Jak jsme dostali – nedostali z Bruselu 528 034 000 000
Slovy 528,034 miliard korun!


My, kteří přirovnáváme systém unie k systému RVHP jsme prý nemocní, divní či zlojedové. Budiž. Může být. Navíc, když polovina národa se ptá, a co dál?

Fakta: po nesčetných dotazech shrnuto slovy, „kolik stojí obsluha dotačních fondů a dotací“ mi každý odpověděl, že neví. Sice jsou nějaké odhady, které se pohybují od desítek miliard až k 25% částky převáděné a dokonce některé neověřené zdroje při započítání ceny obsluhy bank uvádějí až 50%, což je tak obrovský rozptyl, že jsem se obrátil na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) Ke svému zděšení jsem se dozvěděl, že nikdo nikdy nic takového nepočítal, administrativa a obsluha se NEPOČÍTÁ!!! Proto jsem se 10.4.2013 obrátil přímo na ředitelku komunikace MMR, načež mi bylo po mnoha urgencích řečeno, že tedy dají něco dohromady, ale bude to pouze cena na ministerstvech... Na závěr bude popsán můj další postup.


V čem je ta podobnost s RVHP „čistě náhodná“?
V České republice je možné si požádat o finance prostřednictvím 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:  Ty se dělí na sedm regionálních operačních programů, osm tématických operačních programů a devět programů Evropské územní spolupráce.
Každé ministerstvo má Odbor investic a strukturálních fondů, každý kraj má Odbor investic a strukturálních fondů,  každý městský úřad má Odbor investic a strukturálních fondů. Každý projekt je  hrazen z prostředků Operačního programu na základě předložené projektové žádosti, kterou následně posuzují jednotlivé řídící orgány operačních programů.
A že jich je!!!!


Podpořené projekty   44 481 projektů za 528 034 000 000 Kč.


V průběhu roku 2012/2013 proběhlo celkem 343 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Účast na seminářích byla pro všechny zájemce ZDARMA. Tříhodinové semináře se zaměřovaly na klíčové otázky vyplývající z řízení projektů napříč operačními programy (OP) a konaly se postupně ve všech krajských městech, přičemž témata byla vybírána především podle potřeb NOK a jednotlivých ŘO.
Udává se na administrativu 0,6%. Jak je toto myšleno?


Jsou snad tyto administrace, udávané jako „ZDARMA“ skutečně zdarma a všichni pracují bez nároku na mzdy a prostory jsou nezaúčtovány? Jinak nic není zadarmo a i soudruzi to posléze (po šedesáti létech) zjistili. To vše někdo platí, pane prezidente a další obhájci tvrdého jádra. Kde jsou zahrnuty armády lidí z odborů operačních programů, schvalovatelů, kontrolorů, ale i počítačů, systémů, nájmů, topení, překladatelů, elektrických proudů, ale i bank, ansáblu z Bruselu... A co armády bankéřů, účetních, množství pronajatých trezorů...
Některá čísla uvádějí, že na administraci, neboli obsluhu se spotřebovává až 25%. A to je číslo, kde nejsou zahrnuté banky a jejich financování. Tam některé zdroje udávají až 50%. Jsou a nebo nejsou pravdivé?


A co šedá, či dokonce zlodějská zóna. Kolik ta odebere? Což je dramaticky odlišné od toho, co se prezentuje, nebo dokonce neprezentuje. Dle kritérií EU nemohou jít peníze na závažné opravy silnic (u nás především prvních až třetích tříd), jiné závažné rekonstrukce menšího rozsahu, avšak aquaparky, které zejí prázdnotou, betonové květináče v Praze 5, roztodivné nápady jako učení kuliček (dle veřejných zdrojů) dětí na Sicílii ano. Proč se nám zvyšují daně, ze kterých si staví hotely kmotři na severu Čech, či poslední případ, kdy kraje naprosto rezignovaly na kontrolu a pak se zjistí, že byznysmen Hospimedu Řehák z Evropských fondů a ze státního rozpočtu dostane 95 miliónů!! A můžeme se dívat dále od Febiofestu z dotací, které následně prodá Fenič za 25 miliónů až po Polívkovy hotýlky a farmičky, zatímco na závažné sociální žádosti od domovů důchodců přes různé hospicy se nedostává.
A co ROP severozápad, Karlovy Vary, Rathovo imperium, máme pokračovat?


Zde by bylo dobré udělat revizi a oddělit,  kolik miliónů a miliard jde do soukromých rukou z daní občanů včetně důchodců a potřebných (z potravin, léků ale i dalších odvodů) na naprosto nesmyslné výstavby až po zneužívání a kolik jde do skutečně potřebných projektů jako dálnice či velké čističky odpadních vod.


Nakonec výroky některých ekonomů jako jsou „Macháčkové“, jak nám z Bruselu posílají peníze, hovoří za vše. Např. údajně renomované HN na titulní straně napsaly: V Bruselu mají hlavně hromadu peněz, kterou musí nějak rozdat.... Přesná citace. A lidé na to většinou reágují jako onen příklad:
P.S. Ti nespokojení brumlové na Hradě, kříčící "Barosso, go home" ještě nepředložili své vize o směřování naší země, to jest, zda společnou budouctnost představují s Ruskem, USA a nebo chtějí rovnou za sluncem na Balkán. Zatím se blížíme tomu poslednímu prostřednictvím pštrosí politiky naší současné vlády. Vládo, go home! (Tolik z Neviditelného psa)


Pane prezidente Zemane, ...... Pane ekonome Macháčku, Niedermayere, pane pseudoekonome Bohumile Sobotko z ČSSD či pane ekonome ČSSD Mládku, nechcete nám k tomu něco říct?
Nenastal konečně čas říct, že chceme Evropu bez šizuňků a podvodníků, odmítáme, aby zlodějové, ukrytí za neprůhledné programy křičeli, že ostatní kradou, ale že chceme napřímit vztahy, nikoliv rozbít obchod a přátelství? Co nám to stále podsouváte?

 Dejte lidem víc informací! Jinak je systém Evropské unie jako Šifra mistra Leonarda

 

Závěr: reforma v roce 1989 pod Václavem Klausem  začínala především narovnáním a zjištěním ceny transferů jak na Slovensko, tak mezi Moskvou a Prahou. Naprosto neevidovaná a neúčtovaná cena obsluhy se dělala podle oka. Nikdo prostě nevěděl, co stojí administrativa, kolik komu se platí, směr určovaly sjezdy KSČ a vedení RVHP: Se zděšením zjišťuji, že dnešní obsluha dotací je vedena stejným způsobem a proto se obracím přímo na ministra financí Kalouska osobním dopisem, k němuž bude přiložen i tento veřejný text. Jeho obsah včetně odpovědi dám veřejnosti až po osobním předání ministru Kalouskovi.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A zde byla oficiální žádost

Vážený pane ministře Kalousku

Dovolte prosím, abych Vás informoval o mém zděšení, když jsem požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, zda bych mohl dostat rámcovou informaci o ceně obsluhy dotačních fondů a bylo mi odpovězeno, že nikdo nic takového nedokáže spočítat.

Domnívám se, že když každá soukromá firma, každý soukromý subjekt musí řádně hospodařit, řádně hospodařit i v kolonkách má dáti – dal, je nanejvýš nutné, abychom znali i cenu obsluhy. Naprosto si neumím představit soukromou firmu, která by neznala náklady na administrativu, náklady jednotlivé položky investičního i neinvestičního charakteru, jakožto náklady na obsluhu peněz. ČNB zná málem obsah našich peněženek do koruny, Ministerstvo financí má analytický tým, který dokáže rozšifrovat i nepřehledné úniky peněz do daňových rájů včetně špinavých peněz a... Nikdo na MMR neví, kolik stojí státní aparát na obsluhu dotačních systémů.
Pane ministře, jak je možné, že se hledají úspory v administrativě státu, dokážeme to procenty vyčíslit, slušní pravicoví lidé hledají cestu, jak udělat „malý stát“ a bohaté občany a zde nevíme, kolik % jde na celou obsluhu, která čítá statisíce hodin úředníků až do místní obsluhy a desetitisíce hodin expertů s budovami a poplatky za bankovní služby?

Skutečně může ministr zahraničí naprosto nekompromisně před občany České republiky obhajovat systém, aniž je schopen dát občanům jasnou informaci, co to pro ně skutečně kvalitativně lepšího přináší? Dokonce mi bylo naznačeno, že cenu znát není nutné, protože to platí EU. Skutečně má Brusel tiskárnu na peníze?
 
Vážený pane ministře, nechci to žádat úředně podle zákona o sdílení informací, ale z prostého důvodu, že dát  informace občanům České republiky je povinná služba státu, stejně jako  znát kompletní náklady na tyto položky.
Tento týden požádal Váš stranický kolega, předseda starostů Gazdík, aby dotace šly do každé vsi. To teprve naskočí nekontrolovatelných úředníků a dotačních šizuňků.

Pokud má být vyhověno této další fragmentaci, navrhuji daleko průhlednější způsob:
„Naše peníze, o které si požádáme v Bruselu, rozdělme mezi všechny obyvatele České republiky. Na jednoho občana podle minulého rozpočtu EU vychází cca 50 000Kč.  Pokud mi odpovíte, že je to absurdní nesmysl, tak plně souhlasím. Je to ve stejném duchu, jako bylo již zmíněné množství žádostí (v příloze) a jejich způsob využívání. A je to stejný nesmysl, jako chce vážně Váš kolega Gazdík, zaštiťující se potřebou obdarovat každou vísku. Tak proč ne občany v těch vískách žijící? Oni budou vědět, kam peníze investovat a dokonce lépe, než volení zastupitelé. Kor když to řekl dokonce sám pan prezident Zeman na vyhlášení „Nejlepšího podnikatele roku“.
Na závěr se vracím k seriózní žádosti: nemělo by ministerstvo financí společně s MMR dát občanům jasnou informaci, kolik peněz šlo z minulého rozpočtu na důležité státní zakázky, kolik na různé soukromé polopodvody a podvody a kolik skutečně stojí obsluha dotačních fondů? Předpokládám, že když se jedná o položky v řádu stovek miliard, evidence se vede.
Veřejný popis jsem přidal jako přílohu žádosti.

Předem děkuji za odpověď, která bude použita k veřejné diskuzi.

S pozdravem Petr Pokorný                                                                    28.4.2013

 

 Předešlé

Jak to, že OLAF a státní zástupci v čele s Bradáčovou nezatkli Kalouska za větší zločiny? Předložme důkazy!

Kalousku, půjde Langšádlová z TOP 09 a další za schválení Čapího hnízda do tepláků? Zde je originál!

Je Čapí hnízdo past na... Kalouska?