly v textu některé obraty právně neodborné, prosím, aby byl brán duch stížnosti, nikoliv litera – nejsem právník. Děkuji předem.)

S úctou vynucený koncesionářský poplatník

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.                                                   

Věc: Prověření, zda veřejnoprávní televize v některých programech splňuje podmínky, ke kterým byla vytvořena. Jedná se o Čt24 s několika pořady, konkrétně Newsroom 24,  Horizont 24 a pořad Otázky Václava Moravce.

Domnívám se, že veřejnoprávní televize porušuje §31 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Stručně vyjádřeno je podezření, že v  politicko-publicistických pořadech není dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

 

Vážená rado, jsem přesvědčen, a to přesvědčení hraničí s jistotou, že status a Kodex České televize nebyl určen k osobním jednostranným propagačním materiálům, ale že má splňovat podmínky nestranných informací a pokud nějaký pořad hlásá myšlenku nějakého soukromého pořadu či redaktora, měl by mít v celém pořadu nadpis propagace, či názor konkrétní osoby. V případě, že redaktoři Čt24 mají tendenci urážet ostatní média, přebírat názory propagandistických neziskových organizací a vytvářet z toho dojem, že je to posudek právní a prokázaný justicí, aniž by tyto právní posudky ukázala, měla by RRTV zakročit dle zákona, na kterém RRTV vznikla.

 

Taktéž osobní vyřizování a napadání komerčních televizí, jakožto jejich redaktorů, či dokonce občanů, webů s odlišným názorem je v příkrém rozporu statusu, na jejímž podkladě veřejnoprávní médium vzniklo.

 

Stejně tak lze snadno prokázat, že dvojí metr agresivity vyslýchání hostů moderátorky konkrétně Witowské a Tvarůžkové je stejně tak v příkrém rozporu s kodexem nestrannosti, objektivity a vyváženosti. V druhém případě se sice dá podobná otázka, ale prostor k vysvětlení se dá pouze správné, zatímco té „ideologicky nesprávné“ se skáče do řeči apod., což lze snadno dohledat.

Např. zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/217411058041123/

Host: gen. Karel Řehka

A zde: „Pane Vondráčku, slyšíte mě, já se vás na něco ptala!, neboli stejný pořad,

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/217411058041122/

A pak nošení dříví do lesa: prapodivný monopol Václava Moravce ze všech reklam, vybírání hostů, kdy je veden výběr hostů tak, aby byl jeden názorový proud a pokud pozve (nadřízená) někoho, kdo by mohl říkat názory nepoplatné Václavu Moravcovi, pozve další tři názoru linie České televize (poměry 3 ideologicky správné, 1 názorově opačný, nebo dokonce žádný ideový oponent). Samozřejmě lze snadno dohledat nejen podle výzkumů, ale názorů všude napříč mediální scénou, že už jednostranný politický názor překročil únosnou mez.

 

Vsuvka: tato stížnost je vedena jasnou a prokazatelnou manipulací, či vyřizováním účtů publicisticko – politických pořadů, protože hned další veřejnoprávní Čt2 je na vysoké úrovni u většiny sledovaných pořadů.

 

A pak nejhorší fanatický a jednoznačně prokazatelný pořad Newsroom 24, který naprosto není veden Kodexem a statusem veřejnoprávního média, kdy má pravdivě a objektivně informovat, ale pouze nenávistným napadáním médií, webů včetně vytváření konspiračních teorií o údajných konspiračních médiích či malých webech bez jasného stanoviska soudního přezkoumání a obviňování proruských aktivit, protože se autoři „domnívají“, že to tak je. Neboli to, co si může dovolit soukromé médium, jako spekulace a dojmy veřejnoprávní televize z úst profesionálních redaktorů nesmí nikdy dovolit. Je absurdní, že na nějaký výrok TV Barrandova o velké sledovanosti smí veřejnoprávní médium za peníze koncesionářů hledat drby, a vyřizovat si účty přes zpravodajský pořad.

(Doplněno dodatečně - nejdříve řeknou , že řeší RRTV, aby následně bylo oznámeno, že tam prostě někdo poslal stížnost. A RRTV chce vědět, proč. A zda důvodně? Proto je zde celá stížnost kompletně, aby to nešlo vytrhávat z kontextu. Odkazy a důvody jasně definované autenticky a veřejně)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/217411058170028/obsah/570743-nepravdivy-vyrok-jaromira-soukupa

Dokonce odvolávání se na jakéhosi „nezávislého“ Ondřeje Kundru, když všichni víme, kdo to je a jak je na někom úzce „nezávislý“ s přítelem Jakubem Jandou, též často citovaným.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/217411058170028/obsah/570744-klic-zvani-hostu-do-predvolebnich-diskuzi-na-tv-barrandov

A stejně tak by měla RRTV vysvětlit koncesionářům, jak si může jeden zaměstnanec jménem Václav Moravec inzerovat sám sebe na nějaké jeho pořady, jež jsou naprosto jednostranně zaměřené. A opět za peníze daňových poplatníků. Každá minuta něco stojí a i toto jsou reklamy.

 

A poslední a naprosto totožné: pronásledování webů, které jsou údajně proruské, vytvářením nátlaku že jsou asi podplacené, aniž by byly předloženy důkazy, aniž by bylo předloženo oficiální stanovisko a dokonce se tam publikuje jakási pomluva jedné neziskové organizace o webech, které nepíší dle stranické linie jednotné Evropy. Neuvěřitelný (troufám si zdůraznit) paskvil, kdy žádný soud nedokázal, že by skutečně byl někdo ruskými zdroji dotován!

 

ČT nepředložila ani jeden důkaz z institucí k tomu určených: BIS, Česká justice a soudní zákaz apod.. Dokonce BIS oznámila, že se nic takového neděje: oficiální stanovisko ředitele BIS.

 

Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské.

 

 

 A nejen to, Česká televize rozšiřuje vědomě HOAX a Fake News, který vznikl u slovenského aktivisty Juraje Smatany, jenž sestavil seznam 42 českých a slovenských webů, údajně šířící ruské lži. Tento seznam následně přebral jakýsi Jakub Janda a vydal to za obrovský průzkum při Univerzitě Jana Masaryka a Česká televize tento HOAX vysílá v přímém přenosu jako nositel jediné pravdy. Opět důkaz zde: jednostranná masáž pánů Doležalů, Aktuálně.cz, Kundrů a dalších bez možnosti obhajoby zde: Česká televize odvysílala v neděli 18.6.2017 na kanále ČT24 od 22:05 pořad Newsroom ČT24

Neuvěřitelná blamáž, kdy se odvolává jeden na druhého, druhý na třetího a třetí na prvního, zatímco skutečný podnět je u jakéhosi aktivisty ze Slovenska Juraje Smetany, což lze snadno dohledat.

A lze z toho odvodit, že není-li tato pomluva trestná, je minimálně neslučující se s kodexem a statusem veřejnoprávní televize a je třeba dohledat viníky a vše řádně prošetřit. Domnívám se, že veřejnoprávní televize nesmí sama vytvářet dojmy, vlastní pochybná pseudohodnocení na podkladě jiných dojmů a soukromě útočit na jiná média, mající status soukromá, která jsou naopak k těmto aktivitám určena. Neboli by pro veřejnoprávní televizi a rozhlas mělo povinně platit to, co si dal do „vínku“ dobrovolně jeden nejmenovaný web:

Nikdo vám nevnucuje, co si máte myslet, a nikdo vám nezakazuje mít vlastní názor.

 

Proto prosím (a nejen já) o důkladné prošetření, protože pokud člen rady Tomáš Samek tvrdí, že kdyby se Česká televize ohýbala ihned, jakmile uslyší kritiku z úst politiků, špatně by sloužila veřejnosti, aniž tato kritéria sám analyticky nevytváří a nevyhodnocuje, pak je třeba se i zamyslet, jak s celým systémem dál. Zde se totiž nejedná o kritiku, ale dlouhodobé porušovaní statusu a Kodexu snadno dohledatelném a do očí bijícím. A vyváženost je i snadno „matematicky“ doložitelná, což dokládá i zvaní hostů názorových proudů ve zpravodajstvích Čt24. A jsem ochoten se tohoto přepočítávání zúčastnit, pokud to bude bráno jako irelevantní stížnost.

S úctou

vynucený koncesionářský poplatník

Petr Pokorný