V tomto díle jsem chtěl začít psát už čísla, fakta, posuny peněz a konkrétní zneužívání, ale po mnoha diskuzích jsem si uvědomil, že skoro nikdo neumí definovat, co vlastně chceme, proč CZEXIT a k čemu musíme směřovat.  A pokud v diskuzi oznamujeme prázdné "chceme zpět svobodu", oni se nám vždy vysmějí: jakou svobodu, vždyť ji máte!

 

Výkřiky různých definic se trumfují a ztrácejí logiku. Pokud chci vrácení státu, znamená to vykolíkovanou část, kde já jsem prorokem a  majitelem, kde je můj domov, zázemí a ochrana. S tím se samozřejmě dá souhlasit, ale k čemu to bude, když nám hranice opět uzavřou ostnatými dráty napuštěnými elektrickým proudem?

Jak popsat to, co většina cítí, ale neumí to vyslovit? Chceme socialismus? Ne! Chceme kapitalismus? Opět mnozí začnou řvát: NE. Pak ale zbývá komunismus, nebo feudalismus. A najednou ti poctiví, kteří cítí, že je něco špatně, jsou se svojí argumentací v koncích. Opakuji, většina slušných lidí to cítí stejně, ale je v koncích s argumentací. Slyšíme to "u Jílkové", "u Moravce", na Facebooku a stejně tak nejen v hospodách, ale dokonce i v "učených debatách " filozofů a politologů. Není to tristní?

 

Proto přejděme na věcné argumenty a zde je návrh: co skutečně chceme?

Všimněte si, že definice, kterou nevymyslel nikdo menší, než stvořitel velkého díla "Bohatství národů" Adam Smith , je stará skoro 300 let a dnes je víc výpovědnější a použitelnější, než v době vzniku. Dokonce lze dát ruku do ohně za to, že vše, co se porušilo proti této učebnici, se nevymstilo bohatým, ale střední a chudší vrstvě. Proto volám do zbraně:

 Vraťte nám spravedlivý kapitalismus a trh Adama Smitha

 

  Mezi léty 1990 - 2000 se vše měnilo k lepšímu ze dne na den. Začali jsme cestovat, a když jsme se vraceli, tak každý rok jsme porovnávali a nadšeně pozorovali, jak se západu přibližujeme. Pak jsme vstoupili do EU, převzali nové normy na potraviny, nový systém dotací, novou kriminalitu a ti, co se vypracovali z malých na střední soukromníky, bez dotací zkrachovali a ti s dotacemi se smáli. Zaháčkovali se na Brusel a poctiví ostrouhali. A dnes zase bojujeme proti těm šmejdům, co si zvykli na dotace z našich peněz. A je zde opět rok 1989. Jsme znovu na začátku.

Zastánci minulého režimu se nehlásí k tomu, že socialismus vybudoval i 2 bilióny vnitřního dluhu. A je třeba uvádět všechna fakta. Myslím tím šmejdi tehdy, i dnes - propaganda. Dotace, přerozdělování a jistota vede k degeneraci. Tehdy nás přerozdělování mezi státy RVHP zničilo. A dnes? Aby jeden měl deset tryskáčů a druhý přemýšlel, kde vezme na činži není kapitalismus a trh, ale totalita převlečená za kapitalismus. Zákon trhu zní: "směna se uskuteční, když s ní dobrovolně souhlasí obě strany a mají z toho obě strany užitek". Vidíte totéž u většiny korporací? Nadnárodních společností? Vraťme se ke spravedlivému kapitalismu a i ti nejchudší na tom budou lépe.

 

Vážně je spravedlivá směna, když k nám jde za 7 let 700 miliard, ale my za jediný rok odešleme na západ nejen v dividendách, přímým platbám do Bruselu ale i díky odvodům vnitropodnikového účetnictví dohromady kolem 650 miliard za jediný rok? Tak ale proč jsme ve společenství, které nás vyssává, a  lživě pláče, jak na nás doplácí a ještě nám chce platby ponížit, neboť jsme prý neposlušní poddaní!

Farizejství, nebo nestoudná drzost?

 

Schází veřejnoprávní médium, které by to veřejnosti pravdivě sdělilo: v roce 1989 nebyl dluh veřejný, ale vnitřní. Ve výši dvou biliónů korun. Dnes jsme nakoupili pozlátko, ale jsme natom stejně jako v roce 1989:  ten vnitřní dluh není vidět, zatímco fyzická mince ano. Ten strašný dluh byl ve strojích, silnicích, dálnicích, lešeních, oprýskaných domech a můžete přidal další. Porovnat německá a česká auta či veřejnou dopravu v roce 1989. A to byl ten strašný dluh, na který jsme si museli trochu vypůjčit a vyhrnout rukávy. Úmyslně nepíši o rozkrádání, s čímž souhlasím a mohl bych popsat knihu. A právě to, že fyzicky tady bylo několik miliard plusu Kčs  a neviditelný šílený vnitřní dluh mnohé mate a dokonce se hádají do krve. I ti slušní a poctiví. To ale měl být úkol veřejnoprávních médií  a ne nás, sakra!

 

Co tedy vlastně chceme a kam kráčet?

Chceme poctivý kapitalismus a nikoliv zvrácený. (Další příklad, kdy po strašné krizi v USA střední a chudší vrstva byla ještě chudší, či skončila na ulici, ale bohatí zbohatli o cca 10%!) Chceme, aby se upustilo od přerozdělování mimo "solidarity", která je v civilizaci nutná. Chceme bezcelní zónu se státy, které své výrobky v zájmu exportu nedotují. (Nizozemsko zadotuje vývoz okurek, které zde stojí 16 korun, naše bez dotací Znojmia 41 Kč, zatímco my musíme dotovat naše okurky, abychom je vyvezli ven a snížili pro jejich obyvatele cenu. Je to normální?) Chceme obchodovat s celým světem bez zákazů a vyhrožování z Bruselu, potažmo z Bílého domu. Chceme volný pohyb osob, ale pouze se státy, které mají a uznávají stejné morální hodnoty, jako my. Nechceme však být vazaly a poddaní Bruselu a Německa, ale svéprávní občané světadílu Evropa. Stejně tak odmítáme platit neuvěřitelné rozhazování našich zástupců v Bruselu, jejich šílené platy a doživotní renty. Chceme velkou Evropu a malý Brusel, neboli propustit minimálně 2/3 zbytečně placených úředníků. A ukončení Lisabonské smlouvy. Chceme poctivou konkurenci a nikoliv zvýhodňování prominentních a těch, co s vrchností souhlasí. Stejná práva pro všechny jak v osobní, tak ekonomické rovině. Za dobrou práci dobrý plat.

Je to snad zločin?

 

Tudíž veřejnoprávní lež, že chceme opustit Evropu by měla být trestná. Není to pravda! Pouze většina odmítá novodobé RVHP a překrucování faktů. Kdyby Česká republika nebyla otrokem, který odesílá přes hranice šílené peníze a ještě má poslouchat, jací jsme nespokojenci, protože chceme, aby zde peníze vyprodukované také většinou zůstaly a směna aby byla relativně vyrovnaná, nikdo z nás by tento spojený prostor opustit nechtěl.

 

Prostě vraťte nám svobodu a svobodný trh! Vážně se toto heslo liší od toho, se kterým jsme v roce 1989 slavné RVHP opustili a s cinkáním klíči RVHP rozpustili?

 

Jak dlouho nám ještě budou veřejnoprávní média, neziskové organizace a jejich média lhát?